Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo

Trh práce vo volebných programoch politických strán a hnutí vo voľbách 2012

V pondelok dňa 13. februára 2012 sa v Bratislavskom Hoteli Apollo uskutočnila konferencia na tému Trh práce v programoch politických strán a hnutí v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, na ktorej bol daný priestor politickým stranám a hnutiam predstaviť svoj program.

Konferencia nadväzuje na naše konferencie pred parlamentnými voľbami v roku 2006, euro voľbami v roku 2009 a pred parlamentnými voľbami v roku 2010. Konferencie poskytli priestor na odbornú diskusiu o problematike trhu práce na Slovensku.

Cieľom konferencie je umožniť politickým stranám a hnutiam prezentovať svoj pohľad na problematiku trhu práce na Slovensku a načrtnúť svoje návrhy na jednotlivé problematické časti trhu práce, zamestnanosti a nezamestnanosti. Každá politická strana a hnutie bude mať na prezentáciu rovnaký čas, program neprítomných strán bude prezentovať expert Inštitútu zamestnanosti. Po bloku prezentácii bude nasledovať odborná diskusia o rôznych pohľadoch na možné kroky na trhu práce.

Zameranie konferencie

Trh práce Slovenska je zaťažený problémami, ktoré sa dlhodobo nedarí vyriešiť. Najpálčivejšími problémami z pohľadu Inštitútu zamestnanosti sú pretrvávajúca dlhodobá nezamestnanosť a generovanie nových nezamestnaných. Preto je konferencia zameraná na nasledovné témy:

  • dlhodobo nezamestnaní (najmä nízkovzdelaní, ich aktivácia a príprava pre reálny trh práce)
  • sociálny systém (rozdiel medzi sociálnymi dávkami a mzdami, strata sociálnych dávok pri nástupe do zamestnania, princíp rodiny alebo osoby)
  • prepojenie vzdelávania a trhu práce (absolventi, vzdelávanie pre potreby trhu práce, vzdelávanie nezamestnaných)
  • inštitucionálny rámec politiky trhu práce (systém vertikálneho a horizontálneho riadenia, štátne a neštátne služby zamestnanosti)

Napriek dôležitosti iných súčastí trhu práce (zákonník práce, daňovo-odvodové zaťaženie, dôchodkový systém, ...), vzhľadom na obmedzený čas, kladieme na konferencii dôraz na horeuvedené priority.

Počas konferencie budú experti hodnotiť program politických strán v jednotlivých oblastiach. Po skončení konferencie zverejníme výsledky hodnotenia (podobne ako pri minulých voľbách).

Prezentácie a výsledky

úvodné príspevky:

prezentácie strán:

Miesto konania

  • hotel Apollo
  • Dulovo namestie 1, Bratislava

Tlačová konferencia sa koná dňa 14. februára 2012 od 13:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti.

Program konferencie

Program konferencie
Registrácia08:30:00
Úvod09:00:00Úvod do problematiky trhu práce
Panel 109:15:00
1.ZeleníZelení
2.KDHKresťanskodemokratické hnutie
3.SDĽStrana demokratickej ľavice
4.SNSSlovenská národná strana
5.OĽ a NOObyčajní ľudia - Nezávislé osobnosti
6.SaSSloboda a solidarita
7.PaSPrávo a Spravodlivosť
8.Náš krajNáš kraj
9.Strana zelenýchStrana zelených
10.ĽS – NSĽudová strana - Naše Slovensko
11.Smer-SDSmer – sociálna demokracia
12.Zmena zdolaZmena zdola - Demokratická únia Slovenska
13.NaSNárod a Spravodlivosť - naša strana
Prestávka10:45:00
Panel 211:15:00
14.KSSKomunistická strana Slovenska
15.SRÚStrana Rómskej únie na Slovensku
16.Most-HídMost-Híd
17.99 percent99 percent občiansky hlas
18.ĽS-HZDSĽudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
19.Strana + 1 hlasStrana + 1 hlas
20.Robíme to pre detiRobíme to pre deti - SF
21.Obyčajní ľudiaObyčajní ľudia
22.SDKÚ-DSSlovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
23.SOSStrana občanov Slovenska
24.SMKStrana maďarskej koalície
25.SSS- NMStrana slobodné slovo - Nory Mojsejovej
26.SŽSStrana živnostníkov Slovenska
Diskusia12:45:00
Záver13:00:00
publikum konferencie 3 aptp-2012-februar-publikum-3 publikum konferencie 2 aptp-2012-februar-publikum-2 panel č. 1 aptp-2012-februar-panel-1 panel č. 2 aptp-2012-februar-panel-2 publikum konferencie 1 aptp-2012-februar-publikum-1
ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .


podobné správy: Konferencia január 2016 , Konferencia inkluzívny rast a zamestnanosť v Európe , Konferencia 3R , Konferencia: Európska daň ako vlastné zdroje EÚ , Konferencia 10 rokov politiky zamestnanosti


So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-februar-2012

jún 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181447, z toho 74290 dlhodobo, miera 6.6% (2.7% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.9% (12.4%), Revúca 20.2% (10.3%), Rožňava 16.9% (9.3%), Kežmarok 16.5% (8.6%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Galanta 2.6%, Hlohovec 2.7%, Trenčín 2.7%, Trnava 2.9%