qr kod na stranku

Veková štruktúra lekárov podľa zriaďovateľa

30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-lekarov-podla-zriadovatela

Graf popisuje vekovú štruktúru lekárov podľa vekových skupín a pohlavia a zriaďovateľa v roku 2019.

Zdroj údajov: NCZI

vekmuži verejní zriaďovateliaženy verejní zriaďovateliaspolu verejní zriaďovateliamuži neverejní zriaďovateliaženy neverejní zriaďovateliaspolu neverejní zriaďovateliaspolu
20-241933527233082
25-29598120418022926149062708
30-34583820140349261911112514
35-39565883144845480712612709
40-4444152796842364010632031
45-494515631014533100915422556
50-5438049387365997116302503
55-5927724051750877412821799
60-6428924553460888214902024
65+5653759401283177330563996
Spolu4168538395515259811213 37122 922

Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve - Veková štruktúra lekárov podľa zriaďovateľa, ISBN 978-80-223-5344-1, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, dostupné na https://iz.sk/​30/veky-lekarov-podla-zriadovatela, doi:10.5281/​zenodo.6079128


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-lekarov-podla-zriadovatela
ikona Starnutie populácie

Starnutie populácie

Starnutie populácie je fenomén, ktorý sa dotýka viacerých oblastí ekonomiky.. . .

ikona Lekári

Lekári

Ako sa mení počet a štruktúra lekárov? Ako sa menila štruktúra študentiek a študentov v lekárskych odboroch?. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .