Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Knižnica IZ

Inštitút zamestnanosti prevádzkuje knižnicu zaoberajúcu sa trhom práce.

Elektronické publikácie na tejto stránke

naša knižnica kniznica

Tlačené časopisy

  • Ekonomický časopis, ročníky 2003 – 2009 (vydáva Ekonomický ústav SAV spolu s Prognostickým ústavom, ISSN 0013-3035)
  • Slovenská štatistika a demografia, ročníky 2000 – 2008 (vydáva Štatistický úrad SR, ISSN 1210-1095)
  • Zamestnanosť a sociálna politika (vydáva UPSVaR, ISSN 1136-5053)
  • Academia (vydáva Ústav informácií a prognóz školstva, ISSN 1335-5864)
  • Sociológia, ročníky 2006 – 2011 (vydáva Sociologický ústav SAV, ISSN 0049-1225, 1336-8613)

Databázy

Zákony


https://www.iz.sk/sk/projekty/kniznica