qr kod na stranku

Podkarpatské vojvodstvo – PL82

regióny EÚ: Poľsko > Východný makroregión > Podkarpatské vojvodstvo


mapka Podkarpatské vojvodstvo PL82
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20235,2
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20234,73
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20233,54
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20236,23
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202381,94
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023109,76
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200333,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202312,8
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202254
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202365,6
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202022,6

Viac na wikipédii Wikidata Q54175 OpenStreetMap 130957 Podkarpatské vojvodstvo in English: PL82

Podregióny: Krośnieński, Przemyski, Rzeszowski, Tarnobrzeski


demograficky strom PL82 Podkarpatské vojvodstvo podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20234,3
miera nezamestnanosti mladých202321,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202233,3
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz marca 202468 399
počet nezamestnaných žienz marca 202434 582
počet dlhodobo nezamestnanýchz marca 202430 449

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Podkarpatské vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Podkarpatské vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL82-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Podkarpatské vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A45,75 %B-E19824 %
F79,910 %G-I183,222 %
J18,92 %K14,12 %
M_N41,85 %NRP10,21 %
O-Q202,524 %R-U32,74 %
TOTAL831100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Podkarpatské vojvodstvo, 2023

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.962332e+06
hustota obyvateľstva2021117,6
index demografickej závislosti202329,7
demograficky strom PL82 Podkarpatské vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Východný makroregión, Podkarpatské vojvodstvo, Lubelské vojvodstvo, Podleské vojvodstvo

Susedia: Východné Slovensko, Svätokrížske vojvodstvo, Lubelské vojvodstvo, Malopoľské vojvodstvo

Podregióny: Krośnieński, Przemyski, Rzeszowski, Tarnobrzeski

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Podkarpatské vojvodstvo – PL82, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL82, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL82
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .