qr kod na stranku

Veková štruktúra podľa špecializácie lekárov

popis grafu 30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-podla-specializacie-lekarov

Pri bližšom pohľade na vekovú štruktúru lekárov s ich špecializáciou zistíme, že lekári so všeobecnou špecializáciou sú v najvyššom podiele zastúpení vo vekovej kategórii 60+, čo môže v prípade ich odchodu do penzie spôsobiť nášmu zdravotníctvu vážne komplikácie. Spolu so všeobecnými lekármi aj pediatri majú na tejto vekovej skupine vyše 40 % podiel. Najnižší podiel majú prirodzene mladí lekári vo vekovej skupine 20 – 30 rokov.

Vysoký podiel všeobecných lekárov vo veku 60+ už dnes spôsobuje problémy v našom zdravotníctve a v budúcnosti pri starnúcom obyvateľstve sa tento trend ešte zhorší. Iný stav náš nečaká pri starostlivosti a špecializácii lekárov, ako sú špecialisti či psychiatri, ktorých budú občania vzhľadom na trendy v spoločnosti potrebovať čím ďalej viac.

Zdroj údajov: NCZI

Veková štruktúra podľa špecializácie lekárov, rok 2016

20-30 r.30-40 r.40-50 r.50-60 r.60+ r.
Všeobecný0,38,4212742
Pediater0,710,5212541
Špecialista0,616282330
Chirurg0,014293323
Psychiater0,319401327

Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve - Veková štruktúra podľa špecializácie lekárov, ISBN 978-80-223-5344-1, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, dostupné na https://iz.sk/​30/veky-podla-specializacie-lekarov, doi:10.5281/​zenodo.6079128

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/vekova-struktura-podla-specializacie-lekarov
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona Lekári

Lekári

Ako sa mení počet a štruktúra lekárov? Ako sa menila štruktúra študentiek a študentov v lekárskych odboroch?. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .