qr kod na stranku

Miroslav Pollák

RNDr. Miroslav Pollák, expert na segregované komunity.

Knižky Mira Polláka:

Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska Pokrízová obnova SR: zvyšovanie zamestnanosti a inklúzia Rómov publikácia Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko Publikácia Sociálny systém – skutočnosť a vízia Mušinka: podarilo sa (Ne)legálne osady O solidarite
Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku

Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku

Autori: Páleník, Michal; Pollák, Miroslav

ISBN: 978-80-223-5148-5

Publikované: 2021-05-13

Miroslav Pollák – Michal Páleník: Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku – Príklady dobrej praxe, ISBN 978-80-223-5148-5

stiahni .epub

Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska

Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska

Autori: Páleník, Michal; Pollák, Miroslav; Páleník, Viliam; Radvanský, Marek; Kohnová, Lucia

ISBN: 978-80-223-5149-2

Publikované: 2021

Michal Páleník a kol: Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska – Prognóza dopytu a ponuky do roku 2030. ISBN: 978-80-223-5149-2

stiahni .epub

Darí sa – úspešné príklady obcí v spolunažívaní s Rómami

Darí sa – úspešné príklady obcí v spolunažívaní s Rómami

Autori: Pollák, Miroslav; Mušinka, Alexander

ISBN: 978-80-89975-00-6

Publikované: 2018

Miro Pollák – Alexander Mušinka: Darí sa – úspešné príklady obcí v spolunažívaní s Rómami, 2018

stiahni

Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko

Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko

Autori: Páleník, Michal; Holienka, Marián; Pilková, Anna; Oravcová, Ivana; Mušinka, Alexander; Pollák, Miroslav

ISBN: 978-80-970204-6-0

Publikované: 2014

Publikácia Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko sa venuje problematike aktívnych opatrení trhu práce na Slovensku. Zameriava sa najmä na dlhodobo nezamestnaných, malé podniky, mladých nezamestnaných, marginalizované rómske komunity a zdravotne postihnutých.

stiahni .odt .doc .epub .mobi

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Autori: Páleník, Michal; Radičová, Iveta; Martinák, Dávid; Mušinka, Alexander; Pollák, Miroslav

ISBN: 978-80-970204-5-3

Publikované: 2014-12-01

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

stiahni .odt .doc .epub


https://www.iz.sk/sk/iz-tim/miro-pollak