qr kod na stranku

Регион Војводине - RS12

regióny EÚ: Srbsko > Србија – север > Регион Војводине


mapka Регион Војводине RS12
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20213,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202136
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202041
miera nezamestnanosti20219,8
miera zamestnanosti202162,9
počet obyvateľov20211 834 430
hustota obyvateľstva201987,4
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20216,05
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20218,12
účasť na celoživotnom vzdelávaní20214,7
miera nezamestnanosti mladých202123,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202128,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202117,1
index demografickej závislosti202030,4
podiel zamestnanosti mužov a žien202177,54
demograficky strom RS12 Регион Војводине podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Регион Војводине

nace_r2%
J22,93 %
R-U30,94 %
F44,36 %
K15,42 %
O-Q124,816 %
A112,615 %
B-E213,128 %
M_N38,65 %
TOTAL774,5100 %
L1,50 %
G-I170,122 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Регион Војводине, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Регион Војводине

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom RS12 Регион Војводине demografická pyramída

ostatné: Србија – север, Београдски регион, Регион Војводине

susedia: Vest, Београдски регион, Kontinentalna Hrvatska, Del-Alfold, Регион Јужне и Источне Србије, Регион Шумадије и Западне Србије

podregióny: Западнобачка област, Јужнобанатска област, Јужнобачка област, Севернобанатска област, Севернобачка област, Средњобанатска област, Сремска област

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Регион Војводине - RS12, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RS12


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RS12
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .