qr kod na stranku

MAKROREGION WSCHODNI - PL8

regióny EÚ: Poľsko > MAKROREGION WSCHODNI


mapka MAKROREGION WSCHODNI PL8
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202133,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202053
miera nezamestnanosti20214,7
miera zamestnanosti202166,6
počet obyvateľov20215 296 659
hustota obyvateľstva201985,1
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20214,39
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20219,28
účasť na celoživotnom vzdelávaní20214,7
miera nezamestnanosti mladých202118
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201639
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202112,3
index demografickej závislosti202127,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202181,09
demograficky strom PL8 MAKROREGION WSCHODNI podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Poľska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch powiatoch LAU Poľska akt/podiel-nezamestnanosti-polsko-powiaty-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, MAKROREGION WSCHODNI

nace_r2%
NRP11,51 %
J34,32 %
R-U71,63 %
F178,28 %
K342 %
O-Q498,823 %
A326,515 %
B-E444,620 %
M_N100,95 %
TOTAL2177,4100 %
L13,91 %
G-I463,221 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, MAKROREGION WSCHODNI, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, MAKROREGION WSCHODNI

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL8 MAKROREGION WSCHODNI demografická pyramída

ostatné: Poľsko, POLNOCNY, POLUDNIOWY, MAKROREGION CENTRALNY, MAKROREGION WSCHODNI, POLNOCNO-ZACHODNI, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, POLUDNIOWO-ZACHODNI

susedia: POLNOCNY, Slovensko, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, POLUDNIOWY, Litva, MAKROREGION CENTRALNY

podregióny: Lubelské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodstvo, Podleské vojvodstvo

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - MAKROREGION WSCHODNI - PL8, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL8


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL8
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .