qr kod na stranku

Maďarsko – HU

regióny EÚ: Maďarsko


mapka Maďarsko HU
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20210,537
výdavky na APTP20210,28
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20227,9
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20215,3
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20214,8
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q34,7
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q339,5
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20222,9
pracujúci na čiastočný úväzok2023q33,68
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q32,15
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2023q35,41
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q337,1
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202242,1
výška minimálnej mzdy v €2024q1696,97
výška minimálnej mzdy v PPS2024q11006,77
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202217 194
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202217,5
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202251,6
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2021111,46
podiel zamestnanosti mužov a žien2023q388,68
podiel nezamestnanosti mužov a žien202294,59
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2023q319
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q310,4
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2023q313,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20229,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202175
splátka verejného dlho ako % HDP20222,8
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202274,4
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202017,8

Viac na wikipédii Wikidata Q28 OpenStreetMap 21335 Maďarsko in English: HU

Podregióny: Kozep-Magyarorszag, Zadunajsko, Dolná zem a sever


demograficky strom HU Maďarsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,7
miera nezamestnanosti mladých202210,6
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q311,6
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,2
podiel dlhodobo nezamestnaných2023q333,8
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz januára 2024232 916
počet nezamestnaných žienz januára 2024119 000

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Maďarsko na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Maďarsko akt/podiel-nezamestnanosti-madarsko-jaras-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Maďarsko

NACE r2%NACE r2%
A205,44 %B-E1092,823 %
F383,78 %G-I1071,423 %
J167,34 %K99,22 %
L36,61 %M_N364,98 %
O-Q108923 %R-U198,74 %
TOTAL4709100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Maďarsko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Maďarsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 164.9
E: 85.2; U: 16.2; I: 63.5
P: 694.2
E: 451.8; U: 23.8; I: 218.6
P: 214.9
E: 185.1; U: 6.4; I: 23.4
Y30-39P: 144.7
E: 93.1; U: 13.2; I: 38.4
P: 639.7
E: 568.1; U: 19.0; I: 52.6
P: 442.2
E: 420.2; U: 6.0; I: 16.0
Y40-49P: 185.3
E: 129.6; U: 13.0; I: 42.7
P: 876.4
E: 798.2; U: 20.4; I: 57.8
P: 494.1
E: 475.7; U: 4.3; I: 14.1
Y50-59P: 168.8
E: 103.1; U: 10.7; I: 55.0
P: 795.9
E: 680.3; U: 19.1; I: 96.5
P: 300.7
E: 282.2; U: 3.0; I: 15.5
Y60-69P: 210.6
E: 33.3; U: 3.2; I: 174.1
P: 745.3
E: 231.0; U: 7.2; I: 507.1
P: 255.1
E: 105.6; U: 1.8; I: 147.7

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom HU Maďarsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20239.599744e+06
hustota obyvateľstva2022106,4
index demografickej závislosti202331,6
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q33,2
miera náhrady miezd dôchodkami20220,53
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20220,53
doba dožitia 50‐ročného človeka202126,4
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202116,6
demograficky strom HU Maďarsko demografická pyramída

Z wikipédie: Maďarsko (maď. Magyarország; dlhé tvary 1918 – 1919 Maďarská (ľudová) republika (alebo aj Maďarská demokratická republika), 1919 Maďarská republika rád, 1919 Maďarská (ľudová) republika (alebo aj Maďarská demokratická republika), 1919 – 1920 Maďarská republika, 1920 – 1946 Maďarské kráľovstvo, 1946 – 1949 Maďarská republika, 1949 – 1989 Maďarská ľudová republika, 1989 – 2011 Maďarská republika, od roku 2012 dlhý tvar nie je) je vnútrozemský štát v Panónskej nížine v strednej Európe. Má rozlohu 93 030 km² a takmer 10 miliónov obyvateľov. Maďarsko je členom Európskej únie a Schengenského priestoru. Na severe hraničí so Slovenskom, na severovýchode s Ukrajinou, na východe s Rumunskom, na juhovýchode so Srbskom a Chorvátskom, na juhozápade so Slovinskom a na západe s Rakúskom.

Hlavným mestom krajiny je Budapešť. Ďalšie väčšie mestá nad 100 000 obyvateľov sú Debrecín, Miškovec, Segedín, Pécs (Päťkostolie), Győr (Ráb), Níreďháza, Kecskemét a Székesfehérvár (Stoličný Belehrad). Od roku 1996 je krajina členom OECD, v roku 1999 vstúpila do NATO a roku 2004 do Európskej únie. Spolu s okolitými krajinami je členom tzv. Vyšehradskej skupiny.

Susedia: Slovinsko, Srbsko, Rumunsko, Chorvátsko, Slovensko, Rakúsko

Podregióny: Kozep-Magyarorszag, Zadunajsko, Dolná zem a sever

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Maďarsko – HU, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RHU, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .