Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Del-Dunantul - HU23

HU23 mapa
ukazovateľrok
počet obyvateľovrok 2012933 873
rozloha v km štvorcovýchrok 201214 169
HDP na obyvateľa v PPSrok 201010 800
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚrok 201044,00
miera nezamestnanostirok 201212,00
miera nezamestnanosti mužovrok 201211,70
miera nezamestnanosti žienrok 201212,40
Rozdiel v nezamestnanosti mužov a žienrok 20101,70
miera zamestnanostirok 201348,60
miera zamestnanosti mužovrok 201355,70
miera zamestnanosti žienrok 201342,50
Rozdiel v zamestnanosti mužov a žienrok 201311,60
Vzdialenosť z Bratislavy230 km
Vzdialenosť z Košíc357 km
demografická pyramída Del-Dunantul,

GIF

Štruktúra zamestnaných podľa vzdelania

Zamestnanosť podľa vzdelaniarok 2012315100%

Zdroj: Eurostat; tu uvádzaný skrátený názov premennej nemusí presne popisovať jej obsah.

podregióny Del-Dunantul : Baranya, SomogyTolna

ostatné regióny v DUNANTUL : Kozep-Dunantul, Nyugat-DunantulDel-Dunantul

Susedné regióny: Sjeverozapadna Hrvatska, Sredisnja i Istocna (Panonska) Hrvatska, Kozep-Dunantul, Nyugat-DunantulDel-Alfold

Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU23
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko