qr kod na stranku

Konferencia: Zapájanie do trhu práce a starnutie populácie

Inštitút zamestnanosti dňa 4. 4. 2019 spoluorganizuje v Nitre konferenciu na tému Zamestnanosť a starnutie populácie.

otvorenie konferencie konf-2019-april-nitra/otvorenie-dekanom

Miesto a čas konania

Program

12:30 – 13:00Prezentácia účastníkov
13:00 – 13:15Slávnostné otvorenie konferencie Nitrianske štatistické dni 2019
Panel 1: Zamestnanosť a starnutie populácie
13:15 – 13:45Prednáška RNDr. Viliam Pálenik, PhD., h.doc. Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava Dlhodobá starostlivosť ako súčasť striebornej ekonomiky – riziká a príklad riešenia .pdf .odp .ppt
13:45 – 14:00 Dôsledky regionálnych rozdielov na progresívnu politiku zamestnanosti .pdf .odp .ppt Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD. Inštitút zamestnanosti, Bratislava
14:00 – 14:15 Starnú rýchlejšie pacienti, alebo ošetrujúci personál v slovenskom zdravotníctve? .pdf .odp .ppt Mgr. Alexej Dobroľubov  Inštitút zamestnanosti, Bratislava
14:15 – 14:30Časo-prostorová statistická analýza finančních dat Ing. Marek Brabec, PhD., RNDr. Marek Malý, CSc. Oddělení Statistického modelování, Ústav informatiky AV ČR
Panel 2: Štatistika a vyučovanie
15:00 – 15:15 Nové trendy v univerzitnom vyučovaní štatistikydoc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD. Fakulta manažmentu, Univerzita Komenského, Bratislava
15:15 – 15:30Využitie neparametrickej analýzy odpovedí na položku pri skúmaní študentských riešení úloh RNDr. Ľubomír Rybanský, PhD., PaedDr. Janka Medová, PhD. Katedra matematiky FPV UKF, Nitra
15:30 – 15:45Optimalizácia testov na základe analýzy spoľahlivosti Mgr. Jaroslav Reichel, PhD. Katedra informatiky FPV UKF, Nitra
15:45 – 16:00Hierarchická zhluková analýza ako nástroj na skúmanie vyučovacích hodín matematiky PaedDr. Janka Medová, PhD. Katedra matematiky FPV UKF, Nitra
páleník konf-2019-april-nitra/viliam-palenik-1 páleník konf-2019-april-nitra/viliam-palenik-2 páleník konf-2019-april-nitra/michal-palenik-1 dobroľubov konf-2019-april-nitra/alexej-dobrolubov-1 publikum konf-2019-april-nitra/publikum publikum konf-2019-april-nitra/publikum2

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/projekty/starnutie-populacie/konferencia-nitra
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona Starnutie populácie

Starnutie populácie

Starnutie populácie je fenomén, ktorý sa dotýka viacerých oblastí ekonomiky.. . .

ikona Viliam Páleník

Viliam Páleník

RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc., prezident a odborný garant Inštitútu zamestnanosti. . .

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .