qr kod na stranku

Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do Európskeho parlamentu 2009

Dňa 14. mája 2009 sa v Bratislave konala konferencia Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do Európskeho parlamentu 2009.

uvodné slová konf-2009-maj-01 1 konf-2009-maj-panel1-01 1 konf-2009-maj-panel1-02 3 konf-2009-maj-panel3-01 3 konf-2009-maj-panel3-02 plénum konf-2009-maj-plenum-1 plénum konf-2009-maj-plenum-2 plénum konf-2009-maj-plenum-3

Program

V rámci programu sú uvádzané panely, v ktorých budú analyzované programy jednotlivých politických strán. Poradie strán je určené losovaním Ústrednej volebnej komisie.

13:30:00Prezentácia
14:00:00Otvorenie
Trh práce v programoch politických skupín v EPViliam Páleník
14:15:00Panel 1
1Ľudová strana – Hnutie za demokratické SlovenskoSergej Kozlík
2Sloboda a SolidaritaJozef Rajtar
3SMER – sociálna demokraciaVladimír Maňka
4Strana zelenýchJana Budáčová
5Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická stranaIvan Štefanec
Otázky a komentáre
14:40:00Panel 2
6Demokratická stranaBranislav Hochel
7MISIA 21 – Hnutie kresťanskej solidarity
8Agrárna strana vidieka
9Konzervatívni demokrati Slovenska – Občianska konzervatívna strana
10Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció PártjaEdit Bauer
11Komunistická strana Slovenska
Otázky a komentáre
15:10:00prestávka
15:40:00Panel 3
12Rómska iniciatíva Slovenska
13Slovenská národná strana
14LIGA, občiansko-liberálna stranaMichal Havran
15Strana demokratickej ľavice
16Slobodné FórumMária Lévyová
17Kresťanskodemokratické hnutieRenáta Ocilková
Otázky a komentáre
16:10:00Diskusia
16:40:00Záver

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizoval v polročných intervaloch 5 konferencií k aktívnej politike trhu práce. Každá z nich bola zameraná na niektorý z aspektov politiky trhu práce alebo reagovala na aktuálne témy v tejto oblasti.

Ostatná konferencia z tohto cyklu bola o dlhodobej nezamestnanosti v kontexte novely zákona o službách zamestnanosti. Konferencia sa konala v septembri 2008 a pozvanie na ňu prijal aj eurokomisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti Vladimír Špidla. Eurokomisár hovoril o vízii aktívnej politiky trhu práce v EÚ a jej relevancii pre Slovensko. Okrem iného vo svojom vystúpení jednoznačne poukázal na problémovosť slovenského trhu práce, kde výdavky na politiku trhu práce sú pod priemerom európskych krajín a zároveň máme jednu z najvyšších mier nezamestnanosti v EÚ a suverénne najvyššiu mieru dlhodobej nezamestnanosti.

Októbrová konferencia Inštitútu zamestnanosti sa venovala sa problematike ekonómie trhu práce ako rozvíjajúcej sa vednej disciplíne nevyhnutnej pre prijímanie efektívnych opatrení na trhu práce. Prednášali na nej odborníci z viacerých významných európskych inštitútov a organizácií venujúcich sa trhu práce.

Májová konferencia voľne nadväzuje na konferenciu o APTP vo volebných programoch pred parlamentnými voľbami 2006. Na tejto konferencii sme nechali priestor jednotlivým politickým stranám, aby pred­niesli svoje pred­stavy o aktívnej politike trhu práce.

Odkazy


https://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-maj-2009
ikona Viliam Páleník

Viliam Páleník

RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc., prezident a odborný garant Inštitútu zamestnanosti. . .

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .