qr kod na stranku

Podkarpatské vojvodstvo - PL82

regióny EÚ: Poľsko > MAKROREGION WSCHODNI > Podkarpatské vojvodstvo


mapka Podkarpatské vojvodstvo PL82
vlajka Podkarpatské vojvodstvo PL82 erb Podkarpatské vojvodstvo PL82
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202129,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202153
miera nezamestnanosti20214,9
miera zamestnanosti202163
počet obyvateľov20212 078 146
hustota obyvateľstva2019117,8
účasť na celoživotnom vzdelávaní20213,7
miera nezamestnanosti mladých202121,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200333,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202113,4
index demografickej závislosti202126,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202174,72

viac na wikipédii

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Poľska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch powiatoch LAU Poľska akt/podiel-nezamestnanosti-polsko-powiaty-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Podkarpatské vojvodstvo

nace_r2%
A49,86 %
B-E207,326 %
F79,310 %
G-I186,423 %
J14,42 %
M_N35,54 %
O-Q183,523 %
R-U294 %
TOTAL805,3100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Podkarpatské vojvodstvo, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Podkarpatské vojvodstvo

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL82 Podkarpatské vojvodstvo demografická pyramída

ostatné: MAKROREGION WSCHODNI, Podleské vojvodstvo, Lubelské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodstvo

susedia: Východné Slovensko, Svätokrížske vojvodstvo, Lubelské vojvodstvo, Malopoľské vojvodstvo

podregióny: Krośnieński, Przemyski, Rzeszowski, Tarnobrzeski

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Podkarpatské vojvodstvo - PL82, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL82


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL82
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .