qr kod na stranku

Podleské vojvodstvo – PL84

regióny EÚ: Poľsko > Východný makroregión > Podleské vojvodstvo
mapka Podleské vojvodstvo PL84
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202311,1
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20234,06
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20193,2
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20235,47
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202385,31
podiel nezamestnanosti mužov a žien2019117,86
Absolventi a mladí ľudia
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219,8
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202259
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202372,6
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202024,5

Viac na wikipédii, Wikidata Q54177, Podleské vojvodstvo in English: PL84

Podregióny: Białostocki, Łomżyński, Suwalski


demograficky strom PL84 Podleské vojvodstvo podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20232,4
miera nezamestnanosti mladých201714,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20171,6
podiel dlhodobo nezamestnaných201733,9
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz mája 202429 919
počet nezamestnaných žienz mája 202413 018
počet dlhodobo nezamestnanýchz mája 202413 487

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Podleské vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Podleské vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL84-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Podleské vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A113,522 %B-E88,517 %
F34,97 %G-I99,419 %
J10,32 %M_N24,85 %
O-Q112,522 %R-U14,43 %
TOTAL513,4100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Podleské vojvodstvo, 2023

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.083854e+06
hustota obyvateľstva202157,3
index demografickej závislosti202331,1
demograficky strom PL84 Podleské vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Východný makroregión, Lubelské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodstvo, Podleské vojvodstvo

Susedia: Varmsko-mazurské vojvodstvo, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas, Lubelské vojvodstvo, Mazowiecki regionalny

Podregióny: Białostocki, Łomżyński, Suwalski

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Podleské vojvodstvo – PL84, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL84, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL84
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .