qr kod na stranku

Pomoranské vojvodstvo - PL63

regióny EÚ: Poľsko > POLNOCNY > Pomoranské vojvodstvo


mapka Pomoranské vojvodstvo PL63
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20221,9
miera nezamestnanosti mladých20197,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20180,8
podiel dlhodobo nezamestnaných201825,6
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20227,5
Demografia
počet obyvateľov20222 318 625
hustota obyvateľstva2022131,1
index demografickej závislosti202126,8
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202284,99
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200645,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20228,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202175
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202273,4

viac na wikipédii wikidata Q54180 Pomoranské vojvodstvo in English: PL63 podregióny: Trojmiejski, Gdanski, Słupski, Chojnicki, Starogardzki

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Pomoranské vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Pomoranské vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL63-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Pomoranské vojvodstvo

nace_r2%
A53,55 %
B-E228,622 %
F949 %
G-I258,525 %
J363 %
K25,12 %
L13,71 %
M_N858 %
O-Q221,821 %
R-U32,23 %
TOTAL1051,9100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Pomoranské vojvodstvo, 2022 demograficky strom PL63 Pomoranské vojvodstvo 1996 demografická pyramída demograficky strom PL63 Pomoranské vojvodstvo demografická pyramída

ostatné: POLNOCNY, Varmsko-mazurské vojvodstvo, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Pomoranské vojvodstvo

susedia: Západopomoranské vojvodstvo, Veľkopoľské vojvodstvo, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Varmsko-mazurské vojvodstvo

podregióny: Trojmiejski, Gdanski, Słupski, Chojnicki, Starogardzki

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Pomoranské vojvodstvo - PL63, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL63


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL63
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .