qr kod na stranku

Konferencia: Ako dostať na trh práce dlhodobo nezamestnaných

Dňa 20. novembra 2019 v Banskej Bystrici organizujeme konferenciu na tému Ako dostať na trh práce dlhodobo nezamestnaných o dlhodobej nezamestnanosti vo volebných programoch politických strán a hnutí v parlamentných voľbách v roku 2020.

pozvanka konf-2019-nov-dlhodoba-nezamestnanost/pozvanka

Konferencia sa uskutoční

Jednotlivým politickým stranám a hnutiam dáme možnosť prezentovať ich volebný program, ukázať, aké riešenia v dlhodobej nezamestnanosti prinášajú.

Budeme sa venovať témam:

 • ako zapojíte súčasných dlhodobo nezamestnaných do zákaziek verejného sektora,
 • ako zlepšíte fungovanie úradov práce a terénnej sociálnej práce,
 • ako odstránite základné prekážky pri získaní a udržaní legálneho zamestnania (dlžoby, exekúcie, ...),
 • ako plánujete odstraňovať čiernu prácu.

Diskutovať budú zástupcovia politických strán a hnutí, ktorí sú garantmi jednotlivých programových priorít:

 • Eva Grey – KDH
 • Peter Kremský – OĽANO
 • Vladimíra Marcinková – Za ľudí
 • Michal Páleník – PS/SPOLU
 • Richard Sulík – SaS
 • Miroslav Pollák – moderátor
banery konf-2019-nov-dlhodoba-nezamestnanost/banery miestnosť konf-2019-nov-dlhodoba-nezamestnanost/miestnost plagát konf-2019-nov-dlhodoba-nezamestnanost/plagat plagát1 konf-2019-nov-dlhodoba-nezamestnanost/plagat1 rečníci konf-2019-nov-dlhodoba-nezamestnanost/recnici rečníci2 konf-2019-nov-dlhodoba-nezamestnanost/recnici2 rečníci3 konf-2019-nov-dlhodoba-nezamestnanost/recnici3 diváci konf-2019-nov-dlhodoba-nezamestnanost/divaci rečníci4 konf-2019-nov-dlhodoba-nezamestnanost/recnici4

Po úvodnom slove zástupcu Inštitútu zamestnanosti budú nasledovať prezentácie. Každá politická strana (hnutie) bude mať 7 minút na prezentáciu volebného programu. Po prezentáciách budú nasledovať otázky moderátora a odborná diskusia. Volebný program jednotlivých strán a hnutí bude hodnotiť panel expertov a po skončení konferencie výsledky hodnotenia zverejníme (podobne ako pri minulých voľbách).

Diskusia bude moderovaná za účasti širšej verejnosti.

Vieme, že pracovná integrácia dlhodobo nezamestnaných je komplexná a veľmi široká téma. Vzhľadom na krátkosť času sa preto, napriek ich dôležitosti, nebudeme venovať nasledovným témam:

 • kvalita bývania, dostupnosť vody, elektriny,
 • základné a stredné školstvo, prepojenie s trhom práce,
 • osobitné školy a elokované pracoviská stredných škôl,
 • diskriminácia a policajné razie.

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/konferencia-volby-2020-inkluzivny-trh
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .