Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Región Dolná Nitra

obsahuje okresy:

mapa regiónu Dolná Nitra

Región Podunajskej pahorkatiny sa rozprestiera v juhozápadnej časti Slovenska, konkrétne v podunajskej Pahorkatine. Zo severu vyčleneného územia zasahuje pohorie Tribeč, Nitrianska pahorkatina a Pohronský Inovec. Na západe susedí s Podunajskou nížinou. Na východe s Krupinskou planinou. Z východnej časti región ohraničuje štátna hranica s Maďarskou republikou.Historicky patrili okresy regiónu do Nitrianskej župy, ktorá tvorila jej južnú časť.Z hľadiska ekonomickej vyspelosti je situácia v regióne špecifická, podmienená odlišným hospodárskym vývojom v druhej polovici 90-tych rokov, po zmene administratívneho členenia. V súčasnosti dosahuje pôvodný, jadrový okres Nitra nadpriemerné hodnoty zamestnanosti a trhu práce, zatiaľ čo odčlenený, novovzniknutý okres Zlaté Moravce dosahuje podpriemerné hodnoty a celková ekonomická úroveň dosahuje nižšiu ako priemernú hodnotu.

Región Dolná Nitra obsahuje mestá Dudince, Krupina, Levice, Nitra, Šahy, Tlmače, Vráble, Želiezovce, Zlaté Moravce a počet obcí 211.

základné ukazovatele

rok2012201320142015201620172018201920202021
počet obyvateľov338 410337 885337 478336 762336 331335 750335 424334 853333 958335 884
počet nezamest­naných23 42923 83121 41819 20415 16510 7117928654089869235
počet dlhodobo nezamest­naných10 62410 86310 3449326703842792581166817842728
počet poberateľov dávok20 33220 26617 41113 85211 22688257007579652384908
miera nezamest­nanosti13.613.912.611.38.96.34.63.95.45.6
miera dlhodobej nezamest­nanosti6.26.36.15.54.12.51.51.01.11.6
podielové dane71 777 27772 808 21375 074 83782 973 83290 044 509100 195 479109 471 319123 496 580127 607 948122 550 600
demo­grafická závislosť21.522.122.823.724.725.927.028.229.330.3
demo­grafická pyramída Dolná Nitra 2021 demo­grafická pyramída Dolná Nitra 2035

počet nezamest­naných

rok2012201320142015201620172018201920202021
menej ako 24 rokov43454218352428741963129490676411441088
25 až 39 rokov8467847875656754520835542607220131083062
40 až 54 rokov7801802273246659540537962808223529873259
viac ako 55 rokov2847311430062918259020371607134017471916

Ostatné regióny

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Región Dolná Nitra, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/dolna-nitra


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/dolna-nitra
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .