qr kod na stranku

Zuzana Havírová

Mgr. Zuzana Havírová – analytik Inštitútu zamestnanosti

Vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2006. V roku 2008 sa podieľala na tvorbe dokumentu s názvom Odpočet programového vyhlásenia vlády, ktorý bol výsledkom spolupráce Inštitútu rómskej verejnej politiky a Nadácie Milana Šimečku. Je autorkou článkov Teória začleňovania minorít do spoločnosti a Vzdelávanie a marginalizované rómske komunity, ktoré vydal odborný časopis AUSPICIA České Budejovice. Ako výskumná pracovníčka sa podieľala v roku 2011 v Centre pre výskum etnicity a kultúry na projektoch zameraných na inkluzívne vzdelávanie. V rokoch 2013 – 2015 pracovala v CVEK-u na projekte o Dočasných vyrovnávajúcich opatreniach pre rómskych študentov stredných škôl. Je autorkou kvalitatívneho výskumu Elokované pracoviská stredných odborných škôl pri marginalizovaných rómskych komunitách – Cesta k začleneniu alebo vylúčeniu rómskej mládeže? V októbri 2015 absolvovala 8-týždňovú stáž v Chicagu zameranú na komunitné organizovanie. Je členkou Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie.

V Inštitúte zamestnanosti má na starosti aktivitu zapájania do trhu práce v projekte Projekt Politiky zamestnanosti.


https://www.iz.sk/sk/iz-tim/zuzana-havirova

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/iz-tim/zuzana-havirova krátka url: http://iz.sk/Swp6

Aktuálne štatistiky

August 2022: počet UoZ na úradoch práce: 183667, z toho 79589 dlhodobo, miera 6.8% (2.9% dlhodobá nezamestnosť)

Najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.4% (13.3%), Revúca 19.8% (13.0%), Kežmarok 18.1% (9.6%), Sabinov 15.9% (9.8%), Vranov nad Topľou 15.5% (8.5%)

Najnižšia nezam.: Bratislava V 2.7%, Ilava 3.0%, Trenčín 3.1%, Nitra 3.2%, Bratislava I 3.3%

Mobilné aplikácie

Pre Android.

stiahni pre android