Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Del-Dunantul - HU23

regióny EÚ: Maďarsko > Zadunajsko > Del-Dunantul


mapka Del-Dunantul HU23
erb Del-Dunantul HU23
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20201.4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201950
miera nezamestnanosti20205.4
miera zamestnanosti202064.2
počet obyvateľov2020874 573
hustota obyvateľstva201963.7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20204.75
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20209.22
účasť na celoživotnom vzdelávaní20203.9
miera nezamestnanosti mladých202014.8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201934.9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202013.5
index demografickej závislosti202033.2
podiel zamestnanosti mužov a žien202079.72
podiel nezamestnanosti mužov a žien202096.23
demograficky strom HU23 Del-Dunantul podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Del-Dunantul

nace_r2%
K6.72 %
A27.98 %
R-U113 %
M_N14.64 %
J4.81 %
TOTAL363.2100 %
F31.39 %
O-Q102.928 %
B-E86.824 %
G-I75.321 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Del-Dunantul, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Del-Dunantul

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom HU23 Del-Dunantul 1996 demografická pyramída demograficky strom HU23 Del-Dunantul demografická pyramída

ostatné: Zadunajsko, Kozep-Dunantul, Nyugat-Dunantul, Del-Dunantul

susedia: Nyugat-Dunantul, Kozep-Dunantul, Kontinentalna Hrvatska, Del-Alfold

podregióny: Baranya, Somogy, Tolna

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Del-Dunantul - HU23, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU23


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU23