Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Pomoranské vojvodstvo - PL63

regióny EÚ: Poľsko > POLNOCNY > Pomoranské vojvodstvo


mapka Pomoranské vojvodstvo PL63
vlajka Pomoranské vojvodstvo PL63 erb Pomoranské vojvodstvo PL63
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20180.8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201971
miera nezamestnanosti20203.2
miera zamestnanosti202070.2
počet obyvateľov20202 316 135
hustota obyvateľstva2019130.6
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20203.67
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202011.38
účasť na celoživotnom vzdelávaní20204.1
miera nezamestnanosti mladých20197.3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200645.8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20208
index demografickej závislosti202025.8
podiel zamestnanosti mužov a žien202077.27
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020117.24

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Pomoranské vojvodstvo

nace_r2%
K242 %
A57.96 %
R-U39.84 %
M_N75.37 %
J28.73 %
L12.61 %
TOTAL1023.8100 %
F101.210 %
O-Q216.121 %
B-E221.822 %
G-I244.324 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Pomoranské vojvodstvo, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Pomoranské vojvodstvo

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL63 Pomoranské vojvodstvo 1996 demografická pyramída demograficky strom PL63 Pomoranské vojvodstvo demografická pyramída

ostatné: POLNOCNY, Varmsko-mazurské vojvodstvo, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Pomoranské vojvodstvo

susedia: Západopomoranské vojvodstvo, Veľkopoľské vojvodstvo, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Varmsko-mazurské vojvodstvo

podregióny: Trojmiejski, Gdanski, Słupski, Chojnicki, Starogardzki

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Pomoranské vojvodstvo - PL63, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL63


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL63