Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Zuzana Havírová

Mgr. Zuzana Havírová – analytik Inštitútu zamestnanosti

Vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2006. V roku 2008 sa podieľala na tvorbe dokumentu s názvom Odpočet programového vyhlásenia vlády, ktorý bol výsledkom spolupráce Inštitútu rómskej verejnej politiky a Nadácie Milana Šimečku. Je autorkou článkov Teória začleňovania minorít do spoločnosti a Vzdelávanie a marginalizované rómske komunity, ktoré vydal odborný časopis AUSPICIA České Budejovice. Ako výskumná pracovníčka sa podieľala v roku 2011 v Centre pre výskum etnicity a kultúry na projektoch zameraných na inkluzívne vzdelávanie. V rokoch 2013 – 2015 pracovala v CVEK-u na projekte o Dočasných vyrovnávajúcich opatreniach pre rómskych študentov stredných škôl. Je autorkou kvalitatívneho výskumu Elokované pracoviská stredných odborných škôl pri marginalizovaných rómskych komunitách – Cesta k začleneniu alebo vylúčeniu rómskej mládeže? V októbri 2015 absolvovala 8-týždňovú stáž v Chicagu zameranú na komunitné organizovanie. Je členkou Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie.

V Inštitúte zamestnanosti má na starosti aktivitu zapájania do trhu práce v projekte Projekt Politiky zamestnanosti.


https://www.iz.sk/sk/iz-tim/zuzana-havirova

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/iz-tim/zuzana-havirova krátka url: http://iz.sk/Swp6

Aktuálne štatistiky

November 2020: počet UoZ na úradoch práce: 222976, z toho 76472 dlhodobo, miera 8.1% (2.8% dlhodobá nezamestnosť)

Najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 21.2% (12.2%), Revúca 21.2% (11.3%), Kežmarok 19.0% (9.5%), Rožňava 17.6% (9.1%), Sabinov 16.8% (8.3%)

Najnižšia nezam.: Bratislava V 3.8%, Hlohovec 4.1%, Bratislava I 4.1%, Ilava 4.5%, Trenčín 4.5%

Mobilné aplikácie

Pre Android.

stiahni pre android

logo evs