qr kod na stranku

Konferencia: Dôsledky starnutia populácie

Pozývame Vás na záverečnú konferenciu projektu Politiky zamestnanosti. Uskutoční sa v piatok 25. 9. 2020 doobeda online a v priestoroch Inštitútu zamestnanosti.

Na konferencii .pdf .odp pred­stavíme hlavné výsledky projektu.

Program

09:30Tlačová konferenciaTK: reforma dlhodobej starostlivosti
10:00Privítanie
10:10Blok: starnutie populácie
Viliam Páleník Reforma dlhodobej starostlivosti .pdf .pptx
Magdaléna Musilová Dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov a seniorky na Slovensku .pdf .pptx
Michal Kolník Starnutie populácie a dôsledky na lekárov a sestry .pdf .odp .pptx
11:20Blok: zapájanie do trhu práce
Michal Páleník Regionálny rozvoj a zapájanie dlhodobo nezamestnaných .pdf .odp .pptx
Zuzana Havírová Vzdelávanie Rómov a Rómok v kontexte celoživotného uplatnenia v spoločnosti .pdf .odp .pptx
Miroslav PollákPotreba a návrhy komplexného prístupu
12:20Záver

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/projekty/politiky-zamestnanosti/konferencia-2020-sept
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona Starnutie populácie

Starnutie populácie

Starnutie populácie je fenomén, ktorý sa dotýka viacerých oblastí ekonomiky.. . .

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .