qr kod na stranku

Región horná Nitra

obsahuje okresy:

mapa regiónu horná Nitra

Región sa rozprestiera v západnej časti Slovenska, pozdĺž horného toku rieky Nitry. Takmer celé územie regiónu sa rozprestiera v Hornonitrianskej kotline. Výnimku tvoria okrajové časti, do ktorých zasahujú okolité pohoria, ktoré obkolesujú kotlinu. Hornonitrianska kotlina patrí k výrazne členitým oblastiam kraja. Východná časť je ohraničená Kremnickými vrchmi a pohoriami Vtáčnik a Tribeč, severnú časť lemujú vrchy Malej Fatry. Západná časť je oddelená od Považia Strážovskými vrchmi.

Sídla sú rozmiestnené pozdĺž hlavných komunikácií a väčších riek, hlavne však pozdĺž rieky Nitra, ktorá tvorí os kotliny a v historickom období zohrala významnú úlohu pri formovaní tohto regiónu.

Topoľčany, Partizánske, Prievidza a Nitrianske Pravno sú začiatkom hornonitrianskej sídelnej rozvojovej osi. Samostatné ťažisko osídlenia regionálneho významu je vytvorené okolo centra Prievidze spolu s centrami miest: Bojnice, Nováky, Handlová a Nitrianske Pravno. Toto ťažisko osídlenia tvorí samostatný, relatívne uzavretý sídelný celok, čo vychádza aj z jeho hospodárskej bázy, ukončujúci hornonitriansku sídelnú rozvojovú os. Topoľčany a Bánovce nad Bebravou sú súčasťou Ponitrianskej sídelnej rozvojovej osi.

Vďaka priaznivým klimatickým a prírodným podmienkam patrí celé územie k najstarším kultúrnym oblastiam Slovenska. Do roku 1923 bolo toto územie súčasťou Nitrianskej župy, tzv. Hornej Nitry.

Až významné zmeny v 20. storočí pozitívne ovplyvnili rozvoj hornej Nitry. Otvorené boli hnedouhoľné bane, bol vybudovaný chemický, potravinársky a drevársky priemysel, textilné prevádzky. Toto všetko urýchlilo rozvoj regiónu.

Región hornej Nitry bol poznačený transformáciou ekonomiky a poklesom pracovných príležitostí v priemysle, predovšetkým v okresoch Prievidza a Bánovce nad Bebravou. Dominantné postavenie má aj naďalej, napriek poklesu produkcie, ťažobný priemysel. Viaceré podniky v okrese Bánovce nad Bebravou, Partizánske, ktoré zamestnávajú vysoký podiel obyvateľov regiónu, len ťažko hľadajú náhradu za stratené odbytiská v bývalom východnom bloku. Rentabilita ťažby uhlia na hornej Nitre je stále nižšia a je nevyhnutné perspektívne zavádzať do tohto regiónu alternatívne výrobné odvetvia. V opačnom prípade hrozí veľmi výrazný nárast nezamestnanosti a hospodársky kolaps okresu Prievidza. Na území regiónu Vtáčnik – horná Nitra sa vyskytujú ekonomicky najvýznamnejšie zdroje energetických surovín na Slovensku. Sú to ložiská Nováky a Handlová, Cígeľ a Nováky.

Na území regiónu sa okrem najvýznamnejších ložísk hnedého uhlia v SR nachádza aj prognózna oblasť Vtáčnik-juh. Je pokračovaním handlovského hnedouhoľného ložiska.

Z hľadiska viacerých ukazovateľov možno okresy regiónu zaradiť k okresom s priemernou ekonomickou úrovňou. Výnimku tvorí okres Partizánske, ktorý dosahuje ekonomickú úroveň nižšiu ako je priemer.

Hornonitrianska oblasť patrí medzi 9 oblastí SR s najviac ohrozeným životným prostredím. Oblasť je negatívne poznamenaná banskou činnosťou, energetickým a chemickým priemyslom. Zahŕňa časť Hornonitrianskej kotliny od mesta Prievidza po Topolčany, s jadrom znečistenia v Novákoch a Zemianskych Kostoľanoch. Zasahuje do okresov Prievidza, Partizánske a Topolčany. Napriek tomu disponuje región množstvom prírodných zdrojov vhodných pre rozvoj cestovného ruchu, podmienkami pre turistiku a cykloturistiku, pre zimné športy i adrenalínové športy.

Región horná Nitra obsahuje mestá Bánovce nad Bebravou, Bojnice, Handlová, Nováky, Partizánske, Prievidza, Topoľčany a 165 obcí. Viac aj na oma.sk.

Nezamestnanosť v obciach horná Nitra LAU2

Základné ukazovatele

rok20122013201420152016201720182019202020212022
počet obyvateľov293 354292 560291 395290 287289 333287 799286 637285 343283 679280 766287 443
počet nezamest­naných20 22221 47020 11717 95214 191959874016859936193137750
počet dlhodobo nezamest­naných88559859995289196452356021101505192430162558
počet poberateľov dávok10 07110 404904065784810369929102509246823102459
počet aktivačných pracovníkov7397571009864590446276198160153150
miera nezamest­nanosti13,414,413,5129,56,454,66,46,45,4
miera dlhodobej nezamest­nanosti5,96,66,75,94,32,41,41,01,32,11,8
podielové dane63 264 28064 042 81765 905 53472 796 05178 714 20387 883 85895 257 795107 205 162110 269 125105 219 817115 815 802
demo­grafická závislosť21,322,122,924,125,326,527,829,130,331,332,2
demo­grafická pyramída horná Nitra 2022 demo­grafická pyramída horná Nitra 2035

Počet nezamest­naných

rok20122013201420152016201720182019202020212022
menej ako 24 rokov49104221372829302017127891686512171080855
25 až 39 rokov80367474703863124990333925972432327030922524
40 až 54 rokov75716947652259314811318224122246308331562691
viac ako 55 rokov27612828282927792372180014761316179119841680
počet obyvateľov – horná Nitra

Ostatné regióny

horná Nitra počet obyvateľov, nezamest­naní dlhšie ako 48 mesiacov, nízkovzdelaní nezamest­naní

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Región horná Nitra, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/horna-nitra


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/horna-nitra
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .