Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Minimálne mzdové nároky

Minimálne mzdové nároky zo zákona určujú, akú minimálnu výšku mzdy musí zamestnanec poberať v závislosti od náročnosti práce tohto zamestnanca. De-facto ide o minimálnu mzdu podľa typu práce.

V legislatíve je náročnosť práce rozdelená do šiestich stupňov. Tieto sú popísané v prílohe č. 1 zákonníka práce.

Do 31. decembra 2020 mal § 120 znenie, ktoré jednoducho odstupňovalo minimálne mzdové nároky o 20 % – prvý stupeň mal nárok na 100 % minimálnej mzdy, najvyšší šiesty stupeň 200 %.

  • Sadzba minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň je násobkom hodinovej minimálnej mzdy pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín alebo minimálnej mzdy v eurách za mesiac, ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ustanovenej osobitným predpisom, a koeficienta minimálnej mzdy.

Od 1. 1. 2021 sa znenie zmenilo a skomplikovalo. Novelizácia bola zákonom 294/2020 Z. z. z 20. októbra 2020.

  • Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok je súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy. Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku podľa prvej vety.

Dôsledkom je, že minimálne mzdové nároky pri najvyššom stupni sú o 10 % nižšie.

Minimálne mzdové nároky v roku 2022 v zmysle 353/2021 Z. z

Stupeň Suma minimálneho mzdového nároku
1 646,00 eur za mesiac
2 762,00 eur za mesiac
3 878,00 eur za mesiac
4 994,00 eur za mesiac
5 1 110,00 eur za mesiac
6 1 226,00 eur za mesiac

https://www.iz.sk/sk/projekty/dobra-praca/minimalne-mzdove-naroky
ikona Minimálna mzda

Minimálna mzda

Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? Ako sa zdaňuje? História minimálnej mzdy od roku 1991 do roku 2022.. . .

ikona Dobrá práca

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala predstavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru.. . .