qr kod na stranku

Východný makroregión – PL8

regióny EÚ: Poľsko > Východný makroregión
mapka Východný makroregión PL8
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20237,6
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20236,24
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20234,29
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20238,59
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202384,32
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023111,43
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201639
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20239,2
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202255
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202368,8
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202024,6

Wikidata Q107010890, Východný makroregión in English: PL8

Podregióny: Lubelské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodstvo, Podleské vojvodstvo


demograficky strom PL8 Východný makroregión podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20233,8
miera nezamestnanosti mladých202316,8
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20231
podiel dlhodobo nezamestnaných202327
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz mája 2024149 714
počet nezamestnaných žienz mája 202473 014
počet dlhodobo nezamestnanýchz mája 202467 261

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Východný makroregión na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Východný makroregión akt/podiel-nezamestnanosti-PL8-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Východný makroregión

NACE r2%NACE r2%
A33415 %B-E424,819 %
F176,58 %G-I472,321 %
J45,32 %K38,62 %
L11,61 %M_N108,35 %
NRP16,51 %O-Q520,223 %
R-U76,43 %TOTAL2224,6100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Východný makroregión, 2023

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20234.994586e+06
hustota obyvateľstva202184,8
index demografickej závislosti202331,2
demograficky strom PL8 Východný makroregión demografická pyramída

Ostatné: Poľsko, Severozápadný makroregión, Juhozápadný markoregión, Makroregión stredné Poľsko, Južný makroregión, Makroregión Mazowiecke vojvodstvo, Východný makroregión, Severný makroregión

Susedia: Severný makroregión, Slovensko, Makroregión Mazowiecke vojvodstvo, Južný makroregión, Litva, Makroregión stredné Poľsko

Podregióny: Lubelské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodstvo, Podleské vojvodstvo

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Východný makroregión – PL8, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL8, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL8
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .