qr kod na stranku

MAKROREGION CENTRALNY - PL7

regióny EÚ: Poľsko > MAKROREGION CENTRALNY


mapka MAKROREGION CENTRALNY PL7
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202126,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202067
miera nezamestnanosti20214,5
miera zamestnanosti202170,1
počet obyvateľov20213 634 816
hustota obyvateľstva2019123,4
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20214,22
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20218,32
účasť na celoživotnom vzdelávaní20213,1
miera nezamestnanosti mladých202115,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201426,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202110
index demografickej závislosti202131,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202182,79
podiel nezamestnanosti mužov a žien2021128,21
demograficky strom PL7 MAKROREGION CENTRALNY podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Poľska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch powiatoch LAU Poľska akt/podiel-nezamestnanosti-polsko-powiaty-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, MAKROREGION CENTRALNY

nace_r2%
L10,51 %
TOTAL1610,2100 %
J31,52 %
R-U50,23 %
F128,88 %
O-Q324,820 %
K26,82 %
A190,312 %
B-E380,524 %
M_N95,66 %
G-I367,523 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, MAKROREGION CENTRALNY, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, MAKROREGION CENTRALNY

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL7 MAKROREGION CENTRALNY demografická pyramída

ostatné: Poľsko, POLNOCNY, POLUDNIOWY, MAKROREGION CENTRALNY, MAKROREGION WSCHODNI, POLNOCNO-ZACHODNI, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, POLUDNIOWO-ZACHODNI

susedia: POLNOCNY, POLNOCNO-ZACHODNI, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, POLUDNIOWY, MAKROREGION WSCHODNI, POLUDNIOWO-ZACHODNI

podregióny: Lodžské vojvodstvo, Svätokrížske vojvodstvo

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - MAKROREGION CENTRALNY - PL7, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL7


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL7
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska (a v budúcnosti aj ďalších krajín). Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počet a štruktúre nezamestnaných.. . .

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL7 krátka url: http://iz.sk/RPL7

Aktuálne štatistiky

August 2022: počet UoZ na úradoch práce: 183667, z toho 79589 dlhodobo, miera 6.8% (2.9% dlhodobá nezamestnosť)

Najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.4% (13.3%), Revúca 19.8% (13.0%), Kežmarok 18.1% (9.6%), Sabinov 15.9% (9.8%), Vranov nad Topľou 15.5% (8.5%)

Najnižšia nezam.: Bratislava V 2.7%, Ilava 3.0%, Trenčín 3.1%, Nitra 3.2%, Bratislava I 3.3%

Mobilné aplikácie

Pre Android.

stiahni pre android