qr kod na stranku

Implikácie 490 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV)

Implikácie 490 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV)

Implikácie 490 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV): Za relevantnú implikáciu z uvedených stanovísk v období 490. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko SOC/481: Balík o sociálnych investíciách a to z dôvodu podčiarknutia významu sociálneho hospodárstva, sociálnych podnikov, občianskej spoločnosti pri vykonávaní balíka o sociálnych investíciách. Slovensko v tejto oblasti výrazne zaostáva čo je dôležitý dôvod veľmi vysokej miery dlhodobej nezamestnanosti.

ehsv sprava 2013 05 (pdf)

stiahni plnú verziu: ehsv sprava 2013 05 (pdf)


https://www.iz.sk/download-files/sk/ecosoc/ehsv-sprava-2013-05
ikona EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor, EHSV

ECOSOC (EHSV – Európsky hospodársky a sociálny výbor) je poradným orgánom Európskej únie. Bol založený v roku 1957, poskytuje odborné poradenstvo európskym inštitúciám (Európska komisia, Rada EÚ, Európsky parlament), a to prostredníctvom stanovísk k navrhovanej legislatíve EÚ a stanovísk z vlastnej iniciatívy k otázkam, ktoré je treba podľa názoru výboru riešiť. Jednou z hlavných úloh je byť spájacím prvkom, mostom, medzi európskymi inštitúciami a organizovanou občianskou spoločnosťou. Pomáha posilniť postavenie organizácií občianskej spoločnosti tým, že ich zapája do štruktúrovaného dialógu, ktorý s nimi vedie v členských štátoch EÚ a v iných krajinách vo svete. Jedným z 344 členov ECOSOCu je aj prezident Inštitútu zamestnanosti Viliam Páleník. . . .