qr kod na stranku

Lekári

lekári na iz.sk il/lekari

Ako sa mení počet a štruktúra lekárov? Ako sa menila štruktúra študentiek a študentov v lekárskych odboroch?

Porovnanie vekovej štruktúry lekárov a sestier Počet študentov všeobecného lekárstva Veková štruktúra lekárov v krajoch Veková štruktúra lekárov Veková štruktúra lekárov podľa zriaďovateľa Veková štruktúra podľa špecializácie lekárov Vekový vývoj lekárov Porovnanie vekovej štruktúry lekárov

08.02.2022 (link) : 30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020 – Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020 . . .

18.11.2021 (link) : Porovnanie vekovej štruktúry lekárov a sestier – Porovnanie vekovej štruktúry lekárov a sestier v roku 2019 . . .

10.05.2021 (link) : Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska – Michal Páleník a kol: Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska – Prognóza dopytu a ponuky do roku 2030. ISBN: 978-80-223-5149-2 . . .

04.05.2021 (link) : Lekári – Ako sa mení počet a štruktúra lekárov? Ako sa menila štruktúra študentiek a študentov v lekárskych odboroch? . . .

18.02.2021 (link) : Počet študentov všeobecného lekárstva – Vývoj počtu študentov všeobecného lekárstva na Slovensku. Výrazne pribúda študentov cudzej štátnej príslušnosti, títo nezostanú pracovať v slovenskom zdravotníctve . . .

10.02.2021 (link) : Veková štruktúra lekárov v krajoch – Veková štruktúra lekárov v krajoch v roku 2021 . . .

14.01.2021 (link) : Veková štruktúra lekárov – Graf popisuje vekovú štruktúru lekárov podľa vekových skupín a pohlavia v rokoch 2015 a 2019 . . .

29.09.2020 (link) : Zrušenie možnosti štúdia odboru všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku – V súčasnosti je tretina študentov lekárskych fakúlt cudzincami, ktorí určite nezostanú pracovať v zdravotníctve na Slovensku. Títo zahraniční absolventi sa po ukončení štúdia v anglickom jazyku vracajú do krajiny svojho pôvodu. Vzhľadom na rastúce požiadavky na zdravotnícky systém Slovenska a obmedzené kapacity lekárskych fakúlt preto navrhujeme zrušiť možnosť štúdia medicíny v anglickom jazyku pre cudzincov . . .

11.09.2019 (link) : Vekový vývoj lekárov – Výrazná zmena vekovej štruktúry je pri pohľade na graf poukazujúci na porovnávanie vekovej štruktúry lekárov . . .

18.06.2019 (link) : Viliam Páleník: Vývoj počtu študentov a absolventov vysokých škôl na Slovensku v odboroch všeobecné a zubné lekárstvo – Viliam Páleník: Vývoj počtu študentov a absolventov vysokých škôl na Slovensku v odboroch všeobecné a zubné lekárstvo. Prezentácia na konferenciu konferenciu EKOMSTAT 2019 . . .

30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020 Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska Zrušenie možnosti štúdia odboru všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku
https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/lekari