qr kod na stranku

Pomoranské vojvodstvo – PL63

regióny EÚ: Poľsko > Severný makroregión > Pomoranské vojvodstvo


mapka Pomoranské vojvodstvo PL63
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20227,5
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20226,29
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20224,25
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20228,68
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202284,99
podiel nezamestnanosti mužov a žien2021135
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200645,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20228,2
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202175
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202273,4

Viac na wikipédii Wikidata Q54180 OpenStreetMap 130975 Pomoranské vojvodstvo in English: PL63

Podregióny: Trojmiejski, Gdanski, Słupski, Chojnicki, Starogardzki

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20221,9
miera nezamestnanosti mladých20197,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20180,8
podiel dlhodobo nezamestnaných201825,6
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 202340 629
počet nezamestnaných žienz júla 202324 433
počet dlhodobo nezamestnanýchz júla 202314 347

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Pomoranské vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Pomoranské vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL63-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Pomoranské vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A53,55 %B-E228,622 %
F949 %G-I258,525 %
J363 %K25,12 %
L13,71 %M_N858 %
O-Q221,821 %R-U32,23 %
TOTAL1051,9100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Pomoranské vojvodstvo, 2022

Demografia

demograficky strom PL63 Pomoranské vojvodstvo 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20222 318 625
hustota obyvateľstva2022131,1
index demografickej závislosti202126,8
demograficky strom PL63 Pomoranské vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Severný makroregión, Pomoranské vojvodstvo, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Varmsko-mazurské vojvodstvo

Susedia: Západopomoranské vojvodstvo, Veľkopoľské vojvodstvo, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Varmsko-mazurské vojvodstvo

Podregióny: Trojmiejski, Gdanski, Słupski, Chojnicki, Starogardzki

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Pomoranské vojvodstvo – PL63, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/PL63


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL63
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .