Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

DUNANTUL - HU2

HU2 mapa
ukazovateľrok
počet obyvateľovrok 20123 017 658
rozloha v km štvorcovýchrok 201236 612
HDP na obyvateľa v PPSrok 201013 600
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚrok 201056,00
miera nezamestnanostirok 20129,60
miera nezamestnanosti mužovrok 20129,40
miera nezamestnanosti žienrok 20129,80
Rozdiel v nezamestnanosti mužov a žienrok 20100,50
miera zamestnanostirok 201352,10
miera zamestnanosti mužovrok 201360,90
miera zamestnanosti žienrok 201344,30
Rozdiel v zamestnanosti mužov a žienrok 201314,40
Vzdialenosť z Bratislavy166 km
Vzdialenosť z Košíc332 km
demografická pyramída DUNANTUL,

GIF

Štruktúra zamestnaných podľa vzdelania

Zamestnanosť podľa vzdelaniarok 20121 118100%

Zdroj: Eurostat; tu uvádzaný skrátený názov premennej nemusí presne popisovať jej obsah.

podregióny DUNANTUL : Kozep-Dunantul, Nyugat-DunantulDel-Dunantul

ostatné regióny v Maďarsko : Kozep-Magyarorszag, DUNANTULALFOLD ES ESZAK

Susedné regióny: Východné Rakúsko, Chorvátsko, Kozep-Magyarorszag, ALFOLD ES ESZAK, SlovinskoSlovenská republika

Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU2
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko