Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Veková štruktúra lekárov podľa zriaďovateľa

30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-lekarov-podla-zriadovatela

Graf popisuje vekovú štruktúru lekárov podľa vekových skupín a pohlavia a zriaďovateľa v roku 2019.

Zdroj údajov: NCZI

vekmuži verejní zriaďovateliaženy verejní zriaďovateliaspolu verejní zriaďovateliamuži neverejní zriaďovateliaženy neverejní zriaďovateliaspolu neverejní zriaďovateliaspolu
20-241249618233192
25-29620114817682976869832751
30-34550819136946466111252494
35-39563807137045674211982568
40-4443552596041663310492009
45-494826111093613108416972790
50-5433240874062989615252265
55-5928423852251979713161838
60-6431527458964299316352224
65+5573459021271170929803882
Spolu4150522493745315822413 53922 913

Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier - Veková štruktúra lekárov podľa zriaďovateľa, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-lekarov-podla-zriadovatela


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-lekarov-podla-zriadovatela
ikona Starnutie populácie

Starnutie populácie

Starnutie populácie je fenomén, ktorý sa dotýka viacerých oblastí ekonomiky.. . .

ikona Lekári

Lekári

Ako sa mení počet a štruktúra lekárov? Ako sa menila štruktúra študentiek a študentov v lekárskych odboroch?. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .