Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Sporenie na dôchodok

Zamestnanec má viacero možností ako sporiť na svoj dôchodok, jedná sa najmä o prvý, druhý a tretí pilier. Takisto má viacero možností, ako svoj dôchodok zvýšiť.

Prvý pilier

Prvý pilier je prevádzkovaný Sociálnou poisťovňou. Účastníci prvého piliera platia príspevky, na základe čoho im v budúcnosti vznikne nárok na dôchodok. Samotná výška budúceho dôchodku sa vyrátava na základe vzorcov, ktoré sa výrazne menia. Tieto vzorce sú určené zákonom na základe rozhodnutia parlamentu. Teoreticky by mali zohľadňovať fakt, že príspevky priemerného jednotlivca by mali byť rovnaké ako dôchodky priemerného jednotlivca (po očistení o infláciu). V praxi ale nie sú a dôchodky priemerného jednotlivca sú o 20 – 25 % vyššie ako príspevky priemerného človeka.

Nejde o priebežný pilier. Priebežný pilier by znamenal, že Sociálna poisťovňa na konci mesiaca zráta odvody do systému a tieto rozdelí medzi poberateľov dôchodku. Rozdiel by bol z definície 0 €. Sociálna poisťovňa ale funguje na princípe, že každý mesiac dá dôchodcom určené dôchodky, zozbiera príspevky od platiteľov. Rozdiel dorovná ad hoc.

Zo svojej podstaty je prvý pilier poistný produkt. V prípade smrti v ktoromkoľvek okamihu stráca jednotlivec akékoľvek nároky. Niektorí pozostalí za určených podmienok môžu dostať určité poistné dávky (najmä vdovský a sirotský dôchodok). Nie je to však predmetom dedičstva.

Druhý pilier

Platitelia do prvého piliera môžu vstúpiť do druhého piliera, a tak časť svojich príspevkov presmerovať do druhého piliera. Celkové odvody zostávajú rovnaké. Možnosti vstupu a výstupu z druhého piliera sa v minulosti menili, avšak vždy platilo, že ľudia, ktorí začínajú platiť na dôchodok, môžu vstúpiť do druhého piliera.

Percentuálne rozdelenie príspevkov do prvého a druhého piliera sa v priebehu rokov menilo.

Druhý pilier sa skladá z dvoch rôznych fáz: sporenia a výplaty. Časť výplaty prevádzkujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS). Časť poberania renty prevádzkujú poisťovne. Ide o dve rôzne organizácie, ktoré sú navzájom nezávislé (aj keď môžu mať spoločného majiteľa).

Fáza sporenia

Vo fáze sporenia posiela sporiteľ, buďto priamo alebo cez zamestnávateľa, príspevky. Tieto príspevky dôchodková správcovská spoločnosť investuje podľa zákona a dohodnutej stratégie. Sporitelia majú na výber z viacerých DSS, ktoré majú viacero fondov:

  • dlhodpisový garantovaný fond:
  • akciový negarantovaný fond:
  • indexový fond: nízke poplatky
  • iné fondy

Zloženie a štruktúra fondov sa v minulosti menili. Kvôli neodborným zásahom zo strany politickej strany SMER-SD vznikli a do garantovaných fondov boli v najhoršom možnom okamihu presunuté státisíce sporiteľov, kvôli čomu prišli o výraznú časť dôchodkov.

Vo fáze sporenia sú financie v druhom pilieri majetkom jednotlivca. Teda sú predmetom dedenia. Nepodliehajú však exekúcii a tieto prostriedky nemôže jednotlivec použiť, iba podľa podmienok daných vo výplatnej fáze.

Vzhľadom na nízke poplatky v sporiacich fondoch odporúčame dobrovoľné príspevky do druhého piliera.

Fáza výplaty

Sporiteľ môže po priznaní dôchodku, starobného alebo predčasného, požiadať o určenie výšky dôchodku z druhého piliera. O toto určenie môže požiadať aj o niekoľko rokov neskôr, počas tohto obdobia sa mu budú prostriedky naďalej zhodnocovať.

Poisťovne

Nanešťastie, stále je umožnený programový výber (teda výber všetkých úspor ihneď po priznaní dôchodku; dôchodca teda minie prostriedky ihneď a nezostane mu na financovanie odkázanosti), je možné nastaviť poistný produkt na dedenie (čo výrazne znižuje dôchodok), dočasný dôchodok (teda poberanie dôchodku iba maximálne určený počet rokov; ak sa dožije viac, dôchodok človeka klesne na 0 €).

Stále neexistuje produkt

Tretí pilier

Neskorší odchod do dôchodku

Požiadanie o dôchodok je slobodné rozhodnutie jednotlivca, zákon určuje iba najnižší možný vek, v ktorom oň môže požiadať. Toto neskoršie poberanie je finančne motivačné, zvyšuje sa nielen dodatočnými príspevkami, ale aj samotným neskorším začatím poberania dôchodku. Pri priemernom jednotlivcovi odchod do dôchodku o rok neskôr, ako je dôchodkový vek, spôsobí zvýšenie dôchodku o približne 50 € mesačne.

Jednotlivec môže


https://www.iz.sk/sk/projekty/dobra-praca/dochodok
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Učebnica mzdovej kalkulačky

Ako používať mzdovú kalkulačku? Na čo odpovedá?. . .

ikona Starnutie populácie

Starnutie populácie

Starnutie populácie je fenomén, ktorý sa dotýka viacerých oblastí ekonomiky.. . .

ikona Dobrá práca

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala predstavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru.. . .