qr kod na stranku

Regionálny rozvoj a zapájanie dlhodobo nezamestnaných

Regionálny rozvoj a zapájanie dlhodobo nezamestnaných

Veľa ľudí, ktorí sú výrazne vzdialení od trhu práce (dlhodobo nezamestnaní, zdravotne postihnutí, ...). Postupujúcou krízou bude týchto ľudí čoraz viac a ich šance na slušné zamestnanie budú čoraz nižšie. Napriek tomu, že slová ako medzitrh práce alebo sociálna ekonomika sú už bežnou súčasťou jazyka, systém financovania nie je absolútne pripravený na zvládanie rastúcich regionálnych rozdielov a kvantá ľudí v problémoch, ktorí potrebujú pomoc. Preto pred­stavujeme návrh, ktorý túto nepripravenosť rieši.

Regionálny rozvoj a zapájanie dlhodobo nezamestnaných

stiahni plnú verziu: Regionálny rozvoj a zapájanie dlhodobo nezamestnaných

Regionálny rozvoj a zapájanie dlhodobo nezamestnaných je v článkoch:

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/download-files/sk/evs/konf-2020-sept/konf-202009-regionalny-rozvoj-palenik