Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Štatistiky najmenej rozvinutých okresov

Medziročné zmeny sledovaných parametrov

2014201520162017
počet obyvateľovza m. 1
najmenej rozvinuté okresy702 861705 188705 812706 297
medziročná zmena0.3%0.1%0.1%
od roku 20140.3%0.4%0.5%
Slovensko5 420 7185 447 2575 458 2755 468 069
medziročná zmena0.5%0.2%0.2%
od roku 20140.5%0.7%0.9%
podiel NRO na SR13%12.9%12.9%12.9%
počet nezamestnanýchza m. 10
najmenej rozvinuté okresy89 10283 43274 22255 077
medziročná zmena-6.4%-11%-25.8%
od roku 2014-6.4%-16.7%-38.2%
Slovensko375 978344 199285 251200 272
medziročná zmena-8.5%-17.1%-29.8%
od roku 2014-8.5%-24.1%-46.7%
podiel NRO na SR23.7%24.2%26%27.5%
počet dlhodobo nezamestnanýchza m. 10
najmenej rozvinuté okresy61 00754 55146 67933 382
medziročná zmena-10.6%-14.4%-28.5%
od roku 2014-10.6%-23.5%-45.3%
Slovensko204 560180 101142 17691 519
medziročná zmena-12%-21.1%-35.6%
od roku 2014-12%-30.5%-55.3%
podiel NRO na SR29.8%30.3%32.8%36.5%
vládnou podporené pracovné miestaza m. 1
najmenej rozvinuté okresy51626790
medziročná zmena-48.3%-100%INF%
od roku 2014-48.3%-100%-82.6%
Slovensko1630248512492536
medziročná zmena52.5%-49.7%103%
od roku 201452.5%-23.4%55.6%
podiel NRO na SR31.7%10.7%0%3.5%
vládna podpora (€)za m. 1
najmenej rozvinuté okresy13 283 0005 989 7512 178 913
medziročná zmena-54.9%-100%INF%
od roku 2014-54.9%-100%-83.6%
Slovensko99 887 48147 773 37241 162 00059 655 499
medziročná zmena-52.2%-13.8%44.9%
od roku 2014-52.2%-58.8%-40.3%
podiel NRO na SR13.3%12.5%0%3.7%
vývoje regionálnych rozdielov v miere nezamestnanosti iz-vyvoj-rodielov-v-nezamestnanosti

Podiel jednotlivých regiónov na SR

2014201520162017
počet obyvateľovza m. 1
NRO12702 86113%705 18812.9%705 81212.9%706 29712.9%
NRO17985 25518.2%989 79318.2%991 55618.2%993 16118.2%
VRO1 703 84031.4%1 715 31031.5%1 723 00031.6%1 730 16531.6%
Slovensko5 420 718100%5 447 257100%5 458 275100%5 468 069100%
počet nezamestnanýchza m. 10
NRO1289 10223.7%83 43224.2%74 22226%55 07727.5%
NRO17117 44431.2%110 71032.2%98 24234.4%73 04336.5%
VRO72 36619.2%63 86718.6%50 08517.6%33 85416.9%
Slovensko375 978100%344 199100%285 251100%200 272100%
miera nezamestnanostiza m. 10
NRO1226.6191.4%25195.3%22.3212.4%16.8230.1%
NRO1725.1180.6%23.7185.2%21200%15.8216.4%
VRO8.259%7.357%5.653.3%3.750.7%
Slovensko13.9100%12.8100%10.5100%7.3100%
miera nezamestnanosti ako násobok SRza m. 10
NRO121.91191%1.96196%2.12212%2.28228%
NRO171.80180%1.85185%2.00200%2.15215%
VRO0.5959%0.5757%0.5454%0.5151%
Slovensko1.00100%1.00100%1.00100%1.00100%
počet dlhodobo nezamestnanýchza m. 10
NRO1261 00729.8%54 55130.3%46 67932.8%33 38236.5%
NRO1778 42338.3%70 35739.1%60 38942.5%43 26147.3%
VRO28 75714.1%24 18313.4%16 33211.5%83299.1%
Slovensko204 560100%180 101100%142 176100%91 519100%
miera dlhodobej nezamestnanostiza m. 10
NRO1218.2239.5%16.3243.3%14.0269.2%10.2300%
NRO1716.8221.1%15.0223.9%12.9248.1%9.4276.5%
VRO3.343.4%2.740.3%1.834.6%0.926.5%
Slovensko7.6100%6.7100%5.2100%3.4100%
miera dlhodobej nezamestnanosti ako násobok SRza m. 10
NRO122.40240%2.44244%2.68268%3.02302%
NRO172.21221%2.25225%2.47247%2.79279%
VRO0.4343%0.4141%0.3535%0.2727%
Slovensko1.00100%1.00100%1.00100%1.00100%
vládnou podporené pracovné miestaza m. 1
NRO1251631.7%26710.7%0%903.5%
NRO1766640.9%50120.2%33727%1335.2%
VRO48930%2309.3%675.4%73428.9%
Slovensko1630100%2485100%1249100%2536100%
vládna podpora (€)za m. 1
NRO1213 283 00013.3%5 989 75112.5%0%2 178 9133.7%
NRO1717 783 00017.8%13 013 75927.2%4 582 00011.1%3 253 9135.5%
VRO11 132 60911.1%5 750 00012%1 530 0003.7%24 006 58640.2%
Slovensko99 887 481100%47 773 372100%41 162 000100%59 655 499100%

Poznámky:

  • NRO12: 12 pôvodných najmenej rozvinutých okresov (bordová farba na mape)
  • NRO 17: 17 najmenej rozvinutých okresov po doplnení v rokoch 2017 a 2018 (bordové a tmavošedé na mape)
  • VRO: okresy západného Slovenska a považia (svetlošedé na mape)
  • v tabuľke je podiel danej skupiny okresov na Slovensku, napr. NRO17 býva 18% obyvateľov SR ale až 47% dlhodobo nezamestnaných SR
konvergencia okresov v miere nezamestnanosti iz-konvergencia-v-miere-mezamestnanosti Ako vidno, okresy západného a časti stredného Slovenska k sebe konvergujú (kladný koeficient korelácie okresov v rámci krajov BA, TT, TN, NR a ZA). Avšak ak pridáme orkesy Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja, korelácia je záporná, čo ukazuje divergenciu okresov SR v miere nezamestnanosti. najmenej rozvinuté okresy najmenej-rozvinute-okresy-iz

Priebežne aktualizované

Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti.. . .

ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov.. . .

ikona Inkluzívny rast

Inkluzívny rast

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb, teda o tretinu.. . .


podobné správy: Pripomienky k zákonu o sociálnej ekonomike , Prezentácia na panelovú diskusiu .odp ppt , Panelová diskusia: Životné podmienky ľudí z marginalizovaných rómskych komunít , Priebežne aktualizované , Základné ukazovatele


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/statistiky
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko