Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Štatistiky najmenej rozvinutých okresov

Medziročné zmeny sledovaných parametrov

20142015201620172018
počet obyvateľovjanuár
najmenej rozvinuté okresy702 861705 188705 812706 297
medziročná zmena0.3%0.1%0.1%-100%
od roku 20140.3%0.4%0.5%-100%
Slovensko5 420 7185 447 2575 458 2755 468 069
medziročná zmena0.5%0.2%0.2%-100%
od roku 20140.5%0.7%0.9%-100%
podiel NRO na SR13%12.9%12.9%12.9%NAN
počet nezamestnanýchjanuár
najmenej rozvinuté okresy94 05990 10481 58072 15455 425
medziročná zmena-4.2%-9.5%-11.6%-23.2%
od roku 2014-4.2%-13.3%-23.3%-41.1%
Slovensko402 124379 757330 783273 894197 268
medziročná zmena-5.6%-12.9%-17.2%-28%
od roku 2014-5.6%-17.7%-31.9%-50.9%
podiel NRO na SR23.4%23.7%24.7%26.3%28.1%
počet dlhodobo nezamestnanýchjanuár
najmenej rozvinuté okresy63 88960 49652 27745 02131 213
medziročná zmena-5.3%-13.6%-13.9%-30.7%
od roku 2014-5.3%-18.2%-29.5%-51.1%
Slovensko216 522204 025170 236134 56585 034
medziročná zmena-5.8%-16.6%-21%-36.8%
od roku 2014-5.8%-21.4%-37.9%-60.7%
podiel NRO na SR29.5%29.7%30.7%33.5%36.7%
vládnou podporené pracovné miestajanuár
najmenej rozvinuté okresy516267160
medziročná zmena-48.3%-100%INF%-100%
od roku 2014-48.3%-100%-69%-100%
Slovensko1630248512493056
medziročná zmena52.5%-49.7%144.7%-100%
od roku 201452.5%-23.4%87.5%-100%
podiel NRO na SR31.7%10.7%0%5.2%NAN
vládna podpora (€)január
najmenej rozvinuté okresy13 283 0005 989 7516 178 913
medziročná zmena-54.9%-100%INF%-100%
od roku 2014-54.9%-100%-53.5%-100%
Slovensko99 887 48147 773 37241 162 00083 945 520
medziročná zmena-52.2%-13.8%103.9%-100%
od roku 2014-52.2%-58.8%-16%-100%
podiel NRO na SR13.3%12.5%0%7.4%NAN
vývoje regionálnych rozdielov v miere nezamestnanosti iz-vyvoj-rodielov-v-nezamestnanosti

Podiel jednotlivých regiónov na SR

20142015201620172018
počet obyvateľovjanuár
NRO12702 86113%705 18812.9%705 81212.9%706 29712.9%NAN%
NRO17985 25518.2%989 79318.2%991 55618.2%993 16118.2%NAN%
VRO1 703 84031.4%1 715 31031.5%1 723 00031.6%1 730 16531.6%NAN%
Slovensko5 420 718100%5 447 257100%5 458 275100%5 468 069100%NAN%
počet nezamestnanýchjanuár
NRO1294 05923.4%90 10423.7%81 58024.7%72 15426.3%55 42528.1%
NRO17123 82030.8%119 04531.3%108 37632.8%96 03435.1%73 37737.2%
VRO76 82719.1%71 77818.9%60 21018.2%46 38616.9%31 74816.1%
Slovensko402 124100%379 757100%330 783100%273 894100%197 268100%
miera nezamestnanostijanuár
NRO1228.1188.6%27191.5%24.5200.8%22220%16.4231%
NRO1726.5177.9%25.4180.1%23.2190.2%20.8208%15.4216.9%
VRO8.758.4%8.258.2%6.855.7%5.151%3.549.3%
Slovensko14.9100%14.1100%12.2100%10100%7.1100%
miera nezamestnanosti ako násobok SRjanuár
NRO121.89189%1.91191%2.01201%2.18218%2.30230%
NRO171.78178%1.81181%1.90190%2.07207%2.17217%
VRO0.5858%0.5858%0.5555%0.5151%0.4949%
Slovensko1.00100%1.00100%1.00100%1.00100%1.00100%
počet dlhodobo nezamestnanýchjanuár
NRO1263 88929.5%60 49629.7%52 27730.7%45 02133.5%31 21336.7%
NRO1782 28938%77 91238.2%67 53039.7%58 34643.4%40 54447.7%
VRO30 33914%28 62714%22 04512.9%14 77511%74028.7%
Slovensko216 522100%204 025100%170 236100%134 565100%85 034100%
miera dlhodobej nezamestnanostijanuár
NRO1219.1238.8%18.1238.2%15.7249.2%13.7279.6%9.2296.8%
NRO1717.6220%16.6218.4%14.4228.6%12.6257.1%8.5274.2%
VRO3.442.5%3.343.4%2.539.7%1.632.7%0.825.8%
Slovensko8.0100%7.6100%6.3100%4.9100%3.1100%
miera dlhodobej nezamestnanosti ako násobok SRjanuár
NRO122.38238%2.39239%2.50250%2.77277%3.01301%
NRO172.19219%2.20220%2.30230%2.56256%2.78278%
VRO0.4343%0.4343%0.3939%0.3333%0.2626%
Slovensko1.00100%1.00100%1.00100%1.00100%1.00100%
vládnou podporené pracovné miestajanuár
NRO1251631.7%26710.7%0%1605.2%NAN%
NRO1766640.9%50120.2%33727%2036.6%NAN%
VRO48930%2309.3%675.4%73424%NAN%
Slovensko1630100%2485100%1249100%3056100%NAN%
vládna podpora (€)január
NRO1213 283 00013.3%5 989 75112.5%0%6 178 9137.4%NAN%
NRO1717 783 00017.8%13 013 75927.2%4 582 00011.1%7 253 9138.6%NAN%
VRO11 132 60911.1%5 750 00012%1 530 0003.7%24 006 58628.6%NAN%
Slovensko99 887 481100%47 773 372100%41 162 000100%83 945 520100%NAN%

Poznámky:

  • NRO12: 12 pôvodných najmenej rozvinutých okresov (bordová farba na mape)
  • NRO 17: 17 najmenej rozvinutých okresov po doplnení v rokoch 2017 a 2018 (bordové a tmavošedé na mape)
  • VRO: okresy západného Slovenska a považia (svetlošedé na mape)
  • v tabuľke je podiel danej skupiny okresov na Slovensku, napr. NRO17 býva 18% obyvateľov SR ale až 47% dlhodobo nezamestnaných SR
konvergencia okresov v miere nezamestnanosti iz-konvergencia-v-miere-mezamestnanosti Ako vidno, okresy západného a časti stredného Slovenska k sebe konvergujú (kladný koeficient korelácie okresov v rámci krajov BA, TT, TN, NR a ZA). Avšak ak pridáme orkesy Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja, korelácia je záporná, čo ukazuje divergenciu okresov SR v miere nezamestnanosti. najmenej rozvinuté okresy najmenej-rozvinute-okresy-iz
ikona Priebežne aktualizované

Priebežne aktualizované

Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti.. . .

ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov.. . .

ikona Inkluzívny rast

Inkluzívny rast

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb, teda o tretinu.. . .


podobné správy: Životné minimum , MInimálna mzda , Nezamestnanosť Česka a Slovenska , Pripomienky k zákonu o sociálnej ekonomike , Prezentácia na panelovú diskusiu .odp ppt


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/statistiky
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

január 2018: počet UoZ na úradoch práce: 197268, z toho 85034 dlhodobo, miera 7.1% (3.1% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 22.1% (13.6%), Revúca 20.8% (11.5%), Rožňava 18.0% (10.4%), Kežmarok 17.8% (9.9%)

najnižšia nezam.: Trnava 2.5%, Bratislava V 2.7%, Galanta 2.8%, Hlohovec 2.9%, Trenčín 2.9%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko