Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Konferencia: Ako dostať na trh práce dlhodobo nezamestnaných

Dňa 20. novembra 2019 v Banskej Bystrici organizujeme konferenciu na tému Ako dostať na trh práce dlhodobo nezamestnaných o dlhodobej nezamestnanosti vo volebných programoch politických strán a hnutí v parlamentných voľbách v roku 2020.

pozvanka konf-2019-nov-dlhodoba-nezamestnanost/pozvanka

Konferencia sa uskutoční

Jednotlivým politickým stranám a hnutiam dáme možnosť prezentovať ich volebný program, ukázať, aké riešenia v dlhodobej nezamestnanosti prinášajú.

Budeme sa venovať témam:

 • ako zapojíte súčasných dlhodobo nezamestnaných do zákaziek verejného sektora,
 • ako zlepšíte fungovanie úradov práce a terénnej sociálnej práce,
 • ako odstránite základné prekážky pri získaní a udržaní legálneho zamestnania (dlžoby, exekúcie, ...),
 • ako plánujete odstraňovať čiernu prácu.

Diskutovať budú zástupcovia politických strán a hnutí, ktorí sú garantmi jednotlivých programových priorít:

 • Eva Grey – KDH
 • Peter Kremský – OĽANO
 • Vladimíra Marcinková – Za ľudí
 • Michal Páleník – PS/SPOLU
 • Richard Sulík – SaS
 • Miroslav Pollák – moderátor
banery konf-2019-nov-dlhodoba-nezamestnanost/banery miestnosť konf-2019-nov-dlhodoba-nezamestnanost/miestnost plagát konf-2019-nov-dlhodoba-nezamestnanost/plagat plagát1 konf-2019-nov-dlhodoba-nezamestnanost/plagat1 rečníci konf-2019-nov-dlhodoba-nezamestnanost/recnici rečníci2 konf-2019-nov-dlhodoba-nezamestnanost/recnici2 rečníci3 konf-2019-nov-dlhodoba-nezamestnanost/recnici3 diváci konf-2019-nov-dlhodoba-nezamestnanost/divaci rečníci4 konf-2019-nov-dlhodoba-nezamestnanost/recnici4

Po úvodnom slove zástupcu Inštitútu zamestnanosti budú nasledovať prezentácie. Každá politická strana (hnutie) bude mať 7 minút na prezentáciu volebného programu. Po prezentáciách budú nasledovať otázky moderátora a odborná diskusia. Volebný program jednotlivých strán a hnutí bude hodnotiť panel expertov a po skončení konferencie výsledky hodnotenia zverejníme (podobne ako pri minulých voľbách).

Diskusia bude moderovaná za účasti širšej verejnosti.

Vieme, že pracovná integrácia dlhodobo nezamestnaných je komplexná a veľmi široká téma. Vzhľadom na krátkosť času sa preto, napriek ich dôležitosti, nebudeme venovať nasledovným témam:

 • kvalita bývania, dostupnosť vody, elektriny,
 • základné a stredné školstvo, prepojenie s trhom práce,
 • osobitné školy a elokované pracoviská stredných škôl,
 • diskriminácia a policajné razie.

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/konferencia-volby-2020-inkluzivny-trh
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .

ikona Inkluzívny rast

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb.. . .