qr kod na stranku

Počet študentov stomatologických odborov

Počet študentov a študentiek slovenskej štátnej príslušnosti zubného lekárstva na Slovensku narástol na úroveň okolo 670. Rovnako rastie počet študentov zubnej asistencie.

vývoj počtu študentov zubného lekárstva podľa ročníkov pocty-studentov/vyvoj-zubneho-lekarstva-studentov-rocnikov
rok1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník6. ročníkspolu
200997109112807967544
20108282921007979514
20119282919410079538
201210089818294101547
20131229989818193565
201411112296898080578
2015121108119968981614
20161111171041189488632
201710911311710312095657
201812010311011899120670
201911712298108117100662
202012310912097108117674
202111812010911597109668
2022117114117105111100664
2023119115112110104112672
Priemer1111071041009795613

Počet študentov a študentiek zubného lekárstva podľa štátnej príslušnosti

Počet študentov zubnej medicíny cudzej štátnej príslušnosti sa drží na stabilne úrovni okolo 280 až 300 študentov a študentiek.

rokštátna príslušnosť SRcudzincispolu
2009544215759
2010514275789
2011538294832
2012547297844
2013565299864
2014578296874
2015614308922
2016632293925
2017657292949
2018670278948
2019662283945
2020674288962
2021668282950
2022664280944
2023672272944
Priemer613283897
pocty-studentov/vyvoj-zubneho-lekarstva-studentov-statnej-prislusnosti

Počet študentov a študentiek zubných odborov stredných a vysokých škôl

Nasledujúci graf ilustruje vývoj počtu študentov v jednom ročníku rôznych stomatologických profesií.

Odbor 5310 zubný technik je dvojročný odbor, 5358 zubný asistent je štvorročné maturitné štúdium (alebo dvojročné nadstavbové), odbor 5628 zubná technika je troj alebo štvorročný bakalársky odbor a odbor 5166 zubné lekárstvo je šesťročné magisterské štúdium.

Aby sme odfiltrovali od efektu rôznych dĺžok štúdia, uvádzame počet študentov v jednom priemernom ročníku. Tento ukazovateľ lepšie ilustruje potenciálne prítok do sektora stomatológie. Celkovo je v priemernom ročníku 315 študentov a študentiek.

pocty-studentov/vyvoj-stomatologickych-odborov-studentov-v-jednom-rocniku-specializacie
rokzubný technikzubná technikazubný lekárzubný asistentspolu
200927149531167
201034269024174
201139129518164
201226209719162
2013101410027151
2014121810256188
2015111310986219
20161112111117251
20171112114144281
20181014116149289
2019913116165303
20201016118171315
2021822116165311
2022727117172323
2023623119171319
Priemer1517108101241

Zdrojom údajov sú štatistické ročenky vysokého a stredného školstva od CVTI.

Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve - Počet študentov stomatologických odborov, ISBN 978-80-223-5344-1, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, dostupné na https://iz.sk/​30/studenti-zubari, doi:10.5281/​zenodo.6079128


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/studenti-zubari
ikona Zubári

Zubári

Ako sa mení počet a štruktúra zubárov? Ako sa menila štruktúra študentiek a študentov zubného lekárstva?. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .

ikona Školstvo a trh práce

Školstvo a trh práce

Slovensko dlhodobo trpí slabým prepojením trhu práce a školstva, čo má za dôsledok vysokú nezamestnanosť absolventov a mladých ľudí. Až dve tretiny absolventov končia humanitne zamerané odbory (ekonómia, právo či sociálna práca), pričom na trhu práce sa v súčasnosti uplatnia najmä absolventi technického zamerania (programátori, elektrotechnici), ktorých je nedostatok. Ide o zlú komunikáciu medzi školstvom a trhom práce.. . .