qr kod na stranku

Del-Dunantul – HU23

regióny EÚ: Maďarsko > Zadunajsko > Del-Dunantul


mapka Del-Dunantul HU23
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202210,6
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20225,72
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20223,86
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20227,83
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202287,15
podiel nezamestnanosti mužov a žien202297,87
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201934,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202212,4
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202151
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202269,8

Wikidata Q781747 OpenStreetMap 22785 Del-Dunantul in English: HU23

Podregióny: Baranská župa, Šomoďská župa, Tolnianska župa


demograficky strom HU23 Del-Dunantul podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20224,7
miera nezamestnanosti mladých202214
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202233,7
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 202326 566
počet nezamestnaných žienz júla 202313 647

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Del-Dunantul na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Del-Dunantul akt/podiel-nezamestnanosti-HU23-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Del-Dunantul

NACE r2%NACE r2%
A26,47 %B-E94,124 %
F37,210 %G-I76,720 %
J4,31 %K3,31 %
M_N19,85 %O-Q107,128 %
R-U13,33 %TOTAL384,7100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Del-Dunantul, 2022

Demografia

demograficky strom HU23 Del-Dunantul 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov2022864 299
hustota obyvateľstva202263
index demografickej závislosti202235,4
demograficky strom HU23 Del-Dunantul demografická pyramída

Ostatné: Zadunajsko, Del-Dunantul, Kozep-Dunantul, Nyugat-Dunantul

Susedia: Nyugat-Dunantul, Kozep-Dunantul, Kontinentalna Hrvatska, Del-Alfold

Podregióny: Baranská župa, Šomoďská župa, Tolnianska župa

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Del-Dunantul – HU23, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/HU23


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU23
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .