qr kod na stranku

Nezamestnanosť v Maďarsku sa zvýšila o 0,5 %

Priemerná zamestnanosť ľudí vo veku 15-74 rokov sa tak zvýšila o 54 tisíc pracujúcich oproti pred­chádzajúcemu roku. V skupine 15-64 ročných bola zamestnanosť na úrovni 56,9 %, čo je medziročne pokles o 0,7 %.

Miera nezamestnanosti za máj až júl 2008 stúpla o 0,5 % na 7,5 %. Zo všetkých nezamestnaných bolo vo veku 15-24 rokov až 18,6 %, čo je nárast o 0,8 % oproti minulému roku. Ľudia, ktorí boli bez práce viac ako jeden rok, tvorili 49,7 % zo všetkých nezamestnaných. Priemerná dĺžka nezamestnanosti bola 18,8 mesiaca.

Maďarsko má podobne ako Slovensko problém s dlhodobou nezamestnanosťou. Na Slovensku je toto číslo ešte o čosi vyššie ako u našich južných susedov. Podľa údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat je dlhodobá nezamestnanosť u nás až 70-%. Vo vekovej skupine do 25 rokov, bolo u nás v júni 2008 bez práce podľa údajov Eurostatu 17,9 % ľudí.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/nezamestnanost-madarsko-jul-statistika-2008