Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Zuzana Havírová

Mgr. Zuzana Havírová – analytik Inštitútu zamestnanosti

Vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2006. V roku 2008 sa podieľala na tvorbe dokumentu s názvom Odpočet programového vyhlásenia vlády, ktorý bol výsledkom spolupráce Inštitútu rómskej verejnej politiky a Nadácie Milana Šimečku. Je autorkou článkov „Teória začleňovania minorít do spoločnosti“ a „Vzdelávanie a marginalizované rómske komunity“, ktoré vydal odborný časopis AUSPICIA České Budejovice. Ako výskumná pracovníčka sa podieľala v roku 2011 v Centre pre výskum etnicity a kultúry na projektoch zameraných na inkluzívne vzdelávanie. V rokoch 2013 – 2015 pracovala v CVEKu na projekte o Dočasných vyrovnávajúcich opatreniach pre rómskych študentov stredných škôl. Je autorkou kvalitatívneho výskumu „Elokované pracoviská stredných odborných škôl pri marginalizovaných rómskych komunitách – Cesta k začleneniu alebo vylúčeniu rómskej mládeže?“. V októbri 2015 absolvovala 8 týždňovú stáž v Chicagu zameranú na komunitné organizovanie. Je členkou Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie.

V Inštitúte zamestnanosti má na starosti aktivitu zapájania do trhu práce v projekte Politiky zamestnanosti.


https://www.iz.sk/sk/iz-tim/zuzana-havirova

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/iz-tim/zuzana-havirova

Aktuálne štatistiky

Apríl 2019: počet UoZ na úradoch práce: 166256, z toho 62458 dlhodobo, miera 6.0% (2.3% dlhodobá nezamestnosť)

Najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 19.5% (11.4%), Revúca 19.1% (9.5%), Kežmarok 17.4% (7.9%), Rožňava 16.1% (8.3%), Vranov nad Topľou 15.5% (7.3%)

Najnižšia nezam.: Bratislava V 2.1%, Trenčín 2.2%, Hlohovec 2.5%, Trnava 2.6%, Galanta 2.6%

Mobilné aplikácie

Pre Android aj iPhone.

stiahni pre android stiahni pre iPhone