qr kod na stranku

Zlepšenie uplatnenia občanov a občianok so zdravotným postihnutím na trhu práce

Zlepšenie uplatnenia občanov a občianok so zdravotným postihnutím na trhu práce

Osoby so zdravotným postihnutím patria medzi znevýhodnené skupiny na trhu práce. Štát si uvedomuje, že väčšina ľudí má túžbu pracovať a zapájať sa do chodu spoločnosti prostredníctvom práce a zároveň, že osobám so zdravotným postihnutím je častokrát nutné na trhu práce pomôcť, keďže zamestnávatelia ich z určitých dôvodov nechcú zamestnávať. Z toho dôvodu prijal štát systém opatrení, ako pomôcť osobám so zdravotným postihnutím dostať sa na trh práce, ktorého úlohou by malo byť motivovať zamestnávateľov zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím. Avšak tento systém nie je ideálny a neplní sa cieľ týchto opatrení, ktorým je dostať osoby so zdravotným postihnutím na trh práce.

Zlepšenie uplatnenia občanov a občianok so zdravotným postihnutím na trhu práce

stiahni plnú verziu: Zlepšenie uplatnenia občanov a občianok so zdravotným postihnutím na trhu práce

Zlepšenie uplatnenia občanov a občianok so zdravotným postihnutím na trhu práce je v článkoch:

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/download-files/sk/evs/zmena-systemu-zamestnavania-zdravotne-postihnutych