qr kod na stranku

MAKROREGION CENTRALNY - PL7

regióny EÚ: Poľsko > MAKROREGION CENTRALNY


mapka MAKROREGION CENTRALNY PL7
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,6
miera nezamestnanosti mladých202211,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202226,4
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20223,6
Demografia
počet obyvateľov20223 601 331
hustota obyvateľstva2022121,6
index demografickej závislosti202131,7
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202284,91
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201426,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202167
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202272,3

wikidata Q107010887 MAKROREGION CENTRALNY in English: PL7 podregióny: Lodžské vojvodstvo, Svätokrížske vojvodstvo

demograficky strom PL7 MAKROREGION CENTRALNY podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch MAKROREGION CENTRALNY na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch MAKROREGION CENTRALNY akt/podiel-nezamestnanosti-PL7-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, MAKROREGION CENTRALNY

nace_r2%
A190,812 %
B-E393,324 %
F123,98 %
G-I364,722 %
J36,42 %
K30,42 %
L10,31 %
M_N94,26 %
O-Q333,320 %
R-U61,34 %
TOTAL1642,5100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, MAKROREGION CENTRALNY, 2022 demograficky strom PL7 MAKROREGION CENTRALNY demografická pyramída

ostatné: Poľsko, POLUDNIOWO-ZACHODNI, MAKROREGION WSCHODNI, MAKROREGION CENTRALNY, POLUDNIOWY, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, POLNOCNY, POLNOCNO-ZACHODNI

susedia: POLNOCNY, POLNOCNO-ZACHODNI, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, POLUDNIOWY, MAKROREGION WSCHODNI, POLUDNIOWO-ZACHODNI

podregióny: Lodžské vojvodstvo, Svätokrížske vojvodstvo

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - MAKROREGION CENTRALNY - PL7, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL7


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL7
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .