qr kod na stranku

Varmsko-mazurské vojvodstvo – PL62

regióny EÚ: Poľsko > Severný makroregión > Varmsko-mazurské vojvodstvo


mapka Varmsko-mazurské vojvodstvo PL62
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20225,4
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20223,73
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20192,39
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20225,29
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202281,32
podiel nezamestnanosti mužov a žien2019165,38
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200559,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202210,8
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202154
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202267,5
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202024,4

Viac na wikipédii Wikidata Q54184 OpenStreetMap 223408 Varmsko-mazurské vojvodstvo in English: PL62

Podregióny: Elblaski, Olsztynski, Elcki


demograficky strom PL62 Varmsko-mazurské vojvodstvo podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,4
miera nezamestnanosti mladých201817,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20191
podiel dlhodobo nezamestnaných201930,4
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz decembra 202339 317
počet nezamestnaných žienz decembra 202320 986
počet dlhodobo nezamestnanýchz decembra 202313 497

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Varmsko-mazurské vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Varmsko-mazurské vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL62-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Varmsko-mazurské vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A61,911 %B-E125,822 %
F46,68 %G-I117,821 %
M_N28,55 %O-Q141,525 %
R-U24,84 %TOTAL572,5100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Varmsko-mazurské vojvodstvo, 2022

Demografia

demograficky strom PL62 Varmsko-mazurské vojvodstvo 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.30338e+06
hustota obyvateľstva202260,4
index demografickej závislosti202330
demograficky strom PL62 Varmsko-mazurské vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Severný makroregión, Varmsko-mazurské vojvodstvo, Pomoranské vojvodstvo, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo

Susedia: Mazowiecki regionalny, Pomoranské vojvodstvo, Podleské vojvodstvo, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

Podregióny: Elblaski, Olsztynski, Elcki

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Varmsko-mazurské vojvodstvo – PL62, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL62, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL62
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .