qr kod na stranku

POLUDNIOWY - PL2

regióny EÚ: Poľsko > POLUDNIOWY


mapka POLUDNIOWY PL2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202124,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202175
miera nezamestnanosti20213,1
miera zamestnanosti202168,6
počet obyvateľov20217 822 983
hustota obyvateľstva2019288,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní20215,8
miera nezamestnanosti mladých202113,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201728,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202112,6
index demografickej závislosti202128,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202183,78
demograficky strom PL2 POLUDNIOWY podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Poľska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch powiatoch LAU Poľska akt/podiel-nezamestnanosti-polsko-powiaty-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, POLUDNIOWY

nace_r2%
A99,93 %
B-E867,426 %
F2919 %
G-I775,623 %
J130,34 %
K78,12 %
L31,61 %
M_N240,57 %
NRP29,21 %
O-Q681,820 %
R-U124,74 %
TOTAL3350,1100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, POLUDNIOWY, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, POLUDNIOWY

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL2 POLUDNIOWY 1996 demografická pyramída demograficky strom PL2 POLUDNIOWY demografická pyramída

ostatné: Poľsko, POLNOCNY, POLUDNIOWY, MAKROREGION CENTRALNY, MAKROREGION WSCHODNI, POLNOCNO-ZACHODNI, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, POLUDNIOWO-ZACHODNI

susedia: Česko, Slovensko, MAKROREGION CENTRALNY, MAKROREGION WSCHODNI, POLUDNIOWO-ZACHODNI

podregióny: Malopoľské vojvodstvo, Sliezske vojvodstvo

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - POLUDNIOWY - PL2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .