qr kod na stranku

Región Dolná Nitra

obsahuje okresy:

mapa regiónu dolná Nitra

Región Podunajskej pahorkatiny sa rozprestiera v juhozápadnej časti Slovenska, konkrétne v Podunajskej pahorkatine. Zo severu vyčleneného územia zasahuje pohorie Tribeč, Nitrianska pahorkatina a Pohronský Inovec. Na západe susedí s Podunajskou nížinou, na východe s Krupinskou planinou. Z východnej časti región ohraničuje štátna hranica s Maďarskou republikou.

Historicky patrili okresy regiónu do Nitrianskej župy, ktorá tvorila jej južnú časť.

Z hľadiska ekonomickej vyspelosti je situácia v regióne špecifická, podmienená odlišným hospodárskym vývojom v druhej polovici 90. rokov, po zmene administratívneho členenia. V súčasnosti dosahuje pôvodný, jadrový okres Nitra nadpriemerné hodnoty zamestnanosti a trhu práce, zatiaľ čo odčlenený, novovzniknutý okres Zlaté Moravce dosahuje podpriemerné hodnoty a celková ekonomická úroveň dosahuje nižšiu ako priemernú hodnotu.

Región dolná Nitra obsahuje mestá Dudince, Krupina, Levice, Nitra, Šahy, Tlmače, Vráble, Želiezovce, Zlaté Moravce a 211 obcí. Viac aj na oma.sk.

Nezamestnanosť v obciach dolná Nitra LAU2

Základné ukazovatele

rok20122013201420152016201720182019202020212022
počet obyvateľov338 410337 885337 478336 762336 331335 750335 424334 854333 961336 415335 349
počet nezamest­naných23 42923 83121 41819 20415 16510 71179286540898692357490
počet dlhodobo nezamest­naných10 62410 86310 34493267038427925811668178427282300
počet poberateľov dávok20 33220 26617 41113 85211 226886170075796523849085344
počet aktivačných pracovníkov237322412510219616511148596365331350343
miera nezamest­nanosti13,613,912,611,38,96,34,63,95,45,64,5
miera dlhodobej nezamest­nanosti6,26,36,15,54,12,51,51,01,11,61,4
podielové dane71 777 27772 808 21375 074 83782 973 83290 044 509100 195 479109 471 319123 496 580127 607 948122 550 600135 776 203
demo­grafická závislosť21,522,122,823,724,725,927,028,229,329,731,4
demo­grafická pyramída dolná Nitra 2022 demo­grafická pyramída dolná Nitra 2035

Počet nezamest­naných

rok20122013201420152016201720182019202020212022
menej ako 24 rokov50144218352428741963129790676411441073829
25 až 39 rokov96728478756567545208356226072201310830262491
40 až 54 rokov89098022732466595405380428082235298732362643
viac ako 55 rokov32503114300629182590204816071340174718991526
počet obyvateľov – dolná Nitra

Ostatné regióny

dolná Nitra počet obyvateľov, nezamest­naní dlhšie ako 48 mesiacov, nízkovzdelaní nezamest­naní

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Región Dolná Nitra, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/dolna-nitra


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/dolna-nitra
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .