Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Veková štruktúra podľa špecializácie lekárov

popis grafu 30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-podla-specializacie-lekarov

Pri bližšom pohľade na vekovú štruktúru lekárov s ich špecializáciou zistíme, že lekári so všeobecnou špecializáciou sú v najvyššom podiele zastúpení vo vekovej kategórii 60+, čo môže v prípade ich odchodu do penzie spôsobiť nášmu zdravotníctvu vážne komplikácie. Spolu so všeobecnými lekármi aj pediatri majú na tejto vekovej skupine vyše 40 % podiel. Najnižší podiel majú prirodzene mladí lekári vo vekovej skupine 20 – 30 rokov.

Vysoký podiel všeobecných lekárov vo veku 60+ už dnes spôsobuje problémy v našom zdravotníctve a v budúcnosti pri starnúcom obyvateľstve sa tento trend ešte zhorší. Iný stav náš nečaká pri starostlivosti a špecializácii lekárov, ako sú špecialisti či psychiatri, ktorých budú občania vzhľadom na trendy v spoločnosti potrebovať čím ďalej viac.

Zdroj údajov: NCZI

Veková štruktúra podľa špecializácie lekárov, rok 2016

20-30 r.30-40 r.40-50 r.50-60 r.60+ r.
Všeobecný0,38,421,127,342,9
Pediater0,710,521,625,741,4
Špecialista0,616,828,723,730,3
Chirurg0,014,529,033,323,2
Psychiater0,319,340,013,027,3

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-podla-specializacie-lekarov