qr kod na stranku

Zlepšenie uplatnenia občanov a občianok so zdravotným postihnutím na trhu práce

Zlepšenie uplatnenia občanov a občianok so zdravotným postihnutím na trhu práce

Osoby so zdravotným postihnutím patria medzi znevýhodnené skupiny na trhu práce. Štát si uvedomuje, že väčšina ľudí má túžbu pracovať a zapájať sa do chodu spoločnosti prostredníctvom práce a zároveň, že osobám so zdravotným postihnutím je častokrát nutné na trhu práce pomôcť, keďže zamest­návatelia ich z určitých dôvodov nechcú zamestnávať. Z toho dôvodu prijal štát systém opatrení, ako pomôcť osobám so zdravotným postihnutím dostať sa na trh práce, ktorého úlohou by malo byť motivovať zamest­návateľov zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím. Avšak tento systém nie je ideálny a neplní sa cieľ týchto opatrení, ktorým je dostať osoby so zdravotným postihnutím na trh práce.

Zlepšenie uplatnenia občanov a občianok so zdravotným postihnutím na trhu práce

stiahni plnú verziu: Zlepšenie uplatnenia občanov a občianok so zdravotným postihnutím na trhu práce

Zlepšenie uplatnenia občanov a občianok so zdravotným postihnutím na trhu práce je v článkoch:

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/download-files/sk/evs/zmena-systemu-zamestnavania-zdravotne-postihnutych