Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Správy a stanoviská

27.06.2018 (link): Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti. . . .

28.03.2018 (link): Prezentácia na HN konferenciu Nejsou lidi, ktorá sa koná dňa 28.3.2018 v Bratislave. . . .

22.03.2018 (link): Konferencia Kultúra sveta práce v digitálnej spoločnosti sa koná v Bratislave dňa 26.3.2018. . . .

01.03.2018 (link): Prezentácia na seminár v Dolnom Kubíne 1.3.2018. . . .

24.02.2018 (link): Výška priemernej mzdy a hodnota inflácie od roku 2010, vrátane potvrdení od Štatistického úradu. . . .

24.02.2018 (link): IZ prináša štatistické údaje o jednotlivých častiach trhu práce. . . .

01.02.2018 (link): Aké bolo životné minimum v minulosti a aké je teraz? História životného minima od roku 1998. . . .

27.01.2018 (link): Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? História minimálnej mzdy od roku 1991. . . .

06.01.2018 (link): Legislatíva o tom, či deti majú stravu v základnej škole a v škôlke. . . .

05.01.2018 (link): Pozývame vás na  tlačovú konferenciu Inštitútu zamestnanosti k téme mzdovej kalkulačky a nezamestnanosti v Česku a Slovensku, ktorá sa uskutoční dňa pondelok dňa 8.1.2018 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti. Odpovieme na hlavnú otázku: oplatí sa nezamestnaným pracovať? . . .

01.01.2018 (link): Aká je nezamestnanosť v Česku a na Slovensku? Sledujeme podiel nezamestnaných ľudí z počtu obyvateľov. . . .

29.12.2017 (link): Brožúra o osobnom bankrote z dielne Centra právnej pomoci. . . .

10.12.2017 (link): Aktivačný príspevok je súčasťou dávok v hmotnej núdzi. . . .

10.12.2017 (link): Osobitný príspevok je pre ľudí, čo boli dlhodobo nezamestnaní a zamestnali sa. . . .

30.11.2017 (link): Prezentácia na verejné vypočutie v NRSR, 30. november 2017, v ktorej sa venujeme regionálnym rozdielom, mzdovej kalkulačke, inkluzívnemu trhu a sociálnym aspektom verejného obstarávania. . . .

29.11.2017 (link): Prezentácia na konferenciu 29.11.2017 s názvom Možnosti a prekážky z nepracujúcej chudoby do dobre platenej práce. . . .

29.11.2017 (link): Prezentačný leaflet k mzdovej kalkulačke na https://www.iz.sk/kalkulacka . . .

29.11.2017 (link): Viac informácií o  mzdovej kalkulačke. Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí predtým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, či sa vám oplatí pracovať. . . .

28.11.2017 (link): Verejné vypočutie Sociálna Európa – právo každého na dôstojný život (Štvrtok 30. novembra 2017 od 10h - 13h, NRSR) a Možnosti a prekážky z nepracujúcej chudoby do dobre platenej práce (streda 29. novembra o 14.30 – 17.00 v hoteli SOREA). . . .

16.11.2017 (link): Dňa 22.11.2017 od 18:00 organizuje Inštitút Mateja Bela konferenciu na tému "Hľadá sa zamestnanec". Na tejto konferencii vystúpime s prednáškou Trendy a výzvy v politike zamestnanosti. . . .

10.10.2017 (link): Predkladáme pripomienku k zákonu o sociálnej ekonomike, tak aby tento zákon umožnil zlepšenie situácie aj v hladových dolinách a pahorkatinách. . . .

28.09.2017 (link): V prezentácii sa venujeme dôvodom zavedenia inkluzívneho trhu na riešenie dlhodobo nepriaznivej situácii nielen segregovaných Rómov. . . .

26.09.2017 (link): Dňa 29. septembra sa v Košiciach zúčastníme panelovej diskusie Životné podmienky ľudí z marginalizovaných rómskych komunít. . . .

22.09.2017 (link): Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti. . . .

05.09.2017 (link): Základné ukazovatele o regiónoch Slovenska, ako napríklad počet obyvateľov, počet nezamestnaných, miera nezamestnanosti a miera dlhodobej nezamestnanosti. . . .

01.09.2017 (link): Paragraf §53 Príspevok na dochádzku za prácou zákona o službách zamestnanosti . . .

31.08.2017 (link): Predkladáme pripomienky k zákonu o verejnom obstarávaní, keďže návrh zákona o verejnom obstarávaní ruší povinnosti robiť akékoľvek verejné obstarávanie, ak je dodávateľom služby chránená dielňa alebo hospodársky subjekt, ktorého hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených osôb. V kontexte vyňatia týchto subjektov z verejného obstarávania ako celku, treba mať na pamäti, že spomínané subjekty nie sú absolútne regulované a umožnia jednoduché zneužívanie tejto výnimky. . . .

15.08.2017 (link): Paragraf §53b Príspevok na dopravu do zamestnania zákona o službách zamestnanosti . . .

01.08.2017 (link): Paragraf §52a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby zákona o službách zamestnanosti . . .

27.07.2017 (link): Aby sa podarilo znížiť nezamestnanosť v najmenej rozvinutých okresoch na úroveň porovnateľnú s priemerom SR, je nutné zvýšiť zvýšiť pomoc tridsaťnásobne, smerovať túto pomoc na dlhodobú nezamestnanosť, zaviesť byrokraticky nenáročné používanie tejto pomoci formou inkluzívneho trhu, a sprehľadniť, zjednodušiť a zefektívniť všetky procesy. . . .

26.07.2017 (link): Aký bol vývoj najmenej rozvinutých okresov z pohľadu metodiky? . . .

25.07.2017 (link): Pozývame Vás na tlačovú konferenciu k legislatíve o najmenej rozvinutých okresoch a o návrhoch ako znižovať rastúce regionálne rozdiely. Tlačová konferencia sa uskutoční v štvrtok 27.7.2017 o 10:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti na Povrazníckej 11 v Bratislave. . . .

20.07.2017 (link): Paragraf §52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj zákona o službách zamestnanosti . . .

20.07.2017 (link): Paragraf §51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe zákona o službách zamestnanosti . . .

20.07.2017 (link): Paragraf §56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní zákona o službách zamestnanosti . . .

20.07.2017 (link): Paragraf §51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní zákona o službách zamestnanosti . . .

20.07.2017 (link): Paragraf §50a Subjekt sociálnej ekonomiky zákona o službách zamestnanosti . . .

20.07.2017 (link): Paragraf §60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov zákona o službách zamestnanosti . . .

17.07.2017 (link): Základné ukazovatele o najmenej rozvinutých okresoch poukazujú na rastúce regionálne rozdiely v miere nezamestnanosti ako aj v dlhodobej nezamestnanosti. . . .

15.07.2017 (link): Paragraf §53a Príspevok na podporu mobility za prácou zákona o službách zamestnanosti . . .

20.06.2017 (link): Číselník sektorov NACE 2.0 do úrovne 2. . . .

13.06.2017 (link): V rámci legislatívneho procesu Návrhov opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia sme podali pripomienky týkajúce sa zníženia byrokracie pri zamestnávaní, zvýšenia právnej istoty zamestnancov ako i zosúladenia legislatívy s praxou a reálnymi možnosťami zamestnávateľov. . . .

24.04.2017 (link): Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek, je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí predtým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, či sa vám oplatí pracovať. . . .

20.02.2017 (link): Tlačová správa z tlačovej konferencie k dostupnosti škôlok a k plneniu programového vyhlásenia vlády, ktorá sa uskutoční v pondelok 20.2.2017 od 14h v priestoroch Inštitútu zamestnanosti. . . .

16.02.2017 (link): Pozývame Vás na tlačovú konferenciu k dostupnosti škôlok a k plneniu programového vyhlásenia vlády, ktorá sa uskutoční v pondelok 20.2.2017 od 14h v priestoroch Inštitútu zamestnanosti. . . .

10.02.2017 (link): Vyhodnotenie iniciatívy z novembra 2016, aby každé dieťa malo miesto v škôlke. v skratke: neboli sme úspešní, ale budeme žiadať opäť. . . .

10.02.2017 (link): Podporte hromadnú pripomienku aby naozaj každé dieťa od styroch rokov malo miesto v materskej škole. . . .

07.12.2016 (link): Prezentácia na konferenciu v štvrtok dňa 8.12.2016 na CEUF. . . .

22.11.2016 (link): Predkladáme hromadnú pripomienku k novelizácie zákona o službách zamestnanosti. Táto sa týka zlepšenia situácie nezamestnaných pracujúcich na dohodu, zlepšenia situácie ľudí na absolventskej praxi a zlepšenia príspevkov na dochádzanie a presťahovanie za prácou. . . .

07.11.2016 (link): Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov. . . .

02.11.2016 (link): Dňa 3.11.2016 doobeda sa koná konferencia na tému Zmeny v starobnom dôchodkovom sporení. Prinášame prezentáciu na konferenciu, ktorá sa venuje mýtom a faktom dôchodkového systému. . . .

29.09.2016 (link): Dňa 20. septembra 2016 sme sa v Bruseli zúčastnili konferencie o riešeniach pre dlhodobú nezamestnanosť mladých, ktorú organizovala organizácia EPC. . . .

06.09.2016 (link): Slovensko dlhodobo investuje veľmi málo do riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. V roku 2015 sa táto suma rátala v centoch na osobu a mesiac. . . .

22.08.2016 (link): Akčný plán okresu Sabinov, vzhľadom na svoje výrazné podfinancovanie, neumožňuje viditeľné zníženie nezamestnanosti v regióne. Celá ambícia akčného plánu je vytvoriť 1115 pracovných miest. Toto je v porovnaní s 5641 evidovanými nezamestnanými (júl 2016) veľmi malé číslo. Nepostačuje to ani na zamestnanie 1436 mladých ľudí z segregovaných osád, ktorí dosiahnu počas piatich rokov akčného plánu plnoletosť. . . .

01.08.2016 (link): Paragraf §59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta zákona o službách zamestnanosti . . .

15.07.2016 (link): Paragraf §56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zákona o službách zamestnanosti . . .

12.07.2016 (link): Poistenie v nezamestnanosti na úrovni EÚ nemá zmysel ak nebudú rovnako centralizované aj prístupy regionálnych úradov práce. . . .

24.06.2016 (link): V súvislosti s brexitom si dovolíme poukázať na dielo Entropa, ktorá ilustruje a karikuje Spojené kráľovstvo v Európskej únii. Nájdete Veľkú Britániu? . . .

23.06.2016 (link): V lete 2015 sme podali v rámci medzirezortného pripomienkového konania k zákonu o podpore najmenej rozvinutých okresov podali pripomienku, ktorá by zabezpečila paušálny inkluzívny príspevok obciam v týchto okresoch. . . .

13.06.2016 (link): Prezentácia o inkluzívnom zamestnávaní a o zamestnávaní zdravotne postihnutých na konferenciu sociofórum 2016. . . .

31.05.2016 (link): V dňoch 14. a 15. júna 2016 sa v Bratislave koná konferencia o zamestnávaní zdravotne postihnutých, na ktorej vystúpime s prezentáciou. . . .

21.04.2016 (link): Prinášame návrhy legislatívnych zmien na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania, ktoré zabezpečia nutné predpoklady na zamestnanie desaťtisíc súčasných dlhodobo nezamestnaných už v letnej sezóne 2016. . . .

21.04.2016 (link): Otvorený list s návrhmi legislatívnych zmien, ktorý popisuje návrhy zmien legislatívny na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania. . . .

16.03.2016 (link): Slovenská republika má niekoľko dlhodobých problémov, ktoré neboli posledné roky až desaťročia riešené. V oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí sa jedná najmä o starnutie populácie, dlhodobú nezamestnanosť, segregované komunity a uľahčenie vstupu na trh práce. . . .

03.03.2016 (link): Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny de-iure realizujú vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie. Nanešťastie množstvo vzdelávaných nezamestnaných je veľmi nízke a dosahuje niekoľko promile. . . .

01.03.2016 (link): Ako aj v minulosti, trh práce Slovenska trpí mnohými, dlho neriešenými problémami, ako sú dlhodobá nezamestnanosť, problémy viacnásobne znevýhodnených nezamestnaných, zlý sociálny systém a nedobré fungovanie inštitúcií trhu práce. Tieto problémy podnietili Inštitút zamestnanosti osloviť odborníkov na trh práce, ako aj politikov a ľudí z praxe, aby vytvorili diskusiu o súčasných pálčivých problémoch tohto trhu. V súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami sa Inštitút zamestnanosti obrátil na odborníkov, aby oznámkovali navrhované riešenia. Ani jedna z politických strán nezískala ani v jednej oblasti známku lepšiu ako 2. . . .

20.02.2016 (link): V úvodnom príspevku konferencie o programoch politických strán a hnutí 2016, sme zhrnuli hlavné problémy trhu práce na Slovensku ako i možné návrh riešení. . . .

17.02.2016 (link): Pri jednotlivých zásadách viackrát spomíname úlohy sociálneho pracovníka, ktorý by mal osobám v hmotnej núdzi pomáhať s finančným hospodárením, koordináciou dlhodobých aktivít a tiež so zabezpečovaním základných požiadaviek tak, aby domácnosť fungovala. Na všetky tieto činnosti by mal mať dostatok času. . . .

13.02.2016 (link): Získanie potrebnej pomoci má byť primárne podmienené splnením obsahových podmienok, nie prekonaním administratívnych prekážok. Pomoc by mal dostať ten, kto ju reálne potrebuje, a nie ten, kto sa dokáže prehrýzť administratívou. Administratívna náročnosť pre potenciálneho poberateľa by mala byť čo najmenšia, a to aj za cenu zvýšenej administratívnej náročnosti na strane úradu. . . .

20.01.2016 (link): Úvodná prednáška ku konferencie Trh práce v programoch politických strán a hnutí 2016. . . .

19.01.2016 (link): Program konferencie z pondelka 18. januára 2016 Trh práce v programoch politických strán a hnutí v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, na ktorej bol daný priestor politickým stranám predstaviť svoj program. . . .

15.01.2016 (link): Paragraf §57 Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť zákona o službách zamestnanosti . . .

22.12.2015 (link): V pondelok dňa 18. januára 2016 sme v Bratislave organizovali konferenciu na tému Trh práce v programoch politických strán a hnutí v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, na ktorej sme dali priestor politickým stranám predstaviť svoj program. Strany sme oznámkovali od 2 do 4. . . .

09.12.2015 (link): Za špecifické prípady považujeme také, ktoré súčasná právna úprava nerieši v súlade s tým, čo spoločnosť chápe ako spravodlivé riešenie. Ako príklad by sme mohli uviesť osoby v rozvodovom konaní. . . .

07.12.2015 (link): Výška sociálnej pomoci by mala závisieť nielen od situácie, v ktorej sa posudzovaná domácnosť nachádza, ale aj od miery plnenia si povinností jednotlivcov. Na sociálnu pomoc nemožno siahnuť, no možno ju odstupňovať tak, aby osoby zanedbávajúce svoje povinnosti (medzi ne patrí aj dohliadanie na školskú dochádzku detí), dopúšťajúce sa priestupkov a zastávajúce pasívny postoj k hľadaniu si práce boli motivované zmeniť svoje správanie. . . .

01.12.2015 (link): Mapa sociálnych inovátorov 2015, aj zoomovateľná. . . .

09.11.2015 (link): Cieľom konferencie je podporiť výmenu názorov medzi expertmi v oblasti výskumu ekonomického modelovania environmentálnych daní. Hlavná prednáška bude o input-output modelovaní a CGE modelovaní. Obsah konferencie pokryje aj potenciál Európskej environmentálnej dane ako vlastného zdroja Európskej únie. Koná sa v rámci nadchádzajúceho predsedníctva EÚ. Koná sa 12. novembra 2015 v aule Univerzity Komenského v Bratislave. . . .

07.11.2015 (link): Prezentácia na konferenciu ako dlhodobo zvyšovať zamestnanosť, ktorá sa konala 9.2015. Venovali sme sa zásadám, ktoré by mala politika zamestnanosti dodržiavať. . . .

04.11.2015 (link): Prezentácia o inkluzívnom zamestnávaní na konferenciu nkluzívny rast a zamestnanosť v Európe vo štvrtok dňa 5.11.2015. . . .

03.11.2015 (link): Ekonomický ústav SAV organizuje dňa 5.11.2015 od 13:30 tlačovú konferenciu, kde predstaví výstupy projektu zameraného na inkluzívny rast, vrátane odporúčaní pre hospodársku politiku a prax. Hlavným výsledkom projektu je nutnosť zapojiť dlhodobo nezamestnaných do pracovného procesu, aby sa ekonomika SR dokázala vyrovnať s demografickými zmenami. . . .

01.11.2015 (link): Vo štvrtok dňa 5.11.2015 doobeda sa koná diseminačná konferencia „Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020 - naivita alebo genialita?“, na ktorú vás pozývame. . . .

21.09.2015 (link): Inštitút zamestnanosti sa dňa 22. 9. 2015 zúčastní vedeckej konferencie Odmeňovanie v pracovnom práve. . . .

16.09.2015 (link): Zamestnávatelia majú povinnosť zabezpečiť možnosti na parkovanie bicyklov svojich zamestnancov, a to nielen počas týždňa mobility. Výrazná časť však túto povinnosť ignoruje. . . .

07.09.2015 (link): Ďalšie vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je dôležitou súčasťou zvyšovania ľudského potenciálu pracujúcich i nepracujúcich. . . .

31.08.2015 (link): Aby bol systém pružný a pripravený čo najskôr poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú a zároveň schopný prepúšťať neoprávnených poberateľov spod svojej ochrany, je nevyhnutné vytvoriť podmienky pre rýchle reakcie. K spružneniu reakčných časov by vo veľkej miere prispelo posilnenie kompetencií (terénnych) sociálnych pracovníkov, ktorí poznajú individuálnu a konkrétnu situáciu svojich klientov. . . .

27.08.2015 (link): Spotrebiteľské úvery smú byť podľa najnovšej novely zákona o spotrebiteľských úveroch poskytované výhradne bezhotovostnou formou, čo má zamedziť rôznym netransparentným praktikám. Je potrebná dôsledná kontrola poskytovaných úverov a najmä nie bezzubá definícia pojmu úver. Osobitou otázkou zostáva posudzovanie rôznych nefinančných úverov (napr. splátkový predaj), ktoré tiež vo svojej podstate napĺňajú definíciu úveru. . . .

25.08.2015 (link): Ročná percentná miera nákladov (RPMN) zahŕňa všetky náklady spojené s úverom, v dôsledku čoho býva vyššia ako úroková sadzba, ktorá neposkytuje presný obraz o cene úveru. Nariadenie vlády 141/2014 Z. z. však používa namiesto zaužívaného termínu RPMN termín odplata. Takéto nariadenie teda umožňuje naďalej poskytovať úvery s RPNM nad 1000 %, ak sú skryté pod rôzne poplatky. Je preto nutné tieto ustanovenia prehodnotiť tak, aby používali ustálené pojmy a predchádzali tak úžere. . . .

24.08.2015 (link): Ďalším zo zdrojov financovania inkluzívneho trhu je programové rozpočtovanie štátneho rozpočtu. . . .

21.08.2015 (link): Jedným zo zdrojov financovania inkluzívneho trhu sú zvýšené podielové dane miest, obcí a vyšších územných celkov. . . .

11.08.2015 (link): Aby inkluzívny trh mal dostatočný objem na zamestnanie cieľového počtu pracovníkov, je potrebné diverzifikovať zdroje financií a objednávateľov: od obcí a miest, cez štátny rozpočet až po verejné inštitúcie a podniky. . . .

05.08.2015 (link): Návrh zavedenia inkluzívneho trhu do Zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. . . .

28.06.2015 (link): Prezentácia na konferenciu 3R - Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, ktorá sa koná 30. júna 2015. . . .

24.06.2015 (link): Konferencia 3R - riadený rozvoj regiónov sa koná dňa 30. júna 2015 v meste Tornaľa od 10:00 do 12:30. . . .

22.06.2015 (link): Prinášame prezentáciu Uplatniteľnosť mladých ľudí s ŠVVP zo dňa 23.6.2015 z konferencie ktorú organizoval VÚDPaP. . . .

22.05.2015 (link): Dňa 1. júna 2015 organizuje Viliam Páleník, prezident Inštitútu zamestnanosti, konferenciu Európska daň ako vlastné zdroje EÚ, ktorej sa o.i. zúčastnia členovia Európskej komisie, Európskeho parlamentu. Live stream. . . .

24.04.2015 (link): Dlžoby časti obyvateľov sú také vysoké, že ich ani pri najlepšej vôli nedokážu počas svojho života splatiť. Pri zachovaní týchto dlžôb je život dlžníka bez zmyslu a neproduktívny, keďže akoukoľvek svojou snahou si nedokáže zlepšiť svoj životný štandard. Štandardným riešením je osobný bankrot. . . .

22.04.2015 (link): Znižovanie dlžôb je administratívne náročná činnosť. Spravidla zahŕňa zistenie, či všetky dlžoby sú naozaj oprávnené, taktiež preskúmanie, či dlžoby neboli už medzitým splatené a kontrolu, či pôžičky neprekračujú maximálnu povolenú ročnú percentnú mieru nákladov. V poslednom kroku je potrebné dohodnúť spôsob platenia relevantných dlžôb, či už splátkovým kalendárom alebo iným alternatívnym spôsobom. Je ťažké si predstaviť, ako všetky tieto činnosť vykonáva sám poberateľ dávok, najmä, ak stojí oproti presile právnikov. Preto je nutná poradenská činnosť za účelom oddlženia poberateľov dávok. . . .

20.04.2015 (link): Časť dlžôb vzniká z unáhleného podpísania dlhodobých alebo väčších zmlúv, z ktorých plynie okamžitý úžitok, ale neskôr sa splácajú s vysokými, až neprimeranými úrokmi (finančnými či nefinančnými). Na odstránenie tohto neduhu navrhujeme pre poberateľov dávok možnosť ich podpisu až po odsúhlasení sociálnym pracovníkom. Tento posúdi opodstatnenosť záväzku (či nejde o pôžičku na zahraničnú dovolenku alebo o iný nie nevyhnutný pôžitok) a zároveň zabezpečí splatenie týchto záväzkov (napríklad cez Bankový účet pre každého). Zmluvy podpísané bez súhlasu sociálneho pracovníka by boli automaticky neplatné. . . .

10.03.2015 (link): Poberatelia dávok v hmotnej núdzi vlastnia iba jeden významnejší majetok: obydlie, v ktorom bývajú. Preto je potrebné tento majetok chrániť, aby neprišlo k jeho prehajdákaniu či odcudzeniu. Poberatelia dávok majú mať zakázané nakladať s nehnuteľnosťami a väčším majetkom bez súhlasu sociálneho pracovníka. . . .

09.03.2015 (link): Štát a verejný sektor kladú množstvo povinností občanom i podnikateľom, pričom za nedodržanie týchto povinností vznikajú voči nim sankcie. V dnešnej dobe elektronizácie verejnej správy sú tieto povinnosti často zbytočné. Odstránením duplicitných povinností by sa znížila šanca, že ľudia omylom nesplnia určité povinnosti, a tým im vzniknú sankcie. . . .

09.03.2015 (link): V 21. storočí, v období vysokej elektronizácie a automatických služieb by už stálo za zváženie výraznejšie používanie bežných účtov. Bežný účet odbremení od manuálneho platenia pravidelných platieb, zvýši transparentnosť používania peňazí, zabezpečí prevod prostriedkov tam, kam treba a zníži impulzívne výdavky. Napriek tomu používanie bežných účtov nie je bežným štandardom. . . .

09.03.2015 (link): V súčasnosti existuje inštitút osobitného príjemcu, ktorý má za úlohu posudzovať individuálne potreby jednotlivých domácností. V praxi je pridelenie osobitného príjemcu administratívne náročné a prideľuje sa iba v obzvlášť závažných prípadoch. Intenzívnejšie využívanie osobitných príjemcov by pritom vyriešilo viaceré komplikácie. . . .

09.03.2015 (link): Dávky v hmotnej núdzi majú svoj cieľ, preto je namieste návrh, aby existovali priame nástroje na dosiahnutie tohto cieľa. V súčasnosti sa dávky poskytujú zväčša vo forme hotovosti, pričom úrady slepo veria, že takto poskytnutá dávka svoj cieľ naplní. . . .

02.03.2015 (link): Prinášame preklepy a chyby dodatočne objavené v publikácii Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko. . . .

18.02.2015 (link): Tlačová správa k pripomienke k Návrhu zákona o verejnom obstarávaní 2015, v ktorej sa venujeme sociálnym aspektom verejného obstarávania, pravdepodobnosti zamestnania dlhodobo nezamestnaných a návrhom riešenia. . . .

18.02.2015 (link): Pripomienka, ktorú sme podali k Návrhu zákona o verejnom obstarávaní vo februári roku 2015. Obsahuje zavedenie inkluzívneho podniku a primárneho a sekundárneho inkluzívneho verejného obstarávania. . . .

16.02.2015 (link): Pozývame vás na tlačovú konferenciu k pripomienke k Návrhu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa uskutoční dňa 18. februára 2015 (v stredu) o 9:00 hod v priestoroch Inštitútu zamestnanosti. . . .

16.02.2015 (link): Inštitút zamestnanosti organizoval dňa 18.2.2015 od 9:00 hod tlačovú konferenciu ohľadom možností znižovania dlhodobej nezamestnanosti. Prinášame vám viac informácií a tlačovú správu z konferencie. . . .

16.02.2015 (link): Skúsenosti ukazujú, že ak sú nástroje politiky zamestnanosti nastavené správne, sú funkčné. Pokiaľ ide o štátne služby zamestnanosti, zákon poskytuje presný popis konkrétneho nástroja, definuje jeho cieľovú skupinu a sumu, ktorá má byť v jeho rámci použitá. Spôsobuje to však nedostatočný priestor pre prácu poradcov podľa potrieb regiónov, čo znižuje možnosti zlepšenia situácie na trhu práce. Tieto možnosti môžu naplniť neštátne služby zamestnanosti. . . .

16.02.2015 (link): Nezamestnanosť na Slovensku je nielen vysoká, ale aj výrazne vnútorne diferencovaná. Rozdiely existujú nielen medzi regiónmi, medzi vekovými skupinami, medzi dlhodobo a krátkodobo nezamestnanými, medzi vysokoškolsky a základoškolsky vzdelanými. Na identifikáciu charakteristiky, potrieb a možností nezamestnaných osôb slúži individuálny akčný plán. Spôsob jeho vypracovania a realizácie však nie je ani "individuálny", ani "akčný" a tento dokument nemožno nazvať ani "plánom". . . .

10.02.2015 (link): Aktívna politika trhu práce, ktorej súčasťou sú aj neštátne služby zamestnanosti, je v súčasnosti postavená na systéme nástrojov, ktoré však na seba v praxi reálne nenadväzujú a ich efektivita sa nemeria. Efektívnejšie fungovanie jednotlivých nástrojov zabezpečí ich vzájomné nadväzovanie. Neštátne služby zamestnanosti by sa preto mali prepojiť s inkluzívnym zamestnávaním. . . .

10.02.2015 (link): Nízka pracovná mobilita predstavuje obmedzené možnosti pri hľadaní vhodného zamestnania, predĺženie času, ktorý osoba potrebuje na nájdenie si zamestnania, ale aj riziko, že sa osoba bude musieť uspokojiť s nevhodným miestom. Zákon o službách zamestnanosti umožňuje úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnúť oprávneným žiadateľom príspevok na presťahovanie za prácou, tento má ale viaceré nedostatky. . . .

10.02.2015 (link): V kontexte značných rozdielov v ekonomickej výkonnosti jednotlivých regiónov Slovenska sa ako problematická ukazuje podpora pracovnej mobility, ktorá má potenciál prispievať k rastu zamestnanosti, avšak vo svojej súčasnej podobe k tomuto rastu veľmi neprispieva. Zákon o službách zamestnanosti v súčasnosti definuje dva príspevky, ktorých cieľom je podporovať dochádzanie za prácou na území Slovenska: Príspevok na dochádzku za prácou a príspevok na dopravu do zamestnania. Oba tieto príspevky majú značné nedostatky. . . .

23.01.2015 (link): Začiatkom každého roka sú média plné informácií o tom, ako správne vyplniť daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Popisujú ako vypísať tlačivo, ktorú kolónku z listu vlastníctva vpísať do ktorej kolónky daňového priznania. Občan tak má povinnosť robiť poštára medzi dvoma inštitúciami verejného sektora – Úradom geodézie, kartografie a katastra SR a svojou obcou. V dvadsiatom prvom storočí, v období elektronizácie služieb verejného sektora by táto povinnosť mala byť zbytočná. . . .

23.01.2015 (link): Publikácia Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko sa venuje problematike aktívnych opatrení trhu práce na Slovensku. Zameriava sa najmä na dlhodobo nezamestnaných, malé podniky, mladých nezamestnaných, marginalizované rómske komunity a zdravotne postihnutých. . . .

21.01.2015 (link): Podľa Ústavy SR má každý právo na vzdelanie. Otázne je, či majú naozaj všetky osoby reálnu šancu toto právo využiť, keď len samotná dávka je o 16,39 eur vyššia ako najvyššia možná hranica sociálneho štipendia poskytovaného žiakom na stredných školách. . . .

21.01.2015 (link): Sociálne štipendiu na vysokej škole vypláca samotná škola a v poslednom období prešlo viacerými zmenami. . . .

20.01.2015 (link): Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied vydal knižku Strieborná ekonomika - potenciál na Slovensku od editora Viliama Páleníka. . . .

20.01.2015 (link): Telepráca ako jedna z flexibilných foriem práce predstavuje oproti štandardnej práci lepší spôsob, ako zosúladiť rodinný život a pracovný čas. Táto forma práce je najviac využívaná v IT oblasti, ale aj medzi marketingovými poradcami, informačnými sprostredkovateľmi, novinármi, finančnými analytikmi, maklérmi a pod. Štátne inštitúcie však tento spôsob zamestnávania v praxi prakticky neuplatňujú. . . .

19.01.2015 (link): Štipendium je v tomto prípade de facto odmena za to, že si rodič plní svoje zákonné povinnosti. Ďalej, odstupňovanie výšky štipendia (pre ktorýkoľvek stupeň formálneho vzdelávania) spôsobom, kedy je žiakom, resp. študentom v relatívne širokom intervale poskytovaná rovnaká výška štipendia a pri najmenšom prekročení tohto intervalu je výška priznaného štipendia značne rozdielna, nepovažujeme za motivačné. . . .

19.01.2015 (link): V oblasti vzdelania stanovila stratégia Európa 2020 cieľ zvýšiť podiel mladých ľudí s vysokoškolským vzdelaním na 40 % a znížiť počet osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou pod 10 %. Dosiahnutie týchto cieľov si vyžaduje existenciu určitých predpokladov – tým základným je, že študovať sa oplatí. Súčasný systém tento predpoklad nespĺňa. Pre osoby zo sociálne slabších pomerov je štúdium nevýhodné, nelákavé a prakticky nedosiahnuteľné, pretože v čase štúdia neprináša žiadne krátkodobé finančné výhody (predovšetkým nie vyššie ako iné dávky v hmotnej núdzi). Štát teda vytvára konkurenciu sociálnym štipendiám inými dávkami. . . .

19.01.2015 (link): S cieľom minimalizovať nerovnosť medzi vykazovaným a skutočne dosiahnutým príjmom navrhujeme zaviesť rovnosť príjmov pred zákonom. Uplatnenie tejto požiadavky (spolu s primeranou administratívnou záťažou) vylúči neopodstatnených poberateľov zo systému a sporné body zo zákona. Ponechané budú iba výnimky, ktorých uplatňovanie je logické (aby sa v rámci jednej pomoci nesiahalo na inú pomoc) a výnimky zaručujúce dodržanie zásady pracovať sa oplatí. . . .

13.01.2015 (link): S cieľom zlepšiť zapojenie zdravotne postihnutých na trhu práce je potrebné uskutočniť niekoľko zmien v legislatíve, ale aj v praxi. Prinášame Vám návrhy zmien, ktoré majú potenciál zlepšiť nelichotivú situáciu v oblasti zamestnávania zdravotne postihnutých. . . .

13.01.2015 (link): Špecifickým prípadom je poistenie v nezamestnanosti, ktoré má krátkodobo nahradiť výpadok pracovných príjmov v prípade straty zamestnania. . . .

13.01.2015 (link): Základnou, i keď v skutku vágnou premisou je, že pracujúce osoby sa musia mať lepšie ako osoby, ktoré nepracujú. Ak sa zamestná akokoľvek veľká časť domácnosti na akýkoľvek úväzok, musia jej stúpnuť čisté príjmy. Rovnako, keď stúpne plat tejto osoby, musí stúpnuť aj čistý príjem domácnosti. . . .

12.01.2015 (link): Dlhodobo nezamestnaní z mladých nezamestnaných - 2 kvartál 2013 . . .

23.12.2014 (link): Prinášame informácie o treťom paneli z konferencie Konferencia 10 rokov politiky zamestnanosti. . . .

19.12.2014 (link): Prinášame informácie o druhom paneli z konferencie Konferencia 10 rokov politiky zamestnanosti. . . .

12.12.2014 (link): Prinášame informácie o prvom paneli z konferencie Konferencia 10 rokov politiky zamestnanosti. . . .

04.12.2014 (link): Prezentácia na seminár Analytika očami profesionálov, ktorý sa koná dňa 5.12.2014 doobeda na Prírodovedeckej fakulte UK. . . .

01.12.2014 (link): Prezentácia k zamestnávaniu zdravotne postihnutých z konferencie 10 rokov politiky zamestnanosti. . . .

30.11.2014 (link): Prinášame prezentácie z konferencie Konferencia 10 rokov politiky zamestnanosti. . . .

21.11.2014 (link): Zmena času: Pozývame Vás na seminár Zamestnávanie zdravotne postihnutých, chránené dielne, ktorý sa uskutoční 26. novembra 2014 od 12:15 14:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti v Bratislave. . . .

19.11.2014 (link): Inštút zamestnanosti je odborným garantom veľtrhu Job forum, ktorý sa uskutoční 20-21 novembra 2014 v Trenčíne. . . .

06.11.2014 (link): Prezentácia Inkluzívne zamestnávanie v kontexte sociálneho systému z konferencie Inkluzívna solidarita – analýzy a potenciálne efekty od Michala Páleníka. . . .

27.10.2014 (link): Ekonomický ústav slovenskej akadémie vied organizuje konferenciu Strieborná ekonomika ako potenciál budúceho rastu v starnúcej Európe, ktorá sa koná dňa 29. októbra 2014 v Malom kongresovom centre SAV. . . .

23.10.2014 (link): Mapka podielu poberateľov dávok z nezamestnaných. . . .

23.10.2014 (link): Mapka pomeru poberateľov dávok k zamestnaným. . . .

20.10.2014 (link): Inkaso je platobná služba, ktorej cieľom je zjednodušiť platobný styk, avšak jeho potenciál často nie je naplnený. . . .

17.10.2014 (link): V poradí 499. plenárne zasadanie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa uskutočnilo v Bruseli v dňoch 4. a 5. júna 2014. Bolo riadnym zasadaním jeho XIV. funkčného obdobia. Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 499. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko SOC/503 Opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí – osvedčené postupy z dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku. . . .

16.10.2014 (link): Prinášame Vám krátky prehľad aktivít súvisiacich s verejnou propagáciou koncepcie inkluzívneho trhu. . . .