qr kod na stranku

Región dolná Nitra

obsahuje okresy:

mapa regiónu dolná Nitra

Sídla

Región dolná Nitra obsahuje mestá Dudince, Krupina, Levice, Nitra, Šahy, Tlmače, Vráble, Želiezovce, Zlaté Moravce a 211 obcí. Obecné údaje o nezamestnanosti sú za mesiac 2024-02-01, o obyvateľstve za rok 2021.


názov
počet obyvateľov
počet obyvateľov v ekonomicky aktívnom veku
počet nezamest­naných
počet nezamest­naných žien
počet dlhodobo nezamest­naných
miera nezamest­nanosti
miera nezamest­nanosti žien
miera dlhodobej nezamest­nanosti
erb nitra
Nitra
77 610
50 737
1 111
630
162
2,2 %
2,5 %
0,3 %
erb levice
Levice
31 440
21 293
622
385
193
2,9 %
3,6 %
0,9 %
erb zlate-moravce
Zlaté Moravce
11 811
7 736
198
111
34
2,6 %
2,9 %
0,4 %
erb vrable
Vráble
8 488
5 817
164
102
29
2,8 %
3,5 %
0,5 %
erb krupina
Krupina
7 527
5 082
218
102
70
4,3 %
4,1 %
1,4 %
erb sahy
Šahy
7 160
4 812
161
93
59
3,3 %
3,9 %
1,2 %
erb zeliezovce
Želiezovce
6 708
4 508
185
116
55
4,1 %
5,1 %
1,2 %
erb tlmace
Tlmače
3 618
2 330
62
36
20
2,7 %
3,2 %
0,9 %
erb dudince
Dudince
1 365
894
29
13
5
3,2 %
2,9 %
0,6 %

Obce nad 2000 obyvateľov sú Cabaj-Čápor (4342), Veľké Zálužie (4315), Lužianky (3101), Ivanka pri Nitre (2939), Mojmírovce (2938), Tekovské Lužany (2814), Topoľčianky (2676), Lehota (2384), Nitrianske Hrnčiarovce (2302), Zbehy (2229), Branč (2190), Výčapy-Opatovce (2158), Kozárovce (2088), Kalná nad Hronom (2083), Jelenec (2081), Rišňovce (2071), Vinodol (2060), Jarok (2060).

počet obcí podľa počtu obyvateľov
spoludo 300od 300 do 500od 500 do 1000od 1000 do 1500nad 1500
2114833633730

Nezamest­nanosť

nezamest­nanosť v obciach dolná Nitra LAU2
rok2012201420162018201920202021202220232024
počet nezamest­naných23 42921 41815 1657928654089869235749068826651
počet dlhodobo nezamest­naných10 62410 34470382581166817842728230018261740
počet poberateľov dávok20 33217 41111 2267007579652384908534453185200
počet aktivačných pracovníkov2373251016515963653313503431071
miera nezamest­nanosti9,68,96,43,42,944,13,43,13
miera dlhodobej nezamest­nanosti4,44,33,01,10,70,81,21,00,80,8
voľné pracovné miesta21742917865516833692498338890010 3419385

Demografia

demo­grafická pyramída dolná Nitra 2024
2012201420162018201920202021202220232024
počet obyvateľov338 431337 515336 331335 424334 853333 958336 415335 800335 800335 800
podielové dane71 777 27775 074 83790 044 509109 471 319123 496 580127 607 948122 550 600135 776 203153 459 410154 261 430
demo­grafická závislosť21,522,824,727,028,229,329,730,832,5
počet zamest­naných cudzincov54584717883916603169026743780090029201
demo­grafická pyramída dolná Nitra 2035

Koncentráciu obyvateľstva v regióne dolná Nitra ilustruje nasledujúca mapka.

počet obyvateľov – dolná Nitra

Počet nezamest­naných

rok2012201420162018201920202021202220232024
menej ako 24 rokov43453524196390676411441073829806744
25 až 39 rokov8467756552082607220131083026249122192164
40 až 54 rokov7801732454052808223529873236264324652431
viac ako 55 rokov2847300625901607134017471899152613921312

Ostatné regióny

dolná Nitra počet obyvateľov, nezamest­naní dlhšie ako 48 mesiacov, nízkovzdelaní nezamest­naní

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Región dolná Nitra, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-slovenska/dolna-nitra


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/dolna-nitra
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .