qr kod na stranku

Del-Dunantul - HU23

regióny EÚ: Maďarsko > Zadunajsko > Del-Dunantul


mapka Del-Dunantul HU23
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20221,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202233,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202151
miera nezamestnanosti20224,7
miera zamestnanosti202269,8
počet obyvateľov2022864 299
hustota obyvateľstva202263
účasť na celoživotnom vzdelávaní202210,6
miera nezamestnanosti mladých202214
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201934,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202212,4
index demografickej závislosti202235,4
podiel zamestnanosti mužov a žien202287,15

wikidata Q781747 OpenStreetMap 22785 Del-Dunantul in English: HU23 podregióny: Baranya, Somogy, Tolna

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Del-Dunantul na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Del-Dunantul akt/podiel-nezamestnanosti-HU23-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Del-Dunantul

nace_r2%
R-U13,33 %
A26,47 %
B-E94,124 %
F37,210 %
G-I76,720 %
J4,31 %
K3,31 %
M_N19,85 %
O-Q107,128 %
TOTAL384,7100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Del-Dunantul, 2022 demograficky strom HU23 Del-Dunantul 1996 demografická pyramída demograficky strom HU23 Del-Dunantul demografická pyramída

ostatné: Zadunajsko, Del-Dunantul, Kozep-Dunantul, Nyugat-Dunantul

susedia: Nyugat-Dunantul, Kozep-Dunantul, Kontinentalna Hrvatska, Del-Alfold

podregióny: Baranya, Somogy, Tolna

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Del-Dunantul - HU23, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU23


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU23
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .