qr kod na stranku

Štatistiky najmenej rozvinutých okresov

vývoje regionálnych rozdielov v miere nezamestnanosti iz-vyvoj-rodielov-v-nezamestnanosti

Jedným z pohľadov na regionálne rozdiely je váha časti okresov, v našom prípade najmenej rozvinutých okresov, na celkovej ekonomike. Napriek tomu, že pôvodná dvanástka NRO má iba 13 % obyvateľov SR, má až 25 % nezamestnaných, 40 % poberateľov dávok v hmotnej núdzi či 35 % dlhodobo nezamestnaných.

Podiel jednotlivých regiónov na SR

premenná 2023NRO12NRO20VROSlovensko
počet obyvateľov679 67012,5 %1 123 82820,7 %1 809 74233,3 %5 428 792100 %
počet nezamest­naných48 93227,9 %73 02241,6 %32 51418,5 %175 605100 %
počet poberateľov dávok51 54037,8 %74 01154,2 %14 60910,7 %136 513100 %
miera nezamest­nanosti10,9222,4 %9,8200 %2,755,1 %4,9100 %
miera nezamest­nanosti ako násobok SR2,22222 %1,98198 %0,5757 %1,00100 %
počet dlhodobo nezamest­naných27 18037,2 %39 38053,9 %803211 %73 014100 %
miera dlhodobej nezamest­nanosti6,0300 %5,3265 %0,735 %2,0100 %
miera dlhodobej nezamest­nanosti ako násobok SR3,06306 %2,66266 %0,3131 %1,00100 %
vládnou podporené pracovné miesta48228,8 %62137,1 %0 %1672100 %
vládna podpora (€)43 375 72442,9 %67 513 12066,7 %0 %101 150 107100 %
podielové dane315 885 52212,2 %522 031 71920,2 %972 378 18437,6 %2 588 941 771100 %
demo­grafická závislosť26,285,3 %26,185 %33,6109,4 %30,7100 %
počet zamest­naných cudzincov34193,7 %50975,5 %58 22763,2 %92 060100 %
menej ako 24 rokov645430,2 %963445,1 %342816,1 %21 355100 %
25 až 39 rokov15 81727,8 %23 37741,1 %11 69520,5 %56 929100 %
40 až 54 rokov16 88628,1 %24 72441,2 %11 54919,2 %60 050100 %
viac ako 55 rokov824426,1 %12 24438,7 %560117,7 %31 599100 %

Poznámky:

  • NRO12: 12 pôvodných najmenej rozvinutých okresov (bordová farba na mape)
  • NRO20: 20 najmenej rozvinutých okresov po doplnení v rokoch 2017 a 2018 (bordové a tmavošedé na mape)
  • VRO: okresy západného Slovenska a považia (svetlošedé na mape)
  • v tabuľke je podiel danej skupiny okresov na Slovensku, napr. NRO20 býva 21 % obyvateľov SR ale až 56 % dlhodobo nezamestnaných SR
konvergencia okresov v miere nezamestnanosti iz-konvergencia-v-miere-mezamestnanosti

Ako vidno, okresy západného a časti stredného Slovenska k sebe konvergujú (kladný koeficient korelácie okresov v rámci krajov BA, TT, TN, NR a ZA). Avšak ak pridáme okresy Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja, korelácia je záporná, čo ukazuje divergenciu okresov SR v miere nezamestnanosti.

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Štatistiky najmenej rozvinutých okresov, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/statistiky

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/statistiky
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona Aktuálne údaje

Priebežne aktualizované

Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti, dávkach v hmotnej núdzi, či o regionálnych údajov.. . .

ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce Košice-okolie, Levoča, Snina, Stropkov Michalovce a Stará Ľubovňa.. . .

ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .