qr kod na stranku

Eurostat

Zdrojom tu zhrnutých údajov je Eurostat. Eurostat je štatistický úrad Európskej únie, ktorý okrem iných činností koordinuje zbieranie štatistických údajov na národnej úrovni a zverejňuje harmonizované údaje. Z pohľadu trhu práce je zaujímavým výberové zisťovanie pracovných síl, vďaka ktorému vieme údaje o zamestnanosti či nezamestnanosti.

Výberové zisťovanie pracovných síl

VZPS je dotazníkový prieskum realizovaný národnými štatistickými úradmi na základe rovnakých metodík a dotazníkov.

Citovať ako: Michal Páleník: Ukazovatele za EÚ - Eurostat, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/eurostat


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/eurostat