Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Veková štruktúra lekárov podľa zriaďovateľa

30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-lekarov-podla-zriadovatela

Graf popisuje vekovú štruktúru lekárov podľa vekových skupín a pohlavia a zriaďovateľa v roku 2019.

Zdroj údajov: NCZI

vekmuži verejní zriaďovateliaženy verejní zriaďovateliaspolu verejní zriaďovateliamuži neverejní zriaďovateliaženy neverejní zriaďovateliaspolu neverejní zriaďovateliaspolu
20-241633499243382
25-29589106916583166809962654
30-34549837138644465510992485
35-39490714120443367311062310
40-4444249793939963710361975
45-494766331109655109717522861
50-5430033763758880713952032
55-5929823853652276212841820
60-64347299646698112618242470
65+5183088261212158027923618
Spolu4025496589905276804113 31722 307

https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-lekarov-podla-zriadovatela