qr kod na stranku

Porovnanie vekovej štruktúry lekárov

popis grafu 30-grafov-o-zdravotnictve/porovnanie-vekovej-struktury-lekarov

Výrazná zmena vekovej štruktúry je pri pohľade na graf poukazujúci na porovnávanie vekovej štruktúry. V roku 2008 bol podiel lekárov vo veku 60+ 14 %, v roku 2017 to bolo alarmujúcich 27 %, čo tvorí viac ako štvrtinu všetkých lekárov. V krátkej dobe môžu títo lekári odísť do dôchodku, čo spôsobí v našom zdravotníctve ťažké časy.

Zvýšený počet lekárov vo veku 60+ vytvára “dvojitý“ problém. Už v dnešnom zdravotníctve máme nedostatok lekárov a pokiaľ by sa rozhodli lekári odísť do dôchodku, zhorší sa možnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti zväčšujúcemu sa počtu seniorov.

Zdroj údajov: NCZI

vek20002022nárast percentuálny nárast
do 29r31392830-309-10 %
30 – 39r40225503148137 %
40 – 49r70304487-2543-36 %
50 – 59r45284470-58-1 %
60r+117559164741403 %
Spolu19 89423 206331214 %

Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve - Porovnanie vekovej štruktúry lekárov, ISBN 978-80-223-5344-1, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, dostupné na https://iz.sk/​30/pvs-lekarov, doi:10.5281/​zenodo.6079128

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/porovnanie-vekovej-struktury-lekarov
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona Lekári

Lekári

Ako sa mení počet a štruktúra lekárov? Ako sa menila štruktúra študentiek a študentov v lekárskych odboroch?. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .