qr kod na stranku

Del-Dunantul - HU23

regióny EÚ: Maďarsko > Zadunajsko > Del-Dunantul


mapka Del-Dunantul HU23
erb Del-Dunantul HU23
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202126,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202051
miera nezamestnanosti20214,9
miera zamestnanosti202167,5
počet obyvateľov2021871 105
hustota obyvateľstva201963,7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20214,49
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20218,01
účasť na celoživotnom vzdelávaní20214,9
miera nezamestnanosti mladých202116,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201934,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202112,1
index demografickej závislosti202134,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202186,72
demograficky strom HU23 Del-Dunantul podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Maďarska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Maďarska akt/podiel-nezamestnanosti-madarsko-jaras-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Del-Dunantul

nace_r2%
J4,51 %
R-U16,14 %
F32,69 %
K4,61 %
O-Q10728 %
A25,17 %
B-E86,923 %
M_N19,35 %
TOTAL377,8100 %
L2,81 %
G-I78,921 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Del-Dunantul, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Del-Dunantul

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom HU23 Del-Dunantul 1996 demografická pyramída demograficky strom HU23 Del-Dunantul demografická pyramída

ostatné: Zadunajsko, Nyugat-Dunantul, Kozep-Dunantul, Del-Dunantul

susedia: Nyugat-Dunantul, Kozep-Dunantul, Kontinentalna Hrvatska, Del-Alfold

podregióny: Baranya, Somogy, Tolna

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Del-Dunantul - HU23, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU23


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU23
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .