qr kod na stranku

Podleské vojvodstvo – PL84

regióny EÚ: Poľsko > Východný makroregión > Podleské vojvodstvo


mapka Podleské vojvodstvo PL84
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20227,9
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20225,03
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20193,26
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20227,07
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202286,21
podiel nezamestnanosti mužov a žien2019117,24
Absolventi a mladí ľudia
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219,8
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202156
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202272,3

Viac na wikipédii Wikidata Q54177 OpenStreetMap 224461 Podleské vojvodstvo in English: PL84

Podregióny: Białostocki, Łomżyński, Suwalski


demograficky strom PL84 Podleské vojvodstvo podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222,5
miera nezamestnanosti mladých201714,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20171,6
podiel dlhodobo nezamestnaných201733,9
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 202330 611
počet nezamestnaných žienz júla 202314 033
počet dlhodobo nezamestnanýchz júla 202313 448

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Podleské vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Podleské vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL84-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Podleské vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A100,620 %B-E86,217 %
F33,57 %G-I101,821 %
M_N22,85 %O-Q112,823 %
R-U14,43 %TOTAL495,3100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Podleské vojvodstvo, 2022

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20221 135 785
hustota obyvateľstva202257
index demografickej závislosti202127,7
demograficky strom PL84 Podleské vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Východný makroregión, Podleské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodstvo, Lubelské vojvodstvo

Susedia: Varmsko-mazurské vojvodstvo, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas, Lubelské vojvodstvo, Mazowiecki regionalny

Podregióny: Białostocki, Łomżyński, Suwalski

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Podleské vojvodstvo – PL84, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/PL84


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL84
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .