Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Konferencia: Ako dostať na trh práce dlhodobo nezamestnaných

Dňa 20. novembra 2019 v Banskej Bystrici organizujeme konferenciu na tému Ako dostať na trh práce dlhodobo nezamestnaných o dlhodobej nezamestnanosti vo volebných programoch politických strán a hnutí v parlamentných voľbách v roku 2020.

Konferencia sa uskutoční v Banskej Bystrici od 17:30 do 19:00 hod. O konkrétnom mieste a časovom harmonograme budeme informovať.

Jednotlivým politickým stranám a hnutiam dáme možnosť prezentovať ich volebný program, ukázať, aké riešenia v dlhodobej nezamestnanosti prinášajú.

Diskutovať budú zástupcovia politických strán, ktorí sú garantmi jednotlivých programových priorít.

Každá politická strana (hnutie) bude mať rovnaký čas na prezentáciu volebného programu. Po prezentáciách bude nasledovať odborná diskusia. Volebný program jednotlivých strán a hnutí bude hodnotiť panel expertov a po skončení konferencie výsledky hodnotenia zverejníme (podobne ako pri minulých voľbách).

Diskusia bude moderovaná za účasti širšej verejnosti.

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/konferencia-volby-2020-inkluzivny-trh
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .

ikona Inkluzívny rast

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb, teda o tretinu.. . .