qr kod na stranku

Zadunajsko – HU2

regióny EÚ: Maďarsko > Zadunajsko


mapka Zadunajsko HU2
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20238
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20234,36
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20232,35
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20236,64
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202389,7
podiel nezamestnanosti mužov a žien202383,78
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202322,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20238,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202264
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202375,5
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202018,2

Viac na wikipédii Wikidata Q840562 OpenStreetMap 22787 Zadunajsko in English: HU2

Podregióny: Kozep-Dunantul, Nyugat-Dunantul, Del-Dunantul


demograficky strom HU2 Zadunajsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20233,4
miera nezamestnanosti mladých202310,8
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20231,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202330,9
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz apríla 202459 224
počet nezamestnaných žienz apríla 202429 554

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Zadunajsko na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Zadunajsko akt/podiel-nezamestnanosti-HU2-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Zadunajsko

NACE r2%NACE r2%
A74,35 %B-E41329 %
F122,69 %G-I335,123 %
J25,42 %K17,31 %
L7,31 %M_N735 %
O-Q307,822 %R-U54,74 %
TOTAL1430,6100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Zadunajsko, 2023

Demografia

demograficky strom HU2 Zadunajsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20232.900998e+06
hustota obyvateľstva202281,6
index demografickej závislosti202333
demograficky strom HU2 Zadunajsko demografická pyramída

Z wikipédie: Zadunajsko (pôvodne lat. Hungaria Trans-Danubiana „zadunajské Uhorsko“ či partes regni Hungariae Ultra-Danubiales „zadunajské časti Uhorského kráľovstva“; maď. Dunántúl; nem. Transdanubien) je tradičné označenie územia medzi Dunajom, Alpami, Drávou a Murou.

Názov Zadunajsko vznikol vo včasnom novoveku, keď pri pohľade z Bratislavy, vtedajšieho hlavného mesta Kráľovského Uhorska, územie ležalo „za Dunajom“. V istých obdobiach sa vzťahoval aj na polooficiálne administratívne jednotky:

  • V roku 1547 bolo Kráľovské Uhorsko rozdelené na dva tzv. hlavné kapitanáty „Preddunajsko“ (dnešné Slovensko) a „Zadunajsko“ (zvyšok vtedajšieho Kráľovského Uhorska, pričom nezahŕňal veľkú časť dnešného západného Maďarska, ktoré bolo súčasťou Osmanskej ríše); toto delenie však bolo po čase zrušené.
  • V 18. storočí zas existoval v Uhorsku tzv. Districtus Trans-Danubianus, čo bolo formálne súhrnné označenie pre 11 konkrétnych uhorských stolíc na území tradičného Zadunajska.
  • V 21. storočí je Zadunajsko aj len súhrnné označenie maďarských európskych regiónov Stredné Zadunajsko, Západné Zadunajsko a Južné Zadunajsko, čo približne zodpovedá tradičnému Zadunajsku.

Externé odkazy

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Ostatné: Maďarsko, Dolná zem a sever, Kozep-Magyarorszag, Zadunajsko

Susedia: Chorvátsko, Slovinsko, Východné Rakúsko, Kozep-Magyarorszag, Slovensko, Dolná zem a sever

Podregióny: Kozep-Dunantul, Nyugat-Dunantul, Del-Dunantul

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Zadunajsko – HU2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RHU2, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU2
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .