qr kod na stranku

Južný makroregión – PL2

regióny EÚ: Poľsko > Južný makroregión


mapka Južný makroregión PL2
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20229,4
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20226,27
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20223,82
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20229,16
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202283,49
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022119,05
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201728,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,1
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202175
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202269,5

Wikidata Q107010878 Južný makroregión in English: PL2

Podregióny: Malopoľské vojvodstvo, Sliezske vojvodstvo


demograficky strom PL2 Južný makroregión podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222,3
miera nezamestnanosti mladých20228,4
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202230,7
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 2023125 694
počet nezamestnaných žienz júla 202369 677
počet dlhodobo nezamestnanýchz júla 202343 645

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Južný makroregión na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Južný makroregión akt/podiel-nezamestnanosti-PL2-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Južný makroregión

NACE r2%NACE r2%
A86,73 %B-E871,126 %
F277,38 %G-I779,923 %
J117,43 %K73,32 %
L37,71 %M_N262,28 %
NRP24,81 %O-Q694,521 %
R-U131,24 %TOTAL3356,3100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Južný makroregión, 2022

Demografia

demograficky strom PL2 Južný makroregión 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20227 782 639
hustota obyvateľstva2022287
index demografickej závislosti202128,6
demograficky strom PL2 Južný makroregión demografická pyramída

Ostatné: Poľsko, Východný makroregión, Južný makroregión, Severozápadný makroregión, Makroregión stredné Poľsko, Severný makroregión, Makroregión Mazowiecke vojvodstvo, Juhozápadný markoregión

Susedia: Česko, Slovensko, Makroregión stredné Poľsko, Východný makroregión, Juhozápadný markoregión

Podregióny: Malopoľské vojvodstvo, Sliezske vojvodstvo

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Južný makroregión – PL2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/PL2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL2
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .