qr kod na stranku

Viliam Páleník

RNDr. Viliam Páleník, PhD.

prezident a odborný garant Inštitútu zamestnanosti

  • viliam.palenik@iz.sk
  • +421 905 977 102
Viliam Páleník viliam-palenik
Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska Vplyv starnutia slovenskej populácie na nákladovosť starobného dôchodkového zabezpečenia – riziká a možné riešenia Analýza akčného plánu a programového vyhlásenia vlády publikacia Inkluzívne zamestnávanie Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte Strieborná ekonomika ako možné exportné zameranie slovenskej ekonomiky
Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska

Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska

Autori: Páleník, Michal; Pollák, Miroslav; Páleník, Viliam; Radvanský, Marek; Kohnová, Lucia

ISBN: 978-80-223-5149-2

Publikované: 2021

Michal Páleník a kol: Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska – Prognóza dopytu a ponuky do roku 2030. ISBN: 978-80-223-5149-2

stiahni .epub

Inkluzívne zamestnávanie

Inkluzívne zamestnávanie

Autori: Páleník, Michal; Páleník, Viliam; Oravcová, Ivana

ISBN: 978-80-970204-4-6

Publikované: 2013-12-13

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie inkluzívnych podnikov cez inkluzívne verejné obstarávanie. Inkluzívne podniky sú druh sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných. Monografia inkluzívne zamestnávanie sa venuje spôsobu, ako toto technicky dosiahnuť.

stiahni .odt .doc .epub .mobi

Inkluzívny trh

Inkluzívny trh

Autori: Páleník, Viliam; Páleník, Michal; Šimo, Andrej

ISBN: 978-80-970204-2-2

Publikované: 2011-07-01

Viliam Páleník, Michal Páleník, Andrej Šimo: Inkluzívny trh, 2011

stiahni .odt .doc .epub

Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte

Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte

Autori: Páleník, Viliam; Páleník, Michal; Domonkos, Tomáš; Dováľová, Gabriela; Hvozdíková, Veronika; Lichner, Ivan; Pauhofová, Iveta; Petríková, Kristína; Radvanský, Marek

ISBN: 978-807144-205-9

Publikované: 2012

Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte. Autori Viliam Páleník a kolektív, Ekonomický ústav SAV. ISBN 978-807144-205-9

stiahni

Inkluzívny trh ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov

Inkluzívny trh ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov

Autori: Páleník, Viliam; Páleník, Michal

ISBN: 978-80-557-0259-9 z konferencie Sociálne podnikanie a dobrovoľníctvo, Banská Bystrica 26.-27.5.2011

Publikované: 2011

Inkluzívny trh ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov, 2011 Banská Bystrica

stiahni .odt .doc .epub

Inkluzívne služby ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov

Inkluzívne služby ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov

Autori: Páleník, Viliam; Páleník, Michal

ISBN: 978-80-88946-56-4 z konferencie Pohľady na ekonomiku Slovenska 2011

Publikované: 2011

Inkluzívne služby ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov, Pohľady na ekonomiku Slovenska 2011.

stiahni .odt .epub

Vplyv starnutia slovenskej populácie na nákladovosť starobného dôchodkového zabezpečenia – riziká a možné riešenia

Vplyv starnutia slovenskej populácie na nákladovosť starobného dôchodkového zabezpečenia – riziká a možné riešenia

Autori: Páleník, Viliam

ISBN: 978-80-89607-72-3 z konferencie Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21. storočí, Medzinárodná vedecká konferencia ÚŠaP SAV

Publikované: 2018-11-08

V roku 2018 je dôležitou témou spoločenského diskurzu tzv. zastropovanie indexácie dôchodkového veku na 65 resp. 64 rokov a k tomu pridružená téma znovu zavedenia skoršieho odchodu do dôchodku žien-matiek. Cieľom tejto práce je diskutovať exitujúce názory na riešenia tejto problematiky a predostrieť vlastné návrhy indexácie odchodu do dôchodku podľa veku dožitia v dobrom zdraví, zavedenie dôchodkového bonusu za pracujúce dieťa a progresívneho zodvodnenia pracujúcich dôchodcov s cieľom odstránenia mzdového dumpingu a motivovať k flexibilnému zotrvaniu na trhu práce podľa druhu práce, individuálnych schopností a preferencií.

stiahni .odt .docx

Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre Slovensko

Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre Slovensko

Autori: Páleník, Viliam et al.

ISBN: 978-80-970204-0-8

Publikované: 2009

Viliam Páleník a kol: Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre Slovensko

stiahni .odt .doc .epub .mobi

Solidarita medzi bohatými a chudobnými: Vybrané ekonomicko-historické otázky

Solidarita medzi bohatými a chudobnými: Vybrané ekonomicko-historické otázky

Autori: Páleník, Viliam

ISBN: 978-80-971554-1-4

Publikované: 2013

Viliam Páleník: Solidarita medzi bohatými a chudobnými: Vybrané ekonomicko-historické otázky

Makroekonomické dopady novely zákona o sociálnom poistení

Makroekonomické dopady novely zákona o sociálnom poistení

Autori: Páleník, Viliam; Mlýnek, Martin; Radvanský, Marek; Šikulová, Ivana

ISBN: 978-80-969755-8-7

Publikované: 2007-07-05

doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD. a kol: Makroekonomické dopady novely zákona o sociálnom poistení

18.11.2022 (link) : Inklúzia ekonomicko neaktívnych do zamestnania projektom SKRS – Prezentácia z konferencie Novohrad a jeho trh práce: Inklúzia ekonomicko neaktívnych do zamestnania projektom SKRS, zo dňa 21. 11. 2022 . . .

10.05.2021 (link) : Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska – Michal Páleník a kol: Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska – Prognóza dopytu a ponuky do roku 2030. ISBN: 978-80-223-5149-2 . . .

05.02.2021 (link) : Vplyv starnutia slovenskej populácie na nákladovosť starobného dôchodkového zabezpečenia – riziká a možné riešenia – V roku 2018 je dôležitou témou spoločenského diskurzu tzv. zastropovanie indexácie dôchodkového veku na 65 resp. 64 rokov a k tomu pridružená téma znovu zavedenia skoršieho odchodu do dôchodku žien-matiek. Cieľom tejto práce je diskutovať exitujúce názory na riešenia tejto problematiky a predostrieť vlastné návrhy indexácie odchodu do dôchodku podľa veku dožitia v dobrom zdraví, zavedenie dôchodkového bonusu za pracujúce dieťa a progresívneho zodvodnenia pracujúcich dôchodcov s cieľom odstránenia mzdového dumpingu a motivovať k flexibilnému zotrvaniu na trhu práce podľa druhu práce, individuálnych schopností a preferencií . . .

21.05.2020 (link) : Analýza akčného plánu a programového vyhlásenia vlády – Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 - 2024 sa hlási k transformácii hnedouhoľného regiónu horná Nitra, k ukončeniu dotovania ťažby hnedého uhlia najneskôr do roku 2023 a k realizácii akčného plánu jeho transformácie. Zároveň chce vláda hľadať riešenia, ako znižovať cenu elektriny. Inštitút zamestnanosti považuje za správnu možnosť znižovať cenu elektriny znížením poplatku za prevádzku spôsobmi, ktoré sú uvedené v programovom vyhlásení a súhlasí s ukončením dotovania ťažby hnedého uhlia, no na čo čakať až do roku 2023? . . .

15.04.2020 (link) : Ekonomické nástroje znižovania emisií CO2 – prípad Hornonitriansky baní Prievidza – Ekonomické nástroje znižovania emisií CO2 – prípad Hornonitriansky baní Prievidza, Viliam Páleník, . . .

03.04.2020 (link) : Aké sú a aké by mali byť verejné výdavky na sociálne služby? – Dlhodobá starostlivosť – jej financovanie a poskytovanie. Aká alternatíva sa dá „ušiť“ pre Slovensko? Viliam Páleník . . .

16.12.2019 (link) : Úvodná pred­náška k dlhodobej starostlivosti – 2019 november – Úvodná pred­náška k dlhodobej starostlivosti z konferencie Inštitútu zamestnanosti dňa 12. novembra 2019 . . .

15.12.2019 (link) : Úvodná pred­náška k dlhodobej nezamestnanosti – 2019 november – Úvodná pred­náška k dlhodobej nezamestnanosti z konferencie Inštitútu zamestnanosti dňa 20. novembra 2019 . . .

06.11.2019 (link) : Podpora zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce – úvodná prezentácia Podpora zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce ku konferencii 6. 11. 2019 . . .

18.06.2019 (link) : Viliam Páleník: Vývoj počtu študentov a absolventov vysokých škôl na Slovensku v odboroch všeobecné a zubné lekárstvo – Viliam Páleník: Vývoj počtu študentov a absolventov vysokých škôl na Slovensku v odboroch všeobecné a zubné lekárstvo. Prezentácia na konferenciu konferenciu EKOMSTAT 2019 . . .

07.05.2019 (link) : Konferencia EKOMSTAT – Srdečne vás pozývame na 33. vedeckú konferenciu EKOMSTAT 2019 s tematikou Kvantitatívne metódy na podporu rozhodovania vo vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi, ktorý sa uskutoční v Trenčianskych Tepliciach, v DSZSU v termíne od 2. júna do 5. júna 2019 . . .

04.04.2019 (link) : Dlhodobá starostlivosť ako súčasť striebornej ekonomiky, Nitra 2019 – Dlhodobá starostlivosť ako súčasť striebornej ekonomiky – riziká a príklad riešenia, RNDr. Viliam Páleník, PhD., 4. 4. 2019 . . .

21.03.2019 (link) : Konferencia: Zapájanie do trhu práce a starnutie populácie – Inštitút zamestnanosti dňa 4. 4. 2019 spoluorganizuje v Nitre konferenciu na tému Zamestnanosť a starnutie populácie . . .

09.11.2015 (link) : Environmentálna daň ako vlastný zdroj Európskej únie – Cieľom konferencie je podporiť výmenu názorov medzi expertmi v oblasti výskumu ekonomického modelovania environmentálnych daní. Hlavná pred­náška bude o input-output modelovaní a CGE modelovaní. Obsah konferencie pokryje aj potenciál Európskej environmentálnej dane ako vlastného zdroja Európskej únie. Koná sa v rámci nadchádzajúceho pred­sedníctva EÚ. Koná sa 12. novembra 2015 v aule Univerzity Komenského v Bratislave . . .

03.11.2015 (link) : Tlačová konferencia k inkluzívnemu rastu – Ekonomický ústav SAV organizuje dňa 5.11.2015 od 13:30 tlačovú konferenciu, kde pred­staví výstupy projektu zameraného na inkluzívny rast, vrátane odporúčaní pre hospodársku politiku a prax. Hlavným výsledkom projektu je nutnosť zapojiť dlhodobo nezamestnaných do pracovného procesu, aby sa ekonomika SR dokázala vyrovnať s demografickými zmenami . . .

01.11.2015 (link) : Konferencia inkluzívny rast a zamestnanosť v Európe – Vo štvrtok dňa 5.11.2015 doobeda sa koná diseminačná konferencia „Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020 – naivita alebo genialita?“, na ktorú vás pozývame . . .

22.05.2015 (link) : Konferencia: Európska daň ako vlastné zdroje EÚ – Dňa 1. júna 2015 organizuje Viliam Páleník, prezident Inštitútu zamestnanosti, konferenciu Európska daň ako vlastné zdroje EÚ, ktorej sa o.i. zúčastnia členovia Európskej komisie, Európskeho parlamentu. Live stream . . .

20.01.2015 (link) : Publikácia Strieborná ekonomika – potenciál na Slovensku – Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied vydal knižku Strieborná ekonomika – potenciál na Slovensku od editora Viliama Páleníka . . .

12.12.2014 (link) : Prvý panel konferencie 10 rokov politiky zamestnanosti – Prinášame informácie o prvom paneli z konferencie Konferencia 10 rokov politiky zamestnanosti . . .

27.10.2014 (link) : Konferencia Strieborná ekonomika ako potenciál budúceho rastu v starnúcej Európe – Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied organizuje konferenciu Strieborná ekonomika ako potenciál budúceho rastu v starnúcej Európe, ktorá sa koná dňa 29. októbra 2014 v Malom kongresovom centre SAV . . .

01.10.2014 (link) : Konferencia 10 rokov politiky zamestnanosti – Inštitút zamestnanosti organizoval dňa 1. 12. 2014 v popoludňajších hodinách konferenciu 10 rokov politiky zamestnanosti. Počas konferencie okrem zástupcov Inštitútu zamestnanosti vystúpili aj Branislav Ondruš (MPSVaR), Rannveig Skofteland (Nórska ambasáda v SR), Jaroslav Šumný (KOZ), Vladimír Sirotka (SAMP) či Alexander Mušinka (ÚRŠ PU). Na záver konferencie sme pokrstili publikáciu Sociálny systém – skutočnosť a vízia . . .

03.09.2014 (link) : Inkluzívna solidarita – analýzy a potenciálne efekty – Inštitút zamestnanosti spoluorganizoval dňa 6.11.2014 konferenciu Inkluzívna solidarita – analýzy a potenciálne efekty. Prinášame fotky . . .

30.04.2014 (link) : Program konferencie k voľbám do EP 2014 – Organizovali sme Konferencia Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do EP 2014 . . .

04.12.2013 (link) : Publikácia inkluzívne zamestnávanie – Prinášame elektronickú verziu publikácie Inkluzívne zamestnávanie. Kniha bude uvedená do života na konferencii dňa 13.12.2013 . . .

30.11.2013 (link) : Konferencia Inkluzívne zamestnávanie – Dňa 13. decembra 2013 sme v Bratislave organizovali konferenciu Inkluzívne zamestnávanie, ktorá sa stretla s veľkou pozornosťou odbornej verejnosti . . .

30.10.2013 (link) : Zapracovanie pozmeňujúceho návrhu v oblasti opatrení na integráciu Rómov – Na základe pozmeňujúceho návrhu prezidenta Inštitútu zamestnanosti RNDr. Viliama Páleníka, PhD., h. doc. bola do „Návrhu na odporúčanie Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch“ zapracovaná potreba inovatívneho zamestnávania a tvorby dostatočného množstva dočasných primeraných pracovných miest pre segregované rómske komunity . . .

27.10.2013 (link) : Program konferencie Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC – Program konferencie Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC, ktorá sa konala dňa 25. októbra 2013 v Tornali . . .

17.07.2013 (link) : Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte – Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte. Autori Viliam Páleník a kolektív, Ekonomický ústav SAV. ISBN 978-807144-205-9 . . .

26.02.2013 (link) : Workshop: Poznáš svoje práva a povinnosti na trhu práce? – Študenti, poznáte svoje práva a povinnosti na trhu práce? Chcete sa dozvedieť viac o trhu práce a získať cenné rady od odborníkov? Zúčastnite sa workshopu nadácie Friedrich Ebert Stiftung už zajtra – 27. februára 2013! . . .

13.11.2012 (link) : Euroforum 22 – Dňa 13. novembra 2012 o 10.00 hod. sa v knižnici Slovenskej akadémie vied – Ekonomický ústav SAV (Šancová 56, 811 05 Bratislava) konalo eurofórum na tému: Oživenie hospodárstva sprevádzané tvorbou veľkého počtu pracovných miest v podmienkach SR . . .

02.10.2012 (link) : Strieborná ekonomika ako možné exportné zameranie slovenskej ekonomiky – Viliam Páleník: Strieborná ekonomika ako možné exportné zameranie slovenskej ekonomiky . . .

11.06.2012 (link) : Konferencia: Možnosti modelovania zmien ekonomiky SR so zreteľom na fungovanie v Európskej menovej únii – Dňa 19. júna 2012 (utorok) od 13.00 h sa v Malom kongresovom centre VEDA v Bratislave uskutoční konferencia „Možnosti modelovania zmien ekonomiky SR so zreteľom na fungovanie v Európskej menovej únii" . . .

21.07.2011 (link) : Pozvánka a program konferencie júl 2011 – Inštitút zamestnanosti organizoval konferenciu Inkluzívny trh pod záštitou pred­sedníčky vlády SR Ivety Radičovej. Konferencia sa konala v utorok 12. júla 2011 v čase od 10:00 do 16:00 v hoteli Tatra na Námestí 1. mája 5 v Bratislave . . .

13.07.2011 (link) : Publikácia Inkluzívny trh – Inštitút zamestnanosti uviedol na konferencii Inkluzívny trh do života publikáciu Inkluzívny trh . . .

06.07.2011 (link) : Konferencia Inkluzívny trh – Inštitút zamestnanosti organizoval konferenciu Inkluzívny trh pod záštitou pred­sedníčky vlády SR Ivety Radičovej. Konferencia sa uskutočnila v utorok 12. júla 2011 v čase od 10:00 do 16:00 v hoteli Tatra v Bratislave . . .

15.04.2011 (link) : Dvadsiaty druhý seminár o ekonómii trhu práce – Srdečne Vás pozývame na dvadsiaty druhý seminár o ekonómii trhu práce (labour economics), ktorý sa bude konať v utorok dňa 19. apríla 2011 od 16:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

09.03.2011 (link) : Európsky hospodársky a sociálny výbor, EHSV – ECOSOC (EHSV – Európsky hospodársky a sociálny výbor) je poradným orgánom Európskej únie. Bol založený v roku 1957, poskytuje odborné poradenstvo európskym inštitúciám (Európska komisia, Rada EÚ, Európsky parlament), a to prostredníctvom stanovísk k navrhovanej legislatíve EÚ a stanovísk z vlastnej iniciatívy k otázkam, ktoré je treba podľa názoru výboru riešiť. Jednou z hlavných úloh je byť spájacím prvkom, mostom, medzi európskymi inštitúciami a organizovanou občianskou spoločnosťou. Pomáha posilniť postavenie organizácií občianskej spoločnosti tým, že ich zapája do štruktúrovaného dialógu, ktorý s nimi vedie v členských štátoch EÚ a v iných krajinách vo svete. Jedným z 344 členov ECOSOCu je aj prezident Inštitútu zamestnanosti Viliam Páleník . . .

22.06.2010 (link) : Konferencia: Starnúca pracovná sila – výzva alebo ohrozenie? – Dňa 25. júna 2010 (piatok) sa od 09.00 do 13.00 hod organizuje Republiková únia zamest­návateľov konferenciu „Starnúca pracovná sila – výzva alebo ohrozenie?" . . .

22.03.2010 (link) : Konferencia prognózovanie potrieb trhu práce – Dňa 7. apríla 2010 sa od 14:00 uskutočnila konferencia na tému Prognózovanie potrieb trhu práce. Doplnené prezentácie . . .

23.11.2009 (link) : Vyšiel zborník Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre SR – S radosťou Vám oznamujeme, že zborník z vedeckej konferencie Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre SR je vytlačený a k dispozícii . . .

23.09.2009 (link) : Pozvánka na verejnú diskusiu – Nadácia Friedricha Eberta organizuje verejnú diskusiu na tému "Kríza, rok po: Najhoršie už za nami?", ktorú bude moderovať Brigita Schmögnerová, viceprezidentka Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Diskusia sa bude konať v pondelok 28. septembra 2009 o 17,00 v hoteli Falkensteiner v Bratislave (pri Starom rozhlase) . . .

05.06.2009 (link) : Rozpočet Eu a jeho vplyv na rozpočet Slovenska – Dňa 24.11.2008 sa konalo euroforum s témou Rozpočet Eu a jeho vplyv na rozpočet Slovenska. Hosťom bol Ing. Sergej Kozlík, poslanec Európskeho parlamentu . . .

27.05.2009 (link) : Politika zamestnanosti EÚ a SR – Dňa 22.12.2008 sa konalo euroforum s témou Politika zamestnanosti EÚ a SR. Hosťom bol Vladimír Špidla, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnosť príležitostí . . .

19.05.2009 (link) : Pozvánka a program konferencie máj 2009 – Dňa 14. mája 2009 sa v Bratislave konala konferencia Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do Európskeho parlamentu 2009 . . .

15.04.2009 (link) : Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do Európskeho parlamentu 2009 – Dňa 14. mája 2009 sa v Bratislave konala konferencia Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do Európskeho parlamentu 2009 . . .

16.10.2008 (link) : Vedecká konferencia Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre SR pod záštitou prezidenta SR – Inštitút zamestnanosti organizuje dňa 22. októbra 2008 (streda) od 9:00 vedeckú konferenciu na tému Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre Slovensko. Konferencia sa bude konať v priestoroch MKC VEDA na Štefánikovej ulici č. 3 v Bratislave. Záštitu nad konferenciou prebral prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič . . .

08.09.2008 (link) : Prvý seminár k ekonómii trhu práce – Srdečne Vás pozývame na úvodný seminár o ekonómii práce . . .

22.05.2008 (link) : Šance flexicurity na Slovensku – Inštitút zamestnanosti sa aktívne zúčastnil Sociálneho diskusného fóra na tému „Šance flexicurity na Slovensku“. Na fóre pred­nášali doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD. (prezident IZ) a Ing. Ľuboš Vagač (predseda Centra pre hospodársky rozvoj) . . .

01.03.2008 (link) : Program konferencie marec 2008 – Inštitút zamestnanosti si Vás dovoľuje pozvať na IV. konferenciu „Aktívna politika trhu práce (APTP) v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti“. Záštitu nad konferenciou prevzal pred­seda výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie Jozef Halecký . . .

13.06.2007 (link) : Tlačová konferencia k zákonu o službách zamestnanosti – Dňa 15. júna 2007 od 10:30 Inštitút zamestnanosti organizuje tlačovú konferenciu k zákonu o službách zamestnanosti . . .

05.06.2006 (link) : Zhrnutie APTP v programoch politických strán – Prínášame zhrnutie aktívnych politík trhu práce v programoch politických strán vo voľbách roku 2006 . . .

22.05.2006 (link) : Tlačová konferencia o aktívnej politike trhu práce – Inštitút zamestnanosti organizuje konferenciu o aktívnej polititke trhu práce, na ktorú Vás pozýva. Zároveň pred­staviteľov médií pozývame na tlačovú konferenciu o výsledkoch tejto konferencie . . .


https://www.iz.sk/sk/iz-tim/viliam-palenik