qr kod na stranku

Varmsko-mazurské vojvodstvo - PL62

regióny EÚ: Poľsko > POLNOCNY > Varmsko-mazurské vojvodstvo


mapka Varmsko-mazurské vojvodstvo PL62
vlajka Varmsko-mazurské vojvodstvo PL62 erb Varmsko-mazurské vojvodstvo PL62
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191
podiel dlhodobo nezamestnaných201930,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202154
miera nezamestnanosti20213,5
miera zamestnanosti202167
počet obyvateľov20211 392 092
hustota obyvateľstva201961,1
účasť na celoživotnom vzdelávaní20213,3
miera nezamestnanosti mladých201817,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200559,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202112
index demografickej závislosti202126
podiel zamestnanosti mužov a žien202181,06

viac na wikipédii

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Poľska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch powiatoch LAU Poľska akt/podiel-nezamestnanosti-polsko-powiaty-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Varmsko-mazurské vojvodstvo

nace_r2%
A66,512 %
B-E136,224 %
F509 %
G-I109,519 %
M_N27,45 %
O-Q137,924 %
R-U21,54 %
TOTAL573,9100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Varmsko-mazurské vojvodstvo, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Varmsko-mazurské vojvodstvo

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL62 Varmsko-mazurské vojvodstvo 1996 demografická pyramída demograficky strom PL62 Varmsko-mazurské vojvodstvo demografická pyramída

ostatné: POLNOCNY, Varmsko-mazurské vojvodstvo, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Pomoranské vojvodstvo

susedia: Mazowiecki regionalny, Pomoranské vojvodstvo, Podleské vojvodstvo, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

podregióny: Elblaski, Olsztynski, Elcki

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Varmsko-mazurské vojvodstvo - PL62, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL62


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL62
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .