qr kod na stranku

Makroregión stredné Poľsko – PL7

regióny EÚ: Poľsko > Makroregión stredné Poľsko


mapka Makroregión stredné Poľsko PL7
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20223,6
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20226,63
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20225,08
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20228,44
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202284,91
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022102,86
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201426,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,6
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202167
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202272,3

Wikidata Q107010887 Makroregión stredné Poľsko in English: PL7

Podregióny: Lodžské vojvodstvo, Svätokrížske vojvodstvo

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,6
miera nezamestnanosti mladých202211,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202226,4
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 202387 970
počet nezamestnaných žienz júla 202345 101
počet dlhodobo nezamestnanýchz júla 202334 937

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Makroregión stredné Poľsko na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Makroregión stredné Poľsko akt/podiel-nezamestnanosti-PL7-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Makroregión stredné Poľsko

NACE r2%NACE r2%
A190,812 %B-E393,324 %
F123,98 %G-I364,722 %
J36,42 %K30,42 %
L10,31 %M_N94,26 %
O-Q333,320 %R-U61,34 %
TOTAL1642,5100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Makroregión stredné Poľsko, 2022

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20223 601 331
hustota obyvateľstva2022121,6
index demografickej závislosti202131,7
demograficky strom PL7 Makroregión stredné Poľsko demografická pyramída

Ostatné: Poľsko, Makroregión stredné Poľsko, Východný makroregión, Juhozápadný markoregión, Severozápadný makroregión, Severný makroregión, Makroregión Mazowiecke vojvodstvo, Južný makroregión

Susedia: Severný makroregión, Severozápadný makroregión, Makroregión Mazowiecke vojvodstvo, Južný makroregión, Východný makroregión, Juhozápadný markoregión

Podregióny: Lodžské vojvodstvo, Svätokrížske vojvodstvo

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Makroregión stredné Poľsko – PL7, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL7, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL7
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .