Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Del-Alfold - HU33

regióny EÚ: Maďarsko > ALFOLD ES ESZAK > Del-Alfold


mapka Del-Alfold HU33
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20201.4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201953
miera nezamestnanosti20204.7
miera zamestnanosti202068.8
počet obyvateľov20201 231 094
hustota obyvateľstva201968.1
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20204.28
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20209.46
účasť na celoživotnom vzdelávaní20205.2
miera nezamestnanosti mladých202011.9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201631
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20209.8
index demografickej závislosti202032.8
podiel zamestnanosti mužov a žien202080.08
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020126.19
demograficky strom HU33 Del-Alfold podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Del-Alfold

nace_r2%
K5.31 %
A53.910 %
R-U16.43 %
M_N27.85 %
J7.91 %
TOTAL548.9100 %
F37.27 %
O-Q134.725 %
B-E144.126 %
G-I119.622 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Del-Alfold, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Del-Alfold

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom HU33 Del-Alfold 1996 demografická pyramída demograficky strom HU33 Del-Alfold demografická pyramída

ostatné: ALFOLD ES ESZAK, Eszak-Magyarorszag, Eszak-Alfold, Del-Alfold

susedia: Kozep-Dunantul, Peštianska župa, Vest, Kontinentalna Hrvatska, Регион Војводине, Del-Dunantul, Eszak-Alfold, Nord-Vest

podregióny: Bacs-Kiskun, Bekes, Csongrad

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Del-Alfold - HU33, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU33


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU33