qr kod na stranku

Del-Alfold - HU33

regióny EÚ: Maďarsko > ALFOLD ES ESZAK > Del-Alfold


mapka Del-Alfold HU33
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20224
miera nezamestnanosti mladých202210,9
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202236,7
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20228,3
Demografia
počet obyvateľov20221 213 595
hustota obyvateľstva202267,3
index demografickej závislosti202234,6
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202288,14
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201631
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20228,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202154
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202273,1

wikidata Q630305 OpenStreetMap 22719 Del-Alfold in English: HU33 podregióny: Bacs-Kiskun, Bekes, Csongrad

demograficky strom HU33 Del-Alfold podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Del-Alfold na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Del-Alfold akt/podiel-nezamestnanosti-HU33-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Del-Alfold

nace_r2%
A51,39 %
B-E132,323 %
F46,58 %
G-I127,522 %
J102 %
K7,71 %
M_N31,96 %
O-Q143,525 %
R-U21,74 %
TOTAL573,7100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Del-Alfold, 2022 demograficky strom HU33 Del-Alfold 1996 demografická pyramída demograficky strom HU33 Del-Alfold demografická pyramída

ostatné: ALFOLD ES ESZAK, Eszak-Magyarorszag, Eszak-Alfold, Del-Alfold

susedia: Kozep-Dunantul, Peštianska župa, Vest, Kontinentalna Hrvatska, Регион Војводине, Del-Dunantul, Eszak-Alfold, Nord-Vest

podregióny: Bacs-Kiskun, Bekes, Csongrad

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Del-Alfold - HU33, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU33


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU33
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .