qr kod na stranku

Podleské vojvodstvo - PL84

regióny EÚ: Poľsko > MAKROREGION WSCHODNI > Podleské vojvodstvo


mapka Podleské vojvodstvo PL84
vlajka Podleské vojvodstvo PL84 erb Podleské vojvodstvo PL84
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20171,6
podiel dlhodobo nezamestnaných201733,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202056
miera nezamestnanosti20213,2
miera zamestnanosti202170,7
počet obyvateľov20211 144 005
hustota obyvateľstva201957,5
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20193,26
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20216,79
účasť na celoživotnom vzdelávaní20213,7
miera nezamestnanosti mladých201714,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219,8
index demografickej závislosti202127,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202185,55

viac na wikipédii

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Poľska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch powiatoch LAU Poľska akt/podiel-nezamestnanosti-polsko-powiaty-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Podleské vojvodstvo

nace_r2%
R-U14,33 %
F36,17 %
O-Q107,222 %
A98,720 %
B-E85,217 %
M_N24,15 %
TOTAL489,3100 %
G-I102,321 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Podleské vojvodstvo, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Podleské vojvodstvo

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL84 Podleské vojvodstvo demografická pyramída

ostatné: MAKROREGION WSCHODNI, Podleské vojvodstvo, Lubelské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodstvo

susedia: Varmsko-mazurské vojvodstvo, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas, Lubelské vojvodstvo, Mazowiecki regionalny

podregióny: Białostocki, Łomżyński, Suwalski

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Podleské vojvodstvo - PL84, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL84


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL84
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .