qr kod na stranku

Veková štruktúra lekárov

30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-lekarov

Graf popisuje vekovú štruktúru lekárov podľa vekových skupín a pohlavia v rokoch 2015 a 2021.

Zdroj údajov: NCZI

vekmuži 2015ženy 2015spolu 2015muži 2022ženy 2022spolu 2022spolu
20-24305787225173160
25-2973815622300902185527575057
30-34943138123241081156126424966
35-39822103118531047181428614714
40-44110416042708907130422114919
45-4993912752214879139722764490
50-54818103318511098159226904541
55-59103814222460768101217804240
60-64140117953196805100618115007
65+1169120423731898220741056478
Spolu900212 36421 366940713 79923 20644 572

Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve - Veková štruktúra lekárov, ISBN 978-80-223-5344-1, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, dostupné na https://iz.sk/​30/veky-lekarov, doi:10.5281/​zenodo.6079128


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-lekarov
ikona Lekári

Lekári

Ako sa mení počet a štruktúra lekárov? Ako sa menila štruktúra študentiek a študentov v lekárskych odboroch?. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .