qr kod na stranku

Konferencia o zákone o službách zamestnanosti september 2008

Inštitút zamestnanosti organizuje dňa 26. semptembra 2008 piatu konferenciu o aktívnej politike trhu práce so zameraním na dlhodobobú nezamestnanosť v kontexte novelizovaného zákona číslo 5 o službách zamestnanosti. Konferencia sa koná v Malom kongresovom centre SAV, ktoré je nad pred­ajňou VEDA, na Štefánikovej ulici č. 3 v Bratislave.

Motiváciou konferencie je pretrvávajúca dlhodobá nezamestnanosť na Slovensku, ktorá je najvyššia v Európe (viď Dlhodobá nezamestnanosť – 1. kvartál 2024).

Prezentácie z konferencie

Program konferencie

14:00:00Vladimír ŠpidlaEurópska komisiaVízia aktívnej politiky trhu práce v Európskej únii a jej relevancia pre SR
Viliam PáleníkInštitút zamestnanostiAktívna politika trhu práce na Slovensku -výzvy a vízie
15:00:00Špecifické skupiny nezamestnaných v praxi
Ján VaculčiakUPSVaR LučenecNízkovzdelaní nezamestnaní a možnosti ich uplatnenia na trhu práce
Jozef KlučkaÚVTOS a ÚVV IlavaOsoby za mrežami ako špecifická skupina
Vladimír LedeckýSpišský HrhovSociálne podniky a aktivačné práce v praxi
16:00:00Diskusia
17:00:00Záver
1, Vladimír Špidla, Viliam Páleník konf-2008-september-1 2, plénum konf-2008-september-2 3, panel konf-2008-september-3 4, panel konf-2008-september-4 5, Vladimír Ledecký konf-2008-september-5 10, Vladimír Špidla konf-2008-september-10 6, plénum konf-2008-september-6 7, plénum konf-2008-september-7 8, Ján Vaculčiak, Vladimír Špidla, Viliam Páleník konf-2008-september-8 9, Vladimír Špidla konf-2008-september-9
https://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-september-2008
ikona Viliam Páleník

Viliam Páleník

RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc., prezident a odborný garant Inštitútu zamestnanosti. . .

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .