qr kod na stranku

TK: reforma dlhodobej starostlivosti

Inštitút zamestnanosti Vás pozýva na tlačovú konferenciu Reforma dlhodobej starostlivosti, na ktorej pred­stavíme náš návrh na riešenie financovania dlhodobej starostlivosti a návrh na spôsob zapájania ľudí najviac vzdialených od trhu práce do ekonomiky.

viliam palenik evs/tlacovka-2020-09

 • TK: reforma dlhodobej starostlivosti
 • miesto konania: Inštitút zamestnanosti, Povraznícka 11, 811 05 Bratislava
 • piatok, 25. 9. 2020, od 9:30
 • tlačová správa
 • po TK nasleduje prezentačná konferencia s výsledkami nášho projektu

Témy tlačovej konferencie

Starnutie populácie Slovenska je realita, ktorej sa nevyhneme. Spoločne s dôsledkami na zdravotníctvo (nedostatok sestier a lekárov) pokladáme za najdôležitejšiu situáciu v dlhodobej starostlivosti. Už v súčasnosti, keď nás ešte nezasiahlo starnutie populácie, je jej fungovanie nedostatočné, o financovaní ani nehovoriac. Preto pred­stavíme dlhodobo udržateľný systém financovania dlhodobej starostlivosti.

Zároveň máme veľa ľudí, ktorí sú výrazne vzdialení od trhu práce (dlhodobo nezamestnaní, zdravotne postihnutí, ...). Postupujúcou krízou bude týchto ľudí čoraz viac a ich šance na slušné zamestnanie budú čoraz nižšie. Napriek tomu, že slová ako medzitrh práce alebo sociálna ekonomika sú už bežnou súčasťou jazyka, systém financovania nie je absolútne pripravený na zvládanie rastúcich regionálnych rozdielov a kvantá ľudí v problémoch, ktorí potrebujú pomoc. Preto na tlačovej konferencii pred­stavíme návrh, ktorý túto nepripravenosť rieši.

Ostatné témy budeme prezentovať na prezentačnej konferencii po skončení TK:

 • vzdelávanie lekárov,
 • motivovanie sestier,
 • riešenie problematiky exekúcií,
 • zlepšenie daňovo-odvodovo-dávkového systému,
 • zmiernenie regionálnych rozdielov a komplexný prístup,
 • vzdelávanie Rómov a Rómok,
 • ...

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/projekty/politiky-zamestnanosti/konferencia-2020-sept/tk