qr kod na stranku

Veková štruktúra lekárov

30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-lekarov

Graf popisuje vekovú štruktúru lekárov podľa vekových skupín a pohlavia v rokoch 2015 a 2019.

Zdroj údajov: NCZI

vekmuži 2015ženy 2015spolu 2015muži 2021ženy 2021spolu 2021spolu
20-24305787265682169
25-2973815622300890181827085008
30-34943138123241075143925144838
35-39822103118531019169027094562
40-44110416042708864116720314739
45-4993912752214984157225564770
50-54818103318511039146425034354
55-59103814222460785101417994259
60-64140117953196897112720245220
65+1169120423731848214839966369
Spolu900212 36421 366942713 49522 92244 288

Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve - Veková štruktúra lekárov, ISBN 978-80-223-5344-1, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, dostupné na https://iz.sk/​30/veky-lekarov, doi:10.5281/​zenodo.6079128


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-lekarov
ikona Lekári

Lekári

Ako sa mení počet a štruktúra lekárov? Ako sa menila štruktúra študentiek a študentov v lekárskych odboroch?. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .