qr kod na stranku

Veková štruktúra lekárov podľa zriaďovateľa

30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-lekarov-podla-zriadovatela

Graf popisuje vekovú štruktúru lekárov podľa vekových skupín a pohlavia a zriaďovateľa v roku 2019.

Zdroj údajov: NCZI

vekmuži verejní zriaďovateliaženy verejní zriaďovateliaspolu verejní zriaďovateliamuži neverejní zriaďovateliaženy neverejní zriaďovateliaspolu neverejní zriaďovateliaspolu
20-241629456222873
25-29612121618282906399292757
30-34616839145546572211872642
35-39547943149050087113712861
40-44460599105944770511522211
45-4941754396046285413162276
50-54422560982676103217082690
55-5926426352750474912531780
60-6429222952151377712901811
65+61440710211284180030844105
Spolu4260562898885147817113 31823 206

Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve - Veková štruktúra lekárov podľa zriaďovateľa, ISBN 978-80-223-5344-1, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, dostupné na https://iz.sk/​30/veky-lekarov-podla-zriadovatela, doi:10.5281/​zenodo.6079128


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-lekarov-podla-zriadovatela
ikona Starnutie populácie

Starnutie populácie

Starnutie populácie je fenomén, ktorý sa dotýka viacerých oblastí ekonomiky.. . .

ikona Lekári

Lekári

Ako sa mení počet a štruktúra lekárov? Ako sa menila štruktúra študentiek a študentov v lekárskych odboroch?. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .