Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Porovnanie vekovej štruktúry lekárov

popis grafu 30-grafov-o-zdravotnictve/porovnanie-vekovej-struktury-lekarov

Výrazná zmena vekovej štruktúry je pri pohľade na graf poukazujúci na porovnávanie vekovej štruktúry. V roku 2008 bol podiel lekárov vo veku 60+ 14 %, v roku 2017 to bolo alarmujúcich 27 %, čo tvorí viac ako štvrtinu všetkých lekárov. V krátkej dobe môžu títo lekári odísť do dôchodku, čo spôsobí v našom zdravotníctve ťažké časy.

Zvýšený počet lekárov vo veku 60+ vytvára “dvojitý“ problém. Už v dnešnom zdravotníctve máme nedostatok lekárov a pokiaľ by sa rozhodli lekári odísť do dôchodku, zhorší sa možnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti zväčšujúcemu sa počtu seniorov.

Zdroj údajov: NCZI

vek20082019spolu
20 – 29r181627364552
30 – 39r414247958937
40 – 49r388148368717
50 – 59r567638529528
60r+260660888694
Spolu18 12122 30740 428

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/porovnanie-vekovej-struktury-lekarov