Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Región horná Nitra

obsahuje okresy:

mapa regiónu horná Nitra

Región sa rozprestiera v západnej časti Slovenska, pozdĺž horného toku rieky Nitry. Takmer celé územie regiónu sa rozprestiera v Hornonitrianskej kotline. Výnimku tvoria okrajové časti, do ktorých zasahujú okolité pohoria, ktoré obkolesujú kotlinu. Hornonitrianska kotlina patrí k výrazne členitým oblastiam kraja. Východná časť je ohraničená Kremnickými vrchmi a pohoriami Vtáčnik a Tribeč, severnú časť lemujú vrchy Malej Fatry. Západná časť je oddelená od Považia Strážovskými vrchmi.Sídla sú rozmiestnené pozdľž hlavných komunikácií a väčších riek, hlavne však pozdľž rieky Nitra, ktorá tvorí os kotliny a v historickom období zohrala významnú úlohu pri formovaní tohto regiónu.Topoľčany, Partizánske, Prievidza a Nitrianske Pravno sú začiatkom Hornonitrianskej sídelnej rozvojovej osi. Samostatné ťažisko osídlenia regionálneho významu je vytvorené okolo centra Prievidze spolu s centrami miest: Bojnice, Nováky, Handlová a Nitrianske Pravno. Toto ťažisko osídlenia tvorí samostatný, relatívne uzavretý sídelný celok, čo vychádza aj z jeho hospodárskej bázy, ukončujúci hornonitriansku sídelnú rozvojovú os. Topoľčany a Bánovce nad Bebravou sú súčasťou Ponitrianskej sídelnej rozvojovej osi.Vďaka priaznivým klimatickým a prírodným podmienkam patrí celé územie k najstarším kultúrnym oblastiam Slovenska. Do roku 1923 bolo toto územie súčasťou Nitrianskej župy tzv. Horná Nitra.Až významné zmeny v 20. storočí pozitívne ovplyvnili rozvoj Hornej Nitry. Otvorené boli hnedouhoľné bane, bol vybudovaný chemický, potravinársky a drevársky priemysel, textilné prevádzky. Toto všetko urýchlilo rozvoj regiónu. Región Hornej Nitry bol poznačený transformáciou ekonomiky a poklesom pracovných príležitostí v priemysle, predovšetkým v okresoch Prievidza a Bánovce nad Bebravou. Dominantné postavenie má aj naďalej, napriek poklesu produkcie, ťažobný priemysel. Viaceré podniky v okrese Bánovce n/B., Partizánske, ktoré zamestnávajú vysoký podiel obyvateľov regiónu, len ťažko hľadajú náhradu za stratené odbytiská v bývalom východnom bloku. Rentabilita ťažby uhlia na Hornej Nitre je stále nižšia a je nevyhnutné perspektívne zavádzať do tohto regiónu alternatívne výrobné odvetvia. V opačnom prípade hrozí veľmi výrazný nárast nezamestnanosti a hospodársky kolaps okresu Prievidza. Na území regiónu Vtáčnik – Horná Nitra sa vyskytujú ekonomicky najvýznamnejšie zdroje energetických surovín na Slovensku. Sú to ložiská Nováky a Handlová, Cígeľ a Nováky. Na území regiónu sa okrem najvýznamnejších ložísk hnedého uhlia v SR nachádza aj prognózna oblasť Vtáčnik – juh. Je pokračovaním handlovského hnedouhoľného ložiska. Z hľadiska viacerých ukazovateľov možno okresy regiónu zaradiť k okresom s priemernou ekonomickou úrovňou. Výnimku tvorí okres Partizánske, ktorý dosahuje ekonomickú úroveň nižšiu ako je priemer.Hornonitrianska oblasť patrí medzi 9 oblastí SR s najviac ohrozeným životným prostredím. Oblasť je negatívne poznamenaná banskou činnosťou, energetickým a chemickým priemyslom. Zahŕňa časť Hornonitrianskej kotliny od mesta Prievidza po Topolčany, s jadrom znečistenia v Novákoch a Zemianskych Kostoľanoch. Zasahuje do okresov Prievidza, Partizánske a Topolčany. Napriek tomu disponuje región množstvom prírodných zdrojov vhodných pre rozvoj cestovného ruchu, podmienkami pre turistiku a cykloturistiku, pre zimné športy i adrenalínové športy.

Región horná Nitra obsahuje mestá Bánovce nad Bebravou, Bojnice, Handlová, Nováky, Partizánske, Prievidza, Topoľčany a počet obcí 165.

základné ukazovatele

rok2012201320142015201620172018201920202021
počet obyvateľov293 354292 560291 395290 287289 333287 799286 637285 341283 677288 073
počet nezamest­naných20 22221 47020 11717 95214 19195987401685993619313
počet dlhodobo nezamest­naných8855985999528919645235602110150519243016
počet poberateľov dávok10 07110 40490406578481036792910250924682310
miera nezamest­nanosti13.414.413.5129.56.454.66.46.4
miera dlhodobej nezamest­nanosti5.96.66.75.94.32.41.41.01.32.1
podielové dane63 264 28064 042 81765 905 53472 796 05178 714 20387 883 85895 257 795107 205 162110 269 125105 219 817
demo­grafická závislosť21.322.122.924.125.326.527.829.130.330.9
demo­grafická pyramída horná Nitra 2021 demo­grafická pyramída horná Nitra 2035

počet nezamest­naných

rok2012201320142015201620172018201920202021
menej ako 24 rokov42514221372829302017128291686512171097
25 až 39 rokov7030747470386312499033442597243232703134
40 až 54 rokov6625694765225931481131722412224630833187
viac ako 55 rokov2412282828292779237217971476131617912006

Ostatné regióny

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Región horná Nitra, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/horna-nitra


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/horna-nitra