qr kod na stranku

Diskriminácia Rómov pri vstupe na trh práce

Diskriminácia Rómov pri vstupe na trh práce

Diskriminácia Rómov pri vstupe na trh práce je reálny problém, o čom svedčia viaceré výskumy. Na jednej strane sa hovorí o potrebe zamestnávania Rómov, na strane druhej existuje bariéra vo forme diskriminácie, ktorá bráni Rómom zamestnať sa. A hovoríme o diskriminácii na základe príslušnosti k etnickej skupine, teda o bariére, ktorú Rómovia nevedia odstrániť.

Diskriminácia Rómov pri vstupe na trh práce

stiahni plnú verziu: Diskriminácia Rómov pri vstupe na trh práce

Diskriminácia Rómov pri vstupe na trh práce je v článkoch:

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/download-files/sk/evs/diskriminacia-romov-na-trhu-prace