qr kod na stranku

Ukazovatele za EÚ

V tejto časti prinášame prehľad základných ukazovateľov o Európskej únii. Podrobné údaje o jednotlivých regiónoch Európskej únie môžete nájsť v časti Regióny Európskej únie.

Všetky údaje na tejto stránke sú čerpané z Eurostatu, oficiálneho štatistického úradu Európskej únie.

Jednotlivé ukazovatele

Citovať ako: Michal Páleník: Ukazovatele za EÚ - Ukazovatele za EÚ, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU