qr kod na stranku

Svätokrížske vojvodstvo - PL72

regióny EÚ: Poľsko > MAKROREGION CENTRALNY > Svätokrížske vojvodstvo


mapka Svätokrížske vojvodstvo PL72
vlajka Svätokrížske vojvodstvo PL72 erb Svätokrížske vojvodstvo PL72
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191,2
podiel dlhodobo nezamestnaných201928,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202155
miera nezamestnanosti20214,5
miera zamestnanosti202168,5
počet obyvateľov20211 209 147
hustota obyvateľstva2019105,1
účasť na celoživotnom vzdelávaní20213,1
miera nezamestnanosti mladých201816,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202110,9
index demografickej závislosti202131
podiel zamestnanosti mužov a žien202180,95

viac na wikipédii

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Poľska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch powiatoch LAU Poľska akt/podiel-nezamestnanosti-polsko-powiaty-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Svätokrížske vojvodstvo

nace_r2%
A88,517 %
B-E108,421 %
F49,49 %
G-I113,322 %
M_N21,84 %
O-Q107,521 %
R-U17,53 %
TOTAL520,2100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Svätokrížske vojvodstvo, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Svätokrížske vojvodstvo

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL72 Svätokrížske vojvodstvo demografická pyramída

ostatné: MAKROREGION CENTRALNY, Svätokrížske vojvodstvo, Lodžské vojvodstvo

susedia: Lodžské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodstvo, Sliezske vojvodstvo, Lubelské vojvodstvo, Malopoľské vojvodstvo, Mazowiecki regionalny

podregióny: Kielecki, Sandomiersko-jędrzejowski

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Svätokrížske vojvodstvo - PL72, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL72


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL72
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .