Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Veková štruktúra lekárov

30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-lekarov

Graf popisuje vekovú štruktúru lekárov podľa vekových skupín a pohlavia v rokoch 2015 a 2019.

Zdroj údajov: NCZI

vekmuži 2015ženy 2015spolu 2015muži 2019ženy 2019spolu 2019spolu
20-24305787255782169
25-2973815622300905174926544954
30-3494313812324993149224854809
35-3982210311853923138723104163
40-44110416042708841113419754683
45-49939127522141131173028615075
50-5481810331851888114420323883
55-59103814222460820100018204280
60-641401179531961045142524705666
65+1169120423731730188836185991
Spolu900212 36421 366930113 00622 30743 673

https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-lekarov