qr kod na stranku

Konferencia: Európska daň ako vlastné zdroje EÚ

Dňa 1. júna 2015 organizuje Viliam Páleník, prezident Inštitútu zamestnanosti, konferenciu Európska daň ako vlastné zdroje EÚ, ktorej sa o.i. zúčastnia členovia Európskej komisie, Európskeho parlamentu.

konferencia vlastné zdroje

Program

10:15privítanie
Joost van Ierselprezident sekcie ekonomickej a monetárnej únie a ekonomickej a sociálnej kohézie (ECO), EESC
The current debate: moving towards new solutions for EU own resources
Mario Montiprezident Skupiny na najvyššej úrovni pre vlastné zdroje
Kristalina Georgievapodpredseda Európskej komisie pre rozpočet a ľudské zdroje
Pierre Moscovicieurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá
Vladimír MaňkaMEP, člen komisie BUDG, Európsky parlament
Diskusia
11:30Európska daň ako vlastné zdroje EÚ
Viliam PáleníkVice-Prezident sekcie ECO a spravodajca stanoviska Európska daň ako vlastné zdroje EÚ, EHSV, IZ
11:45Vlastné zdroje a ochrana životného prostredia
Martin Sieckerrapporteur for the opinion Market-based instruments – low carbon economy in the EU, EESC
Josef Zbořilrapporteur for the opinion The 2015 international agreement on climate change, EESC
Mikuláš LuptáčikEmeritus Professor of Economics, University of Vienna (WU Wien)
Diskusia
13:00Networking buffet (Atrium 6)
14:30Vlastné zdroje a naštartovanie ekonomického rastu
Clemens FuestPresident, Centre for European Economic Research (ZEW)
Jorge Nuñez Ferrerindependent analyst and consultant, Centre for European Policy Studies (CEPS)
Henk KollerPresident, Confédération fiscale européenne (European Fiscal Confederation/CFE)
James WatsonDirector of the Economics Department, Businesseurope
Diskusia
16:00Závery
Viliam PáleníkVice-President of the ECO section and rapporteur for the opinion A European tax as an EU own resource, EESC
Joost van IerselPresident of the ECO section, EESC
16:15Koniec konferencie

viac


https://www.iz.sk/sk/projekty/ecosoc/konferencia-vlastne-zdroje
ikona Viliam Páleník

Viliam Páleník

RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc., prezident a odborný garant Inštitútu zamestnanosti. . .

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .

ikona EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor, EHSV

ECOSOC (EHSV – Európsky hospodársky a sociálny výbor) je poradným orgánom Európskej únie. Bol založený v roku 1957, poskytuje odborné poradenstvo európskym inštitúciám (Európska komisia, Rada EÚ, Európsky parlament), a to prostredníctvom stanovísk k navrhovanej legislatíve EÚ a stanovísk z vlastnej iniciatívy k otázkam, ktoré je treba podľa názoru výboru riešiť. Jednou z hlavných úloh je byť spájacím prvkom, mostom, medzi európskymi inštitúciami a organizovanou občianskou spoločnosťou. Pomáha posilniť postavenie organizácií občianskej spoločnosti tým, že ich zapája do štruktúrovaného dialógu, ktorý s nimi vedie v členských štátoch EÚ a v iných krajinách vo svete. Jedným z 344 členov ECOSOCu je aj prezident Inštitútu zamestnanosti Viliam Páleník. . . .