qr kod na stranku

Východný makroregión – PL8

regióny EÚ: Poľsko > Východný makroregión


mapka Východný makroregión PL8
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20226,3
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20226,65
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20224,45
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20229,31
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202283,74
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022107,32
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201639
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20228,8
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202255
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202267,9
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202024,6

Wikidata Q107010890 Východný makroregión in English: PL8

Podregióny: Lubelské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodstvo, Podleské vojvodstvo


demograficky strom PL8 Východný makroregión podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20224,3
miera nezamestnanosti mladých202214,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202234,6
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz februára 2024163 310
počet nezamestnaných žienz februára 202479 526
počet dlhodobo nezamestnanýchz februára 202469 380

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Východný makroregión na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Východný makroregión akt/podiel-nezamestnanosti-PL8-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Východný makroregión

NACE r2%NACE r2%
A326,715 %B-E437,420 %
F178,98 %G-I463,621 %
J37,12 %K34,72 %
L14,61 %M_N107,65 %
NRP10,20 %O-Q503,223 %
R-U753 %TOTAL2189100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Východný makroregión, 2022

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20234.994586e+06
hustota obyvateľstva202184,8
index demografickej závislosti202331,2
demograficky strom PL8 Východný makroregión demografická pyramída

Ostatné: Poľsko, Severný makroregión, Juhozápadný markoregión, Makroregión stredné Poľsko, Severozápadný makroregión, Východný makroregión, Makroregión Mazowiecke vojvodstvo, Južný makroregión

Susedia: Severný makroregión, Slovensko, Makroregión Mazowiecke vojvodstvo, Južný makroregión, Litva, Makroregión stredné Poľsko

Podregióny: Lubelské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodstvo, Podleské vojvodstvo

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Východný makroregión – PL8, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL8, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL8
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .