qr kod na stranku

Makroregión stredné Poľsko – PL7

regióny EÚ: Poľsko > Makroregión stredné Poľsko


mapka Makroregión stredné Poľsko PL7
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20233,6
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20236,28
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20234,5
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20238,39
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202386,29
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023105,41
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201426,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20238,7
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202268
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202372
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202017,2

Wikidata Q107010887 Makroregión stredné Poľsko in English: PL7

Podregióny: Lodžské vojvodstvo, Svätokrížske vojvodstvo

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20233,9
miera nezamestnanosti mladých202313,7
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20231,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202330,2
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz marca 202489 424
počet nezamestnaných žienz marca 202444 420
počet dlhodobo nezamestnanýchz marca 202434 323

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Makroregión stredné Poľsko na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Makroregión stredné Poľsko akt/podiel-nezamestnanosti-PL7-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Makroregión stredné Poľsko

NACE r2%NACE r2%
A164,710 %B-E366,423 %
F113,67 %G-I37123 %
J41,43 %K30,92 %
L11,31 %M_N99,16 %
O-Q346,622 %R-U51,33 %
TOTAL1600,5100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Makroregión stredné Poľsko, 2023

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20233.476118e+06
hustota obyvateľstva2021122,7
index demografickej závislosti202334,9
demograficky strom PL7 Makroregión stredné Poľsko demografická pyramída

Ostatné: Poľsko, Severozápadný makroregión, Juhozápadný markoregión, Makroregión stredné Poľsko, Južný makroregión, Severný makroregión, Východný makroregión, Makroregión Mazowiecke vojvodstvo

Susedia: Severný makroregión, Severozápadný makroregión, Makroregión Mazowiecke vojvodstvo, Južný makroregión, Východný makroregión, Juhozápadný markoregión

Podregióny: Lodžské vojvodstvo, Svätokrížske vojvodstvo

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Makroregión stredné Poľsko – PL7, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL7, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL7
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .