qr kod na stranku

Del-Alfold – HU33

regióny EÚ: Maďarsko > Dolná zem a sever > Del-Alfold


mapka Del-Alfold HU33
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20239,4
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20236,12
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20233,59
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20239,04
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202388,47
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023106,67
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201631
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202310,2
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202255
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202372,7
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202016,5

Wikidata Q630305 OpenStreetMap 22719 Del-Alfold in English: HU33

Podregióny: Báčsko-malokumánska župa, Békešská župa, Čongrádska župa


demograficky strom HU33 Del-Alfold podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20234,7
miera nezamestnanosti mladých202314,6
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20231,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202336,4
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz apríla 202426 176
počet nezamestnaných žienz apríla 202413 041

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Del-Alfold na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Del-Alfold akt/podiel-nezamestnanosti-HU33-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Del-Alfold

NACE r2%NACE r2%
A52,19 %B-E131,923 %
F46,28 %G-I124,922 %
J12,32 %K8,31 %
M_N29,15 %O-Q137,324 %
R-U24,34 %TOTAL567,9100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Del-Alfold, 2023

Demografia

demograficky strom HU33 Del-Alfold 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.20015e+06
hustota obyvateľstva202266,6
index demografickej závislosti202334,7
demograficky strom HU33 Del-Alfold demografická pyramída

Ostatné: Dolná zem a sever, Eszak-Magyarorszag, Del-Alfold, Eszak-Alfold

Susedia: Kozep-Dunantul, Peštianska župa, Vest, Kontinentalna Hrvatska, Регион Војводине, Del-Dunantul, Eszak-Alfold, Nord-Vest

Podregióny: Báčsko-malokumánska župa, Békešská župa, Čongrádska župa

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Del-Alfold – HU33, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RHU33, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU33
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .