qr kod na stranku

Zadunajsko - HU2

regióny EÚ: Maďarsko > Zadunajsko


mapka Zadunajsko HU2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202127,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202164
miera nezamestnanosti20212,9
miera zamestnanosti202173,6
počet obyvateľov20212 927 567
hustota obyvateľstva201982,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní20215,2
miera nezamestnanosti mladých202110,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202119,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20218,6
index demografickej závislosti202132
podiel zamestnanosti mužov a žien202187,39

viac na wikipédii

demograficky strom HU2 Zadunajsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Maďarska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Maďarska akt/podiel-nezamestnanosti-madarsko-jaras-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Zadunajsko

nace_r2%
A68,55 %
B-E416,630 %
F118,18 %
G-I309,722 %
J21,42 %
K21,52 %
L8,11 %
M_N71,85 %
O-Q317,523 %
R-U53,94 %
TOTAL1407,1100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Zadunajsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Zadunajsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom HU2 Zadunajsko 1996 demografická pyramída demograficky strom HU2 Zadunajsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Zadunajsko (pôvodne lat. Hungaria Trans-Danubiana „zadunajské Uhorsko“ či partes regni Hungariae Ultra-Danubiales „zadunajské časti Uhorského kráľovstva“; maď. Dunántúl; nem. Transdanubien) je tradičné označenie územia medzi Dunajom, Alpami, Drávou a Murou.

Názov Zadunajsko vznikol vo včasnom novoveku, keď pri pohľade z Bratislavy, vtedajšieho hlavného mesta Kráľovského Uhorska, územie ležalo „za Dunajom“. V istých obdobiach sa vzťahoval aj na polooficiálne administratívne jednotky:

  • V roku 1547 bolo Kráľovské Uhorsko rozdelené na dva tzv. hlavné kapitanáty „Preddunajsko“ (dnešné Slovensko) a „Zadunajsko“ (zvyšok vtedajšieho Kráľovského Uhorska, pričom nezahŕňal veľkú časť dnešného západného Maďarska, ktoré bolo súčasťou Osmanskej ríše); toto delenie však bolo po čase zrušené.
  • V 18. storočí zas existoval v Uhorsku tzv. Districtus Trans-Danubianus, čo bolo formálne súhrnné označenie pre 11 konkrétnych uhorských stolíc na území tradičného Zadunajska.
  • V 21. storočí je Zadunajsko aj len súhrnné označenie maďarských európskych regiónov Stredné Zadunajsko, Západné Zadunajsko a Južné Zadunajsko, čo približne zodpovedá tradičnému Zadunajsku.

Externé odkazy

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

ostatné: Maďarsko, ALFOLD ES ESZAK, Zadunajsko, Kozep-Magyarorszag

susedia: Chorvátsko, Slovinsko, Východné Rakúsko, Kozep-Magyarorszag, Slovensko, ALFOLD ES ESZAK

podregióny: Kozep-Dunantul, Nyugat-Dunantul, Del-Dunantul

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Zadunajsko - HU2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .