qr kod na stranku

Publikácia Strieborná ekonomika - potenciál na Slovensku

Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied vydal knižku Strieborná ekonomika – potenciál na Slovensku od editora Viliama Páleníka.

  • Autor/Editor: RNDr. Viliam Pálenik, PhD., h.doc.
  • Kolektív: RNDr. Branislav Šprocha, PhD., Ing. Marek Radvanský, PhD., Mgr. Michaela Potančoková, PhD., Mgr. Kristína Petríková, doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc., hosťujúca profesorka, RNDr. Viliam Pálenik, PhD., h.doc., Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD., Ing. Filip Ostrihoň, Ing. Ivan Lichner, PhD., Ing. Miroslava Jánošová, Ing. Veronika Hvozdíková, PhD., Ing. Boris Hošoff, PhD., Ing. Gabriela Dováľová, PhD., Ing. Tomáš Domonkos, PhD.
  • projekt: APVV-0135-10 Strieborná ekonomika ako potenciál budúceho rastu v starnúcej Európe
  • viac na stránke EÚ SAV
  • ISBN 978-80-7144-234-9


https://www.iz.sk/sk/projekty/strieborna-ekonomika/monografia-2014
ikona Viliam Páleník

Viliam Páleník

RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc., prezident a odborný garant Inštitútu zamestnanosti. . .

ikona Strieborná ekonomika

Strieborná ekonomika

Demografický vývoj do budúcnosti je zrejmý: populácia starne. O tom, ako z tejto hrozby urobiť príležitosť, hovorí strieborná ekonomika. Pojem strieborná ekonomika je populárne označenie pre ekonomiku, v ktorej vysokú časť spotreby vytvárajú seniori. Strieborná ekonomika nehovorí o zvyšovaní zamestnanosti starších osôb, ale o využití ekonomického dopytu, ktorý produkuje populácia v staršom veku (so striebornými vlasmi). Prinášame vám výsledky projektov a aktivít venujúcich sa výskumu potenciálu striebornej ekonomiky.. . .