qr kod na stranku

Del-Alfold - HU33

regióny EÚ: Maďarsko > ALFOLD ES ESZAK > Del-Alfold


mapka Del-Alfold HU33
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202131,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202054
miera nezamestnanosti20214,5
miera zamestnanosti202172,6
počet obyvateľov20211 222 173
hustota obyvateľstva201968,1
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20214,39
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20219,25
účasť na celoživotnom vzdelávaní20216,4
miera nezamestnanosti mladých202113,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201631
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219,9
index demografickej závislosti202133,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202187,47
demograficky strom HU33 Del-Alfold podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Maďarska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Maďarska akt/podiel-nezamestnanosti-madarsko-jaras-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Del-Alfold

nace_r2%
J10,32 %
R-U21,34 %
F43,28 %
K7,21 %
O-Q136,224 %
A52,89 %
B-E147,226 %
M_N28,95 %
TOTAL574,8100 %
G-I126,722 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Del-Alfold, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Del-Alfold

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom HU33 Del-Alfold 1996 demografická pyramída demograficky strom HU33 Del-Alfold demografická pyramída

ostatné: ALFOLD ES ESZAK, Eszak-Magyarorszag, Eszak-Alfold, Del-Alfold

susedia: Kozep-Dunantul, Peštianska župa, Vest, Kontinentalna Hrvatska, Регион Војводине, Del-Dunantul, Eszak-Alfold, Nord-Vest

podregióny: Bacs-Kiskun, Bekes, Csongrad

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Del-Alfold - HU33, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU33


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU33
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .