qr kod na stranku

Pracovať sa oplatí

Pracovať sa musí oplatiť. Keď sa nezamestnaný zamestná, jeho príjem musí stúpnuť. V súčasnosti to platí a aj poberateľom dávok v hmotnej núdzi sa finančne oplatí zamestnať sa: ich domácnosť bude mať trojnásobok doterajšieho príjmu.

Základnou, i keď v skutku vágnou premisou je, že pracujúce osoby sa musia mať lepšie ako osoby, ktoré nepracujú. Ak sa zamestná akokoľvek veľká časť domácnosti na akýkoľvek úväzok, musia jej stúpnuť čisté príjmy. Rovnako, keď stúpne plat tejto osoby, musí stúpnuť aj čistý príjem domácnosti. Čistý príjem nemusí pred­stavovať iba finančný príjem, ale aj statusový vzostup, sociálne kontakty či nefinančné príjmy. Rovnako poberatelia pomoci svoju domácnosť formálne (nie však reálne) rozdelia s cieľom zvýšiť počet oprávnených poberateľov pod jednou strechou. Systém, ktorý toto umožňuje, nielen že nemotivuje súčasných nezamestnaných pracovať, ale má negatívny vplyv aj na ďalšie generácie. Tieto si kľučkovanie pomedzi normy osvojujú od útleho veku a môžu ho považovať za bežnú súčasť života.

Druhou otázkou je postupné zvyšovanie čistého príjmu pri rastúcom pracovnom príjme. V súčasnosti existuje niekoľko hraníc pracovného príjmu, ktorých prekročením si človek zníži čistý príjem (napríklad prekročenie dohody o vykonaní práce nezamestnaného nad 75 % životného minima – v súčasnosti 148,57 eur). V dobre nastavenom sociálnom systéme by takéto hranice nemali existovať: výška poskytovaných dávok by sa mala postupne znižovať s rastúcim pracovným príjmom.

Motivovať osoby so zníženým záujmom pracovať nebude jednoduché, ale nie je nemožné. Kľúčovým momentom bude prijať také opatrenia, ktoré urobia z práce primárny, ale pred­ovšetkým najvýhodnejší zdroj príjmu z pohľadu cieľovej skupiny. Toto zabezpečí zmena právnej úpravy, ktorá sa nedotkne iba zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ale i ďalších právnych aktov upravujúcich sociálnu problematiku v podmienkach Slovenska, najmä daňovo­‑odvodového systému.


https://www.iz.sk/sk/projekty/socialny-system/pracovat-sa-oplati
ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek ráta aj s dávkami v hmotnej núdzi. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní či na dávkach v hmotnej núdzi.. . .

ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .