qr kod na stranku

Počet študentov všeobecného lekárstva

Počet študentov a študentiek slovenskej štátnej príslušnosti všeobecného lekárstva študujúcich v slovensko jazyku sa na Slovensku drží okolo 4000.

vývoj počtu študentov medicíny podľa ročníkov pocty-studentov/vyvoj-vseobecneho-lekarstva-studentov-rocnikov

Počet študentov podľa ročníkov

rok1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník6. ročníkspolu
20097286877586355935883989
20106936925957266285983932
20117216967065747256294051
20126997116676805627324051
20136466896766466645693890
20147366326516636456703997
20157247106136346616503992
20167166986855946316723996
20176856956716625926423947
20188316746566456615954062
20197158206366276396674104
20209237298116156306404348
20217309086847936126394366
20227327158176447906124310
20237467326727546217934318
Priemer7357196876596446464090

Počet študentov podľa štátnej príslušnosti

rokštátna príslušnosť SRcudzincispolu
200939899654954
2010393211815113
2011405114185469
2012405116455696
2013389019775867
2014399722736270
2015399224196411
2016399626086604
2017394728466793
2018406227896851
2019410427846888
2020434827947142
2021436628017167
2022431027737083
2023431827937111
Priemer409022716361

pozn: študenti cudzej štátnej príslušnosti študujú v angličtine

Výrazne však rastie počet študentov cudzej štátnej príslušnosti, ktorí študujú medicínu v angličtine. Kým v roku 2009 pred­stavovali „iba" 19 %, v roku 2020 už temer 40 %. Títo študenti po skončení štúdia nezostanú pracovať v rezorte zdravotníctva na Slovensku.

vývoj počtu študnetov medicíny podľa štátnej príslušnosti pocty-studentov/vyvoj-vseobecneho-lekarstva-studentov-statnej-prislusnosti

Zdrojom údajov sú štatistické ročenky vysokého školstva od CVTI.

Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve - Počet študentov všeobecného lekárstva, ISBN 978-80-223-5344-1, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, dostupné na https://iz.sk/​30/studenti-lekari, doi:10.5281/​zenodo.6079128


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/studenti-lekari
ikona Lekári

Lekári

Ako sa mení počet a štruktúra lekárov? Ako sa menila štruktúra študentiek a študentov v lekárskych odboroch?. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .

ikona Školstvo a trh práce

Školstvo a trh práce

Slovensko dlhodobo trpí slabým prepojením trhu práce a školstva, čo má za dôsledok vysokú nezamestnanosť absolventov a mladých ľudí. Až dve tretiny absolventov končia humanitne zamerané odbory (ekonómia, právo či sociálna práca), pričom na trhu práce sa v súčasnosti uplatnia najmä absolventi technického zamerania (programátori, elektrotechnici), ktorých je nedostatok. Ide o zlú komunikáciu medzi školstvom a trhom práce.. . .