qr kod na stranku

Veková štruktúra lekárov

30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-lekarov

Graf popisuje vekovú štruktúru lekárov podľa vekových skupín a pohlavia v rokoch 2015 a 2019.

Zdroj údajov: NCZI

vekmuži 2015ženy 2015spolu 2015muži 2020ženy 2020spolu 2020spolu
20-24305787207292179
25-2973815622300917183427515051
30-34943138123241014148024944818
35-39822103118531019154925684421
40-44110416042708851115820094717
45-49939127522141095169527905004
50-5481810331851961130422654116
55-59103814222460803103518384298
60-64140117953196957126722245420
65+1169120423731828205438826255
Spolu900212 36421 366946513 44822 91344 279

Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve - Veková štruktúra lekárov, ISBN 978-80-223-5344-1, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, dostupné na https://iz.sk/30/veky-lekarov, doi:10.5281/zenodo.6079128


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-lekarov
ikona Lekári

Lekári

Ako sa mení počet a štruktúra lekárov? Ako sa menila štruktúra študentiek a študentov v lekárskych odboroch?. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .