Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Zákon o službách zamestnanosti

Priebežne aktualizované znenie zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti.

Postupne budeme dopĺňať štatistiky jednotlivých nástrojov, ich legislatívne zmeny.

Priebežne aktualizované

Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti.. . .

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .


podobné správy: Expertný systém , Priebežne aktualizované , Základné ukazovatele , Vývoj najmenej rozvinutých okresov , Štatistiky najmenej rozvinutých okresov


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/zakon-o-sluzbach-zamestnanosti
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko