qr kod na stranku

Mazowiecki regionalny - PL92

regióny EÚ: Poľsko > MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE > Mazowiecki regionalny


mapka Mazowiecki regionalny PL92
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202129
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202064
miera nezamestnanosti20213,9
miera zamestnanosti202169,3
počet obyvateľov20212 306 192
hustota obyvateľstva201979,5
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20212,78
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20215,8
účasť na celoživotnom vzdelávaní20212,5
miera nezamestnanosti mladých202014,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202115
index demografickej závislosti202127
podiel zamestnanosti mužov a žien202180,31

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Poľska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch powiatoch LAU Poľska akt/podiel-nezamestnanosti-polsko-powiaty-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Mazowiecki regionalny

nace_r2%
J10,71 %
R-U28,83 %
F85,18 %
K18,42 %
O-Q205,720 %
A192,819 %
B-E21721 %
M_N53,15 %
TOTAL1041100 %
G-I222,221 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Mazowiecki regionalny, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Mazowiecki regionalny

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL92 Mazowiecki regionalny demografická pyramída

ostatné: MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, Mazowiecki regionalny, Warszawski stołeczny

susedia: Podleské vojvodstvo, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Lodžské vojvodstvo, Varmsko-mazurské vojvodstvo, Svätokrížske vojvodstvo, Lubelské vojvodstvo, Warszawski stołeczny

podregióny: Radomski, Ciechanowski, Płocki, Ostrołęcki, Siedlecki, Żyrardowski

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Mazowiecki regionalny - PL92, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL92


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL92
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .