qr kod na stranku

Maďarsko – HU

regióny EÚ: Maďarsko


mapka Maďarsko HU
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20210,537
výdavky na APTP20210,28
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20239,6
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20235,2
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20234,4
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2024q14,3
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2024q137,7
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20233,9
pracujúci na čiastočný úväzok2024q14,14
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2024q12,38
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2024q16,07
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2024q146,5
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202242,1
výška minimálnej mzdy v €2024q1696,97
výška minimálnej mzdy v PPS2024q11006,77
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202317 947
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202217,5
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202355,2
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2022112,18
podiel zamestnanosti mužov a žien202389,24
podiel nezamestnanosti mužov a žien2024q189,8
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202324
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2024q112,4
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2023q313,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20239,8
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202276
HICP infláciaz apríla 20243,6
splátka verejného dlho ako % HDP20234,7
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2024q174,7
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202017,8
voľné pracovné miesta2024q12,1

Viac na wikipédii Wikidata Q28 OpenStreetMap 21335 Maďarsko in English: HU

Podregióny: Kozep-Magyarorszag, Zadunajsko, Dolná zem a sever


demograficky strom HU Maďarsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20234,2
miera nezamestnanosti mladých202312,8
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2024q115
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20231,4
podiel dlhodobo nezamestnaných2024q131,6
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz mája 2024225 978
počet nezamestnaných žienz mája 2024115 241

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Maďarsko na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Maďarsko akt/podiel-nezamestnanosti-madarsko-jaras-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Maďarsko

NACE r2%NACE r2%
A209,94 %B-E1081,823 %
F393,78 %G-I1085,123 %
J178,44 %K103,92 %
L33,71 %M_N365,88 %
O-Q1083,523 %R-U201,94 %
TOTAL4737,8100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Maďarsko, 2023

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Maďarsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 164.9
E: 85.2; U: 16.2; I: 63.5
P: 694.2
E: 451.8; U: 23.8; I: 218.6
P: 214.9
E: 185.1; U: 6.4; I: 23.4
Y30-39P: 144.7
E: 93.1; U: 13.2; I: 38.4
P: 639.7
E: 568.1; U: 19.0; I: 52.6
P: 442.2
E: 420.2; U: 6.0; I: 16.0
Y40-49P: 185.3
E: 129.6; U: 13.0; I: 42.7
P: 876.4
E: 798.2; U: 20.4; I: 57.8
P: 494.1
E: 475.7; U: 4.3; I: 14.1
Y50-59P: 168.8
E: 103.1; U: 10.7; I: 55.0
P: 795.9
E: 680.3; U: 19.1; I: 96.5
P: 300.7
E: 282.2; U: 3.0; I: 15.5
Y60-69P: 210.6
E: 33.3; U: 3.2; I: 174.1
P: 745.3
E: 231.0; U: 7.2; I: 507.1
P: 255.1
E: 105.6; U: 1.8; I: 147.7

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom HU Maďarsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20239.599744e+06
hustota obyvateľstva2022105,7
index demografickej závislosti202331,6
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2024q13,7
miera náhrady miezd dôchodkami20230,51
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20230,51
doba dožitia 50‐ročného človeka202227,9
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202216,6
demograficky strom HU Maďarsko demografická pyramída

Z wikipédie: Maďarsko (maď. Magyarország; dlhé tvary 1918 – 1919 Maďarská (ľudová) republika (alebo aj Maďarská demokratická republika), 1919 Maďarská republika rád, 1919 Maďarská (ľudová) republika (alebo aj Maďarská demokratická republika), 1919 – 1920 Maďarská republika, 1920 – 1946 Maďarské kráľovstvo, 1946 – 1949 Maďarská republika, 1949 – 1989 Maďarská ľudová republika, 1989 – 2011 Maďarská republika, od roku 2012 dlhý tvar nie je) je vnútrozemský štát v Panónskej nížine v strednej Európe. Má rozlohu 93 030 km² a takmer 10 miliónov obyvateľov. Maďarsko je členom Európskej únie a Schengenského priestoru. Na severe hraničí so Slovenskom, na severovýchode s Ukrajinou, na východe s Rumunskom, na juhovýchode so Srbskom a Chorvátskom, na juhozápade so Slovinskom a na západe s Rakúskom.

Hlavným mestom krajiny je Budapešť. Ďalšie väčšie mestá nad 100 000 obyvateľov sú Debrecín, Miškovec, Segedín, Pécs (Päťkostolie), Győr (Ráb), Níreďháza, Kecskemét a Székesfehérvár (Stoličný Belehrad). Od roku 1996 je krajina členom OECD, v roku 1999 vstúpila do NATO a roku 2004 do Európskej únie. Spolu s okolitými krajinami je členom tzv. Vyšehradskej skupiny.

Susedia: Slovinsko, Srbsko, Rumunsko, Chorvátsko, Slovensko, Rakúsko

Podregióny: Kozep-Magyarorszag, Zadunajsko, Dolná zem a sever

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Maďarsko – HU, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RHU, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .