qr kod na stranku

Konferencia: Starnúca pracovná sila – výzva alebo ohrozenie?

Dňa 25. júna 2010 (piatok) sa od 09.00 do 13.00 hod organizuje Republiková únia zamest­návateľov konferenciu „Starnúca pracovná sila – výzva alebo ohrozenie?". Konferencia sa koná v Austria Trend Hotel Bratislava, Vysoká 2/A, rokovacia miestnosť „Hron“, I. poschodie

Program
08.30 – 09.00Registrácia účastníkov
09.00 – 09.05Otvorenie konferencie, pred­stavenie programu a vystupujúcichp. Andrea Chorváthová, facilitátor
09.05 – 09.10Predstavenie projektu Ageing Workforce IIp. Peter Molnár, výkonný sekretár RÚZ
09.10 – 09.25Aktuálne demografické trendy z pohľadu starnutia obyvateľovp. Boris Vaňo, Infostat
09.25 – 09.40Vplyv starnutia na ekonomiky krajín EÚp. Michal Páleník, Inštitút zamestnanosti
09.40 – 09.55Postavenie starších pracovníkov na trhu práce a v spoločnostip. Kornélia Kasanická, Nadácia F.A. Hayeka
09.55 – 10.10Prestávka, občerstvenie
10.10 – 10.25Súčasný demografický vývoj ako nová výzva pre oblasť BOZPp. Beáta Perichtová, Inštitút pre výskum práce a rodiny
10.25 – 10.40Strieborná ekonomika – nový fenomén na trhu práce, p. Viliam Páleník, Ekonomický ústav SAV
10.40 – 11.00Príklady dobrej praxe z oblasti zamestnávania starších pracovníkovp.Tatiana Orglerová, IBM
11.00 – 12.00Diskusia
12.00 – 13.00Záver, obed

https://www.iz.sk/sk/stanoviska/konferencia-ruz-starnuca-pracovna-sila-vyzva-alebo-ohrozenie
ikona Viliam Páleník

Viliam Páleník

RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc., prezident a odborný garant Inštitútu zamestnanosti. . .

ikona Strieborná ekonomika

Strieborná ekonomika

Demografický vývoj do budúcnosti je zrejmý: populácia starne. O tom, ako z tejto hrozby urobiť príležitosť, hovorí strieborná ekonomika. Pojem strieborná ekonomika je populárne označenie pre ekonomiku, v ktorej vysokú časť spotreby vytvárajú seniori. Strieborná ekonomika nehovorí o zvyšovaní zamestnanosti starších osôb, ale o využití ekonomického dopytu, ktorý produkuje populácia v staršom veku (so striebornými vlasmi). Prinášame vám výsledky projektov a aktivít venujúcich sa výskumu potenciálu striebornej ekonomiky.. . .