qr kod na stranku

Južný makroregión – PL2

regióny EÚ: Poľsko > Južný makroregión
mapka Južný makroregión PL2
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202311,2
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20236,29
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20233,74
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20239,23
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202385,94
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023100
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201728,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20234,2
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202278
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202370,8
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202013,7

Wikidata Q107010878, Južný makroregión in English: PL2

Podregióny: Malopoľské vojvodstvo, Sliezske vojvodstvo


demograficky strom PL2 Južný makroregión podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20232,5
miera nezamestnanosti mladých20239,1
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20230,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202323,4
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz mája 2024123 648
počet nezamestnaných žienz mája 202465 582
počet dlhodobo nezamestnanýchz mája 202441 275

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Južný makroregión na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Južný makroregión akt/podiel-nezamestnanosti-PL2-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Južný makroregión

NACE r2%NACE r2%
A913 %B-E862,725 %
F265,18 %G-I811,323 %
J153,94 %K89,83 %
L36,11 %M_N272,98 %
NRP30,81 %O-Q73921 %
R-U1274 %TOTAL3479,7100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Južný makroregión, 2023

Demografia

demograficky strom PL2 Južný makroregión 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20237.564588e+06
hustota obyvateľstva2022282,3
index demografickej závislosti202330,6
demograficky strom PL2 Južný makroregión demografická pyramída

Ostatné: Poľsko, Severozápadný makroregión, Juhozápadný markoregión, Makroregión stredné Poľsko, Južný makroregión, Makroregión Mazowiecke vojvodstvo, Východný makroregión, Severný makroregión

Susedia: Česko, Slovensko, Makroregión stredné Poľsko, Východný makroregión, Juhozápadný markoregión

Podregióny: Malopoľské vojvodstvo, Sliezske vojvodstvo

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Južný makroregión – PL2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL2, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL2
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .