qr kod na stranku

Mazowiecki regionalny – PL92

regióny EÚ: Poľsko > Makroregión Mazowiecke vojvodstvo > Mazowiecki regionalny
mapka Mazowiecki regionalny PL92
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20234,2
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20234,76
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20233,2
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20236,66
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202385,03
podiel nezamestnanosti mužov a žien202387,88
Absolventi a mladí ľudia
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20238,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202273
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202371,8
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202023,7

Wikidata Q107033612, Mazowiecki regionalny in English: PL92

Podregióny: Radomski, Ciechanowski, Płocki, Ostrołęcki, Siedlecki, Żyrardowski


demograficky strom PL92 Mazowiecki regionalny podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20233,2
miera nezamestnanosti mladých202014,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20231
podiel dlhodobo nezamestnaných202332,9
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz mája 202471 681
počet nezamestnaných žienz mája 202435 552
počet dlhodobo nezamestnanýchz mája 202432 375

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Mazowiecki regionalny na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Mazowiecki regionalny akt/podiel-nezamestnanosti-PL92-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Mazowiecki regionalny

NACE r2%NACE r2%
A166,416 %B-E206,920 %
F84,18 %G-I231,723 %
J11,51 %K17,52 %
M_N57,96 %O-Q215,621 %
R-U252 %TOTAL1025,7100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Mazowiecki regionalny, 2023

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20232.210253e+06
hustota obyvateľstva202179,1
index demografickej závislosti202330,3
demograficky strom PL92 Mazowiecki regionalny demografická pyramída

Ostatné: Makroregión Mazowiecke vojvodstvo, Warszawski stołeczny, Mazowiecki regionalny

Susedia: Podleské vojvodstvo, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Lodžské vojvodstvo, Varmsko-mazurské vojvodstvo, Svätokrížske vojvodstvo, Lubelské vojvodstvo, Warszawski stołeczny

Podregióny: Radomski, Ciechanowski, Płocki, Ostrołęcki, Siedlecki, Żyrardowski

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Mazowiecki regionalny – PL92, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL92, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL92
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .