qr kod na stranku

MAKROREGION WSCHODNI - PL8

regióny EÚ: Poľsko > MAKROREGION WSCHODNI


mapka MAKROREGION WSCHODNI PL8
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20224,3
miera nezamestnanosti mladých202214,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202234,6
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20226,3
Demografia
počet obyvateľov20225 258 331
hustota obyvateľstva202284,3
index demografickej závislosti202127,6
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202283,74
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201639
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20228,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202153
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202267,9

wikidata Q107010890 MAKROREGION WSCHODNI in English: PL8 podregióny: Lubelské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodstvo, Podleské vojvodstvo

demograficky strom PL8 MAKROREGION WSCHODNI podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch MAKROREGION WSCHODNI na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch MAKROREGION WSCHODNI akt/podiel-nezamestnanosti-PL8-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, MAKROREGION WSCHODNI

nace_r2%
A326,715 %
B-E437,420 %
F178,98 %
G-I463,621 %
J37,12 %
K34,72 %
L14,61 %
M_N107,65 %
NRP10,20 %
O-Q503,223 %
R-U753 %
TOTAL2189100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, MAKROREGION WSCHODNI, 2022 demograficky strom PL8 MAKROREGION WSCHODNI demografická pyramída

ostatné: Poľsko, POLUDNIOWO-ZACHODNI, MAKROREGION WSCHODNI, MAKROREGION CENTRALNY, POLUDNIOWY, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, POLNOCNY, POLNOCNO-ZACHODNI

susedia: POLNOCNY, Slovensko, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, POLUDNIOWY, Litva, MAKROREGION CENTRALNY

podregióny: Lubelské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodstvo, Podleské vojvodstvo

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - MAKROREGION WSCHODNI - PL8, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL8


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL8
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .