Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Miro Pollák

RNDr. Miroslav Pollák, expert na segregované komunity.

Knižky Mira Polláka:

Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku Pokrízová obnova SR: zvyšovanie zamestnanosti a inklúzia Rómov publikácia Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko Publikácia Sociálny systém – skutočnosť a vízia Mušinka: podarilo sa (Ne)legálne osady O solidarite
https://www.iz.sk/sk/iz-tim/miro-pollak