qr kod na stranku

Pomoranské vojvodstvo - PL63

regióny EÚ: Poľsko > POLNOCNY > Pomoranské vojvodstvo


mapka Pomoranské vojvodstvo PL63
vlajka Pomoranské vojvodstvo PL63 erb Pomoranské vojvodstvo PL63
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20180,8
podiel dlhodobo nezamestnaných201825,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202072
miera nezamestnanosti20212,4
miera zamestnanosti202171,9
počet obyvateľov20212 318 867
hustota obyvateľstva2019130,6
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20214,44
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20219,79
účasť na celoživotnom vzdelávaní20216,8
miera nezamestnanosti mladých20197,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200645,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217,7
index demografickej závislosti202126,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202181,11

viac na wikipédii

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Poľska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch powiatoch LAU Poľska akt/podiel-nezamestnanosti-polsko-powiaty-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Pomoranské vojvodstvo

nace_r2%
J32,83 %
R-U36,64 %
F91,49 %
K23,82 %
O-Q213,120 %
A58,46 %
B-E239,723 %
M_N787 %
TOTAL1041,2100 %
L10,71 %
G-I252,524 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Pomoranské vojvodstvo, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Pomoranské vojvodstvo

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL63 Pomoranské vojvodstvo 1996 demografická pyramída demograficky strom PL63 Pomoranské vojvodstvo demografická pyramída

ostatné: POLNOCNY, Varmsko-mazurské vojvodstvo, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Pomoranské vojvodstvo

susedia: Západopomoranské vojvodstvo, Veľkopoľské vojvodstvo, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Varmsko-mazurské vojvodstvo

podregióny: Trojmiejski, Gdanski, Słupski, Chojnicki, Starogardzki

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Pomoranské vojvodstvo - PL63, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL63


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL63
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .