qr kod na stranku

Svätokrížske vojvodstvo – PL72

regióny EÚ: Poľsko > Makroregión stredné Poľsko > Svätokrížske vojvodstvo


mapka Svätokrížske vojvodstvo PL72
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20233,3
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20234,54
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20203,91
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20236,3
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202386,25
podiel nezamestnanosti mužov a žien2021106,98
Absolventi a mladí ľudia
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202110,8
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202255
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202369,8
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202017,8

Viac na wikipédii Wikidata Q54183 OpenStreetMap 130914 Svätokrížske vojvodstvo in English: PL72

Podregióny: Kielecki, Sandomiersko-jędrzejowski


demograficky strom PL72 Svätokrížske vojvodstvo podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20233,9
miera nezamestnanosti mladých201816,2
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20191,2
podiel dlhodobo nezamestnaných201929
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz marca 202433 589
počet nezamestnaných žienz marca 202416 598
počet dlhodobo nezamestnanýchz marca 202412 897

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Svätokrížske vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Svätokrížske vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL72-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Svätokrížske vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A65,413 %B-E114,323 %
F43,29 %G-I108,422 %
M_N22,14 %O-Q113,322 %
R-U21,44 %TOTAL504,1100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Svätokrížske vojvodstvo, 2023

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.133097e+06
hustota obyvateľstva2021104,3
index demografickej závislosti202335,5
demograficky strom PL72 Svätokrížske vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Makroregión stredné Poľsko, Lodžské vojvodstvo, Svätokrížske vojvodstvo

Susedia: Lodžské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodstvo, Sliezske vojvodstvo, Lubelské vojvodstvo, Malopoľské vojvodstvo, Mazowiecki regionalny

Podregióny: Kielecki, Sandomiersko-jędrzejowski

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Svätokrížske vojvodstvo – PL72, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL72, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL72
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .