qr kod na stranku

Podkarpatské vojvodstvo – PL82

regióny EÚ: Poľsko > Východný makroregión > Podkarpatské vojvodstvo


mapka Podkarpatské vojvodstvo PL82
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20224
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20224,37
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20222,85
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20226,38
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202279,21
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022128,57
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200333,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202210,3
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202153
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202263,4

Viac na wikipédii Wikidata Q54175 OpenStreetMap 130957 Podkarpatské vojvodstvo in English: PL82

Podregióny: Krośnieński, Przemyski, Rzeszowski, Tarnobrzeski


demograficky strom PL82 Podkarpatské vojvodstvo podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20224,8
miera nezamestnanosti mladých202121,4
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202233,3
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 202365 444
počet nezamestnaných žienz júla 202334 612
počet dlhodobo nezamestnanýchz júla 202330 310

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Podkarpatské vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Podkarpatské vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL82-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Podkarpatské vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A435 %B-E19524 %
F83,810 %G-I177,922 %
J16,82 %M_N42,75 %
O-Q186,523 %R-U36,25 %
TOTAL801,3100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Podkarpatské vojvodstvo, 2022

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20222 067 289
hustota obyvateľstva2022117,1
index demografickej závislosti202126,2
demograficky strom PL82 Podkarpatské vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Východný makroregión, Podleské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodstvo, Lubelské vojvodstvo

Susedia: Východné Slovensko, Svätokrížske vojvodstvo, Lubelské vojvodstvo, Malopoľské vojvodstvo

Podregióny: Krośnieński, Przemyski, Rzeszowski, Tarnobrzeski

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Podkarpatské vojvodstvo – PL82, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/PL82


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL82
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .