qr kod na stranku

Podleské vojvodstvo - PL84

regióny EÚ: Poľsko > MAKROREGION WSCHODNI > Podleské vojvodstvo


mapka Podleské vojvodstvo PL84
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20171,6
podiel dlhodobo nezamestnaných201733,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202156
miera nezamestnanosti20222,5
miera zamestnanosti202272,3
počet obyvateľov20221 135 785
hustota obyvateľstva202257
účasť na celoživotnom vzdelávaní20227,9
miera nezamestnanosti mladých201714,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219,8
index demografickej závislosti202127,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202286,21

viac na wikipédii wikidata Q54177 Podleské vojvodstvo in English: PL84 podregióny: Białostocki, Łomżyński, Suwalski

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Podleské vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Podleské vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL84-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Podleské vojvodstvo

nace_r2%
R-U14,43 %
A100,620 %
B-E86,217 %
F33,57 %
G-I101,821 %
M_N22,85 %
O-Q112,823 %
TOTAL495,3100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Podleské vojvodstvo, 2022 demograficky strom PL84 Podleské vojvodstvo demografická pyramída

ostatné: MAKROREGION WSCHODNI, Lubelské vojvodstvo, Podleské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodstvo

susedia: Varmsko-mazurské vojvodstvo, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas, Lubelské vojvodstvo, Mazowiecki regionalny

podregióny: Białostocki, Łomżyński, Suwalski

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Podleské vojvodstvo - PL84, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL84


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL84
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .