qr kod na stranku

Svätokrížske vojvodstvo – PL72

regióny EÚ: Poľsko > Makroregión stredné Poľsko > Svätokrížske vojvodstvo


mapka Svätokrížske vojvodstvo PL72
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20223,5
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20224,96
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20223,66
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20226,55
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202283,38
podiel nezamestnanosti mužov a žien2021106,98
Absolventi a mladí ľudia
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202110,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202155
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202270,1

Viac na wikipédii Wikidata Q54183 OpenStreetMap 130914 Svätokrížske vojvodstvo in English: PL72

Podregióny: Kielecki, Sandomiersko-jędrzejowski


demograficky strom PL72 Svätokrížske vojvodstvo podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,9
miera nezamestnanosti mladých201816,2
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20191,2
podiel dlhodobo nezamestnaných201928,8
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 202333 238
počet nezamestnaných žienz júla 202317 080
počet dlhodobo nezamestnanýchz júla 202313 227

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Svätokrížske vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Svätokrížske vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL72-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Svätokrížske vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A82,416 %B-E114,622 %
F50,510 %G-I104,920 %
M_N23,75 %O-Q109,721 %
R-U23,34 %TOTAL525100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Svätokrížske vojvodstvo, 2022

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20221 197 253
hustota obyvateľstva2022103,4
index demografickej závislosti202131
demograficky strom PL72 Svätokrížske vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Makroregión stredné Poľsko, Lodžské vojvodstvo, Svätokrížske vojvodstvo

Susedia: Lodžské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodstvo, Sliezske vojvodstvo, Lubelské vojvodstvo, Malopoľské vojvodstvo, Mazowiecki regionalny

Podregióny: Kielecki, Sandomiersko-jędrzejowski

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Svätokrížske vojvodstvo – PL72, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/PL72


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL72
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .