qr kod na stranku

Del-Alfold – HU33

regióny EÚ: Maďarsko > Dolná zem a sever > Del-Alfold


mapka Del-Alfold HU33
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20228,3
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20226,85
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20224,13
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20229,97
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202288,14
podiel nezamestnanosti mužov a žien202297,5
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201631
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20228,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202154
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202273,1

Wikidata Q630305 OpenStreetMap 22719 Del-Alfold in English: HU33

Podregióny: Báčsko-malokumánska župa, Békešská župa, Čongrádska župa


demograficky strom HU33 Del-Alfold podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20224
miera nezamestnanosti mladých202210,9
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202236,7
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 202326 077
počet nezamestnaných žienz júla 202313 459

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Del-Alfold na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Del-Alfold akt/podiel-nezamestnanosti-HU33-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Del-Alfold

NACE r2%NACE r2%
A51,39 %B-E132,323 %
F46,58 %G-I127,522 %
J102 %K7,71 %
M_N31,96 %O-Q143,525 %
R-U21,74 %TOTAL573,7100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Del-Alfold, 2022

Demografia

demograficky strom HU33 Del-Alfold 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20221 213 595
hustota obyvateľstva202267,3
index demografickej závislosti202234,6
demograficky strom HU33 Del-Alfold demografická pyramída

Ostatné: Dolná zem a sever, Del-Alfold, Eszak-Alfold, Eszak-Magyarorszag

Susedia: Kozep-Dunantul, Peštianska župa, Vest, Kontinentalna Hrvatska, Регион Војводине, Del-Dunantul, Eszak-Alfold, Nord-Vest

Podregióny: Báčsko-malokumánska župa, Békešská župa, Čongrádska župa

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Del-Alfold – HU33, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/HU33


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU33
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .