qr kod na stranku

Pomoranské vojvodstvo – PL63

regióny EÚ: Poľsko > Severný makroregión > Pomoranské vojvodstvo
mapka Pomoranské vojvodstvo PL63
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20239,2
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20236,9
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20233,64
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202310,67
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202386,29
podiel nezamestnanosti mužov a žien2021128,57
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200645,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20238
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202280
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202374
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202012,2

Viac na wikipédii, Wikidata Q54180, Pomoranské vojvodstvo in English: PL63

Podregióny: Trojmiejski, Gdanski, Słupski, Chojnicki, Starogardzki

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20232
miera nezamestnanosti mladých20197,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20180,8
podiel dlhodobo nezamestnaných201825,6
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz mája 202443 191
počet nezamestnaných žienz mája 202425 396
počet dlhodobo nezamestnanýchz mája 202414 898

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Pomoranské vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Pomoranské vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL63-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Pomoranské vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A55,65 %B-E228,121 %
F94,59 %G-I247,522 %
J49,94 %K35,43 %
L10,91 %M_N100,79 %
O-Q238,721 %R-U42,44 %
TOTAL1111100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Pomoranské vojvodstvo, 2023

Demografia

demograficky strom PL63 Pomoranské vojvodstvo 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20232.295745e+06
hustota obyvateľstva2022130,4
index demografickej závislosti202328,4
demograficky strom PL63 Pomoranské vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Severný makroregión, Pomoranské vojvodstvo, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Varmsko-mazurské vojvodstvo

Susedia: Západopomoranské vojvodstvo, Veľkopoľské vojvodstvo, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Varmsko-mazurské vojvodstvo

Podregióny: Trojmiejski, Gdanski, Słupski, Chojnicki, Starogardzki

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Pomoranské vojvodstvo – PL63, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL63, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL63
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .