Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Štatistiky najmenej rozvinutých okresov

Medziročné zmeny sledovaných parametrov

20142015201620172018
počet obyvateľovjanuár
najmenej rozvinuté okresy702 861705 188705 812706 297
medziročná zmena0.3%0.1%0.1%-100%
od roku 20140.3%0.4%0.5%-100%
Slovensko5 420 7185 447 2575 458 2755 468 069
medziročná zmena0.5%0.2%0.2%-100%
od roku 20140.5%0.7%0.9%-100%
podiel NRO na SR13%12.9%12.9%12.9%NAN
počet nezamestnanýchapríl
najmenej rozvinuté okresy92 39186 04478 32168 84052 605
medziročná zmena-6.9%-9%-12.1%-23.6%
od roku 2014-6.9%-15.2%-25.5%-43.1%
Slovensko390 272359 977309 583248 753183 518
medziročná zmena-7.8%-14%-19.6%-26.2%
od roku 2014-7.8%-20.7%-36.3%-53%
podiel NRO na SR23.7%23.9%25.3%27.7%28.7%
počet dlhodobo nezamestnanýchapríl
najmenej rozvinuté okresy63 27858 25249 93942 84329 264
medziročná zmena-7.9%-14.3%-14.2%-31.7%
od roku 2014-7.9%-21.1%-32.3%-53.8%
Slovensko212 746196 142160 043122 29778 819
medziročná zmena-7.8%-18.4%-23.6%-35.6%
od roku 2014-7.8%-24.8%-42.5%-63%
podiel NRO na SR29.7%29.7%31.2%35%37.1%
vládnou podporené pracovné miestajanuár
najmenej rozvinuté okresy516267160
medziročná zmena-48.3%-100%INF%-100%
od roku 2014-48.3%-100%-69%-100%
Slovensko16302485124930561147
medziročná zmena52.5%-49.7%144.7%-62.5%
od roku 201452.5%-23.4%87.5%-29.6%
podiel NRO na SR31.7%10.7%0%5.2%0%
vládna podpora (€)január
najmenej rozvinuté okresy13 283 0005 989 7516 178 913
medziročná zmena-54.9%-100%INF%-100%
od roku 2014-54.9%-100%-53.5%-100%
Slovensko99 887 48147 773 37241 162 00083 945 52010 062 282
medziročná zmena-52.2%-13.8%103.9%-88%
od roku 2014-52.2%-58.8%-16%-89.9%
podiel NRO na SR13.3%12.5%0%7.4%0%
podielove danejanuár
najmenej rozvinuté okresy159 712 305176 260 787192 043 964214 173 435229 268 754
medziročná zmena10.4%9%11.5%7%
od roku 201410.4%20.2%34.1%43.6%
Slovensko1 301 595 9711 442 031 9951 573 798 9861 764 524 0131 923 734 991
medziročná zmena10.8%9.1%12.1%9%
od roku 201410.8%20.9%35.6%47.8%
podiel NRO na SR12.3%12.2%12.2%12.1%11.9%
vývoje regionálnych rozdielov v miere nezamestnanosti iz-vyvoj-rodielov-v-nezamestnanosti

Podiel jednotlivých regiónov na SR

20142015201620172018
počet obyvateľovjanuár
NRO12702 86113%705 18812.9%705 81212.9%706 29712.9%NAN%
NRO17985 25518.2%989 79318.2%991 55618.2%993 16118.2%NAN%
VRO1 703 84031.4%1 715 31031.5%1 723 00031.6%1 730 16531.6%NAN%
Slovensko5 420 718100%5 447 257100%5 458 275100%5 468 069100%NAN%
počet nezamestnanýchapríl
NRO1292 39123.7%86 04423.9%78 32125.3%68 84027.7%52 60528.7%
NRO17121 55031.1%113 79831.6%103 64733.5%91 29536.7%69 37537.8%
VRO74 68419.1%67 49318.7%55 44717.9%39 99316.1%29 24715.9%
Slovensko390 272100%359 977100%309 583100%248 753100%183 518100%
miera nezamestnanostiapríl
NRO1227.6190.3%25.7193.2%23.5206.1%20.9229.7%15.7234.3%
NRO1726179.3%24.3182.7%22.2194.7%19.8217.6%14.7219.4%
VRO8.558.6%7.757.9%6.254.4%4.448.4%3.247.8%
Slovensko14.5100%13.3100%11.4100%9.1100%6.7100%
miera nezamestnanosti ako násobok SRapríl
NRO121.91191%1.93193%2.06206%2.29229%2.36236%
NRO171.80180%1.82182%1.94194%2.17217%2.21221%
VRO0.5959%0.5757%0.5555%0.4848%0.4848%
Slovensko1.00100%1.00100%1.00100%1.00100%1.00100%
počet dlhodobo nezamestnanýchapríl
NRO1263 27829.7%58 25229.7%49 93931.2%42 84335%29 26437.1%
NRO1781 29638.2%75 04438.3%64 53640.3%55 46945.4%38 06048.3%
VRO29 99814.1%27 32213.9%20 23212.6%12 28410%66298.4%
Slovensko212 746100%196 142100%160 043100%122 297100%78 819100%
miera dlhodobej nezamestnanostiapríl
NRO1218.9239.2%17.4238.4%15.0254.2%13.0288.9%8.7300%
NRO1717.4220.3%16.0219.2%13.8233.9%12.0266.7%8.1279.3%
VRO3.443%3.142.5%2.339%1.328.9%0.724.1%
Slovensko7.9100%7.3100%5.9100%4.5100%2.9100%
miera dlhodobej nezamestnanosti ako násobok SRapríl
NRO122.40240%2.40240%2.54254%2.91291%3.06306%
NRO172.20220%2.20220%2.34234%2.68268%2.83283%
VRO0.4343%0.4343%0.3939%0.3030%0.2626%
Slovensko1.00100%1.00100%1.00100%1.00100%1.00100%
vládnou podporené pracovné miestajanuár
NRO1251631.7%26710.7%0%1605.2%0%
NRO1766640.9%50120.2%33727%2036.6%0%
VRO48930%2309.3%675.4%73424%27724.1%
Slovensko1630100%2485100%1249100%3056100%1147100%
vládna podpora (€)január
NRO1213 283 00013.3%5 989 75112.5%0%6 178 9137.4%0%
NRO1717 783 00017.8%13 013 75927.2%4 582 00011.1%7 253 9138.6%0%
VRO11 132 60911.1%5 750 00012%1 530 0003.7%24 006 58628.6%4 262 28242.4%
Slovensko99 887 481100%47 773 372100%41 162 000100%83 945 520100%10 062 282100%
podielove danejanuár
NRO12159 712 30512.3%176 260 78712.2%192 043 96412.2%214 173 43512.1%229 268 75411.9%
NRO17223 173 51617.1%246 276 54617.1%268 764 97717.1%300 422 52817%321 365 96516.7%
VRO432 105 14133.2%481 311 22233.4%527 426 41233.5%595 776 82633.8%659 424 32734.3%
Slovensko1 301 595 971100%1 442 031 995100%1 573 798 986100%1 764 524 013100%1 923 734 991100%

Poznámky:

  • NRO12: 12 pôvodných najmenej rozvinutých okresov (bordová farba na mape)
  • NRO 17: 17 najmenej rozvinutých okresov po doplnení v rokoch 2017 a 2018 (bordové a tmavošedé na mape)
  • VRO: okresy západného Slovenska a považia (svetlošedé na mape)
  • v tabuľke je podiel danej skupiny okresov na Slovensku, napr. NRO17 býva 18% obyvateľov SR ale až 47% dlhodobo nezamestnaných SR
konvergencia okresov v miere nezamestnanosti iz-konvergencia-v-miere-mezamestnanosti Ako vidno, okresy západného a časti stredného Slovenska k sebe konvergujú (kladný koeficient korelácie okresov v rámci krajov BA, TT, TN, NR a ZA). Avšak ak pridáme orkesy Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja, korelácia je záporná, čo ukazuje divergenciu okresov SR v miere nezamestnanosti. najmenej rozvinuté okresy najmenej-rozvinute-okresy-iz
ikona Priebežne aktualizované

Priebežne aktualizované

Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti.. . .

ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov.. . .

ikona Inkluzívny rast

Inkluzívny rast

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb, teda o tretinu.. . .


podobné správy: HN konferencia: nejsou lidi .odp ppt , Životné minimum , MInimálna mzda , Nezamestnanosť Česka a Slovenska , Pripomienky k zákonu o sociálnej ekonomike


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/statistiky
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

apríl 2018: počet UoZ na úradoch práce: 183518, z toho 78819 dlhodobo, miera 6.7% (2.9% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 21.5% (13.0%), Revúca 20.4% (10.9%), Kežmarok 17.5% (9.3%), Rožňava 17.1% (9.8%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.4%, Trnava 2.4%, Trenčín 2.6%, Hlohovec 2.6%, Galanta 2.6%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko